Kardiqué Sakoné

Virkanimike Tarkastuseläinlääkäri
Toimintakokonaisuus
Osasto Valvontaosasto
Yksikkö Lihantarkastusyksikkö
Jaosto Pohjoinen teurastamoalue
Puhelin 050 590 6789
Käyntiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Postiosoite