Visuaalinen ilme

Eviran visuaalinen ilme määritellään Eviran graafisissa ohjeissa. Merkkiä, logoa ja tunnusta käytetään Eviran tuotteissa ja palveluissa graafisen ohjeen mukaisesti. Tunnuksen ja merkin muuhun käyttöön on kysyttävä lupa Eviran viestintäyksiköstä tai sähköpostilla osoitteella info at-merkki-kapea.gif : 0 kB evira.fi

Visuaalisen ilmeen elementit

Eviran visuaaliseen ilmeeseen kuuluu seuraavat elementit:   

  • Merkki koostuu kolmesta kapeasta kaaresta.
  • Logo on Evira-nimen graafinen kirjoitusasu.
  • Tunnus muodostuu logo-osasta ja merkistä, jotka ovat tarkasti määritellyssä suhteessa toisiinsa. Tunnuksen värit ovat oranssi ja harmaa. Tunnusta voidaan käyttää myös mustavalkoisena.
  • Kaarielementillä elävöitetään graafisten esitysten pinnanjakoa.
  • Tunnusväreiksi on valittu 10 perusväriä ja niiden vaaleusasteet.
  • Kirjaintyyppinä käytetään ulkoisessa viestinnässä Daxia ja muussa käytössä Calibria.

Kirjasintyypit

Dax ja Dax Wide on valittu Eviran ensisijaiseksi fontiksi ulkoisen viestinnän tarpeisiin julkaisuissa, esitteissä ja lehti-ilmoituksissa.

Calibri löytyy PC-tietokoneista valmiina järjestelmäfonttina. Erityisen hyvän luettavuutensa vuoksi sitä voidaan käyttää niin otsikoissa kuin pitkissä leipätekstikokonaisuuksissa. Calibria käytetään kirjeissä, tieteellisissä postereissa ja erilaisissa kalvoesityksissä.

Eviran tunnus ja merkki

Eviran tunnus on ladattavissa eri tiedostomuodoissa omalta sivultaan Lataa Eviran tunnus.

Lisää aiheesta