Eläinlääkärit

Ajankohtaista eläinten lääkitsemisestä

12.3.2018 Erityisluvallisen gentamisiiniä sisältävän injektiovalmisteen varoaika hevoselle pitenee Lue lisää täältä . 12.1.2018 Penisilliini-injektioiden riittävyyden seuranta päättyi vuoden vaihteessa. Viimeisimmän päivityksen tilanteesta löydät täältä . 29.11.2017 EFSA, ECDC ja EMA julkaisivat...

Eläinlajikohtaiset käyttösuositukset

Uudistetut mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin on julkaistu saman mallin mukaan kuin aikaisemmat suositukset. Kullekin keskeiselle eläinlajille tai -ryhmälle on annettu omat suosituksensa. Eläinlajikohtaisissa katsauksissa on esitetty kunkin...

Eläinten lääkitseminen

Lääke on aine tai valmiste, jota käytetään lievittämään, parantamaan tai ehkäisemään ihmisissä tai eläimissä esiintyviä sairauksia ja niiden oireita. Lääkkeitä on käytettävä eläimille siten, että ne edistävät eläimen terveyttä ja hyvinvointia. Lääkkeiden käytöstä ei saa aiheutua merkittävää haitt...

Eläinten mikrobilääkehoidon periaatteet

Eläinten tartunta- ja tulehdussairauksia tulee ehkäistä ennen kaikkea huolehtimalla hyvistä tuotanto- ja elinolosuhteista. Joskus mikrobilääkkeiden käyttäminen on kuitenkin välttämätöntä. Silloin eläinten mikrobilääkehoidon tulisi perustua seuraaviin periaatteisiin: Mikrobilääkkeiden käytön on...

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö

Uutta lainsäädäntöä eläinten lääkitsemisestä sovelletaan 1.12.2014 lähtien. Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014; lääkitsemislaki) on uudistettu kokonaan. Siihen on siirretty lääkelaista (395/87) eläinlääkärin lääkkeiden luovuttamista koskevat säännökset. Lääkitsemislain nojalla on annettu vii...

Terveydenhuolto ja sairauksien ennaltaehkäisy

Eläintautien tutkimus ja seuranta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat osa Eviran keskeistä tehtävää. Näiden palvelujen tarkoituksena on ylläpitää maamme hyvää eläintautitilannetta ja ehkäistä uusien tautien leviämistä Suomeen. Tuotantoeläimiä hoidetaan yleensä kymmeniä, satoj...

Usein kysyttyä MRSP:stä

Staphylococcus pseudintermedius ja MRSP Staphylococcus pseudintermedius on koirien iholla ja limakalvoilla esiintyvä bakteeri. Bakteeri on hyvin yleinen terveillä eläimillä, mutta se voi aiheuttaa myös erilaisia tulehduksia eli infektioita. Tavallisimmin S. pseudintermedius -bakteeri aiheuttaa...

Usein kysyttyä lääkitsemislainsäädännöstä

Eläinlääkärille Lääkkeiden hankkiminen ja hinnoittelu. Lääkkeiden hävittäminen   (päivitetty 3.8.2015)  Lääkkeiden käyttö    (päivitetty 1.8.2016) Hevosen lääkitseminen     Lääkkeiden luovutus  (päivitetty 3.8.2015)  Lääkkeiden luovutus terveydenhuoltotiloille   (päivitetty 27.12.2016) Tietojen...

Väliaikaiset käyttösuositukset

Fimean 2.1.2017 tiedotteen kysymys-vastauksien 28.12.2017 tehty päivitys luettavissa täältä . Tietoja valmisteiden saatavuudesta: toistaiseksi viimeinen tilannepäivitys (joulukuu 2017) Prokaiinipenisilliiniä sisältävien injektiovalmisteiden arvioidaan riittävän ainakin toukokuulle 2018....

Lääkerehujen määrääminen

Eläinlääkäri saa määrätä lääkerehuja vain eläinten tai niistä otettujen näytteiden tutkimustulosten perusteella tai tutkittuaan eläimet itse. Jos tuotantotilan tuotantoeläimille joudutaan käyttämään mikrobilääkkeitä ryhmälääkityksinä samalle ikäryhmälle saman oireen hoitoon useammin kuin kaksi...

Tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset

Tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset on määritelty asetuksen (EY) N:o 854/2004 artiklassa 5 ja liitteen I jaksossa III. Suomessa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta valmistunut ja Suomessa laillistettu eläinlääkäri täyttää tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset....