12.4.2013 Viruskontaminaatioiden hallinta elintarviketuotannossa

Tekes-projektin Virusten detektio ja hallintakeinot prosessiympäristössä loppuseminaari

Virusten detektio ja hallintakeinot prosessiympäristössä
Marjaana Rättö, VTT

Virukset ruokamyrkytysten aiheuttajana
Hanna Lundström, Evira, elintarvikehygienian yksikkö

Norovirukset pinnoilla ja niiden leviäminen elintarvikkeita käsiteltäessä 
Maria Rönnqvist, HYELTDK, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto

Virusriskin vähentäminen elintarviketuotannossa 
Satu Salo, VTT Expert Services Oy

Norovirusriski elintarvikeprosessissa 
Antti Mikkelä, Evira, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö

Uusien tutkimustulosten tarkastelu Codexin viruksiin liittyvän elintarvikehygienia-ohjeistuksen näkökulmasta 
Leena Maunula, HYELTDK, Elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto