Rajatarkastusasema, Helsinki-Vantaa

Osasto Eläinten terveys ja hyvinvointi
Yksikkö Eläintautien ja zoonoosien torjunta, eläinten lääkitseminen ja terveyden edistäminen
Jaosto Eläinten sisämarkkinakauppa ja eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Toimintakokonaisuus in Finnish https://www.evira.fi/elintarvikkeet/tuonti-ja-vienti/tuonti-eun-ulkopuolelta/elainlaakinnallinen-rajatarkastus/
Puhelin 050 337 1893
Käyntiosoite Turbiinitie 4
Postinumero 01530
Postitoimipaikka VANTAA
Postiosoite