Noora Järvenpää

Tarkastuseläinlääkäri

Osasto Valvontaosasto
Yksikkö Lihantarkastusyksikkö
Jaosto Etelä-Suomen teurastamoalue
Toimintakokonaisuus
Puhelin 050 574 4969
Käyntiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Postiosoite