Noora Järvenpää

Virkanimike Tarkastuseläinlääkäri
Toimintakokonaisuus
Osasto Valvontaosasto
Yksikkö Lihantarkastusyksikkö
Jaosto Etelä-Suomen teurastamoalue
Puhelin 050 574 4969
Käyntiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Postiosoite