6.11.2015 Ajankohtaista riskinarvioinnista ja raskasmetallit ympäristössä ja elintarvikkeissa

Ajankohtaista riskinarvioinnista

Riskinarviointi prosesseina ja projekteina
Kirsti Savela

Polysykliset aromaattiset hiilivedyt js heterosykliset amiinit elintarvikkeissa
Tero Hirvonen, Evira 

Kuluttaja-altistuksen arviointi aromiaineille
Kimmo Suominen, Evira 

Salmonella sianrehutuotannossa
Maria Rönnqvist, Evira  

Eläinperäisten sivutuotteiden maahantuloon liittyvät vaarat
Leena Sahlström, Evira 

Nautatautien seurantaohjelmien arviointi
Kitty Schulman, Evira 

Invasiivisten kasvintuhoojien alueellinen riskinarvio tuotannon alueellisen ja ajallisen jakautumisen perusteella
Juha Tuomola, Evira

Raskasmetallit ympäristössä

Raskasmetallit ympäristössä ja kalat ympäristönäytteinä  
Jaakko Mannio, Ympäristökeskus SYKE 

Lannoitteet ja niiden raskasmetallipitoisuudet
Riikka Keskinen, Luonnonvarakeskus Luke

Elintarvikkeiden sisältämien raskametallien analysointi, valvonta ja asetukset

Tullilaboratorion rooli (kolmasmaatuonti, sisämarkkinat ja analyysimenetelmät) 
Terhi Andersson, Tullilaboratorio 

Eviran raskasmetallianalyysit, erityisesti arseenin määrittäminen
Eija-Riitta Venäläinen, Evira

Vierasainevalvonta Suomessa
Kaija-Leena Saraste, Evira 

Riskinarviointi suomalaisten lasten altistumisesta raskasmetalleille
Johanna Suomi, Evira 

Lasten raskasmetallialtistus riskinhallinnan näkökulmasta
Marika Jestoi, Evira ja Arja Lyytikäinen, Valtion ravitsemusneuvottelukunta VRN