Kenen puoleen kääntyä eläimiin liittyvissä kysymyksissä?

Eläimen huono kohtelu

Jos epäilet tai tiedät, että eläintä kohdellaan huonosti, ota yhteyttä kunnan eläinlääkäriin (katso alla oleva kohta Kunnalliset eläinlääkäripalvelut) tai poliisiin.

Kunnalliset eläinlääkäripalvelut

Tietoa kuntien vastuulla olevista eläinlääkäripalveluista ja listan kunnaneläinlääkäreistä löydät seuraavalta sivulta:
Eläimet > Eläinlääkäripalvelut.

Lisää aiheesta muualla verkossa