27.5.2011 EU-kalat II -seminaari

EU-kalat II -hankkeen tutkimustulokset - Hormonihäiriköt, dioksiinit ja PCB:t, PBDE-, PFC- ja OT-yhdisteet Itämeren kalassa ja muussa kotimaisessa kalassa

EU kalat II hankkeessa (2009-2011) on saatu uutta tietoa Itämeren eri kalalajien dioksiini- ja PCB- yhdisteiden, palontorjunta-aineiden (PBDE-yhdisteet), vettä hylkivien pintakäsittelyaineiden (PFC-yhdisteet) ja laivanpohjamaaleissa käytettyjen orgaanisten tinayhdisteiden (OT-yhdisteet) pitoisuuksista. 

Tutkimuksesta saadaan tietoa, mihin suuntaan eri meri- ja järvialueiden kalojen ympäristömyrkkypitoisuudet ovat muuttuneet.

Tutkimus palvelee Itämeri-strategian toteuttamista. EU edellyttää myös kuluttajalle suunnattua informaatiota ja altistuslaskelmia näistä haitta-aineista kalan kulutuksen seurauksena, jolloin saadaan tietoa kalan syöntisuositustarpeista.

Itämeren tila: Itämeren kalan tärkeimpien ympäristömyrkkyjen pitoisuudet
(pdf, 526 kt)
Tutkija Riikka Airaksinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Ajalliset muutokset ja paikalliset vaihtelut kalalajien ympäristömyrkkypitoisuuksissa
(pdf, 572 kt)
Yksikönjohtaja Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

Laivanpohjamaalit (OT) ja vettä hylkivät perfluoratut yhdisteet (PFC) Vanhankaupunginlahden kaloissa
(pdf, 17899 kt)
Erikoistutkija Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus SYKE 

Biologiset vaikutukset ympäristömyrkkyjen kertymisessä kaloihin
(pdf, 2097 kt)
Erikoistutkija Pekka J. Vuorinen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL

Mitä tiedetään hormonihäirikköjen haittavaikutuksista ihmiselle?
(pdf, 7672 kt)
Professori Jorma Toppari, Turun yliopisto, Kööpenhaminen yliopisto

Kalan syöntisuositusten uudistamistarve uuden tutkimuksen valossa
(pdf, 784 kt)
Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira


Tutustu tutkimusraporttiin
Itämeren kalan ja muun kotimaisen kalan ympäristömyrkyt: PCDD/F-, PCB-, PBDE-, PFCja OT-yhdisteet

Erikoistutkija Jaakko Mannion tiedote aiheesta:
Kymmenkertaiset pitoisuudet pintakäsittelyaineita Helsingin Vanhankaupunginlahden kaloissa verrattuna muihin kuormittuneisiin alueisiin
(pdf, 9 kt)

Professori Jorma Topparin tiedote aiheesta:
Mitä tiedetään hormonaalisten haitta-aineiden vaikutuksista ihmisen terveyteen?
(pdf, 10 kt)

Lisätietoja: 
tutkimusprofessori Anja Hallikainen, riskinarvioinnin tutkimusyksikkö,
anja.hallikainen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, puh. 050 386 8433