Eläinlääkärit

Saatavuushäiriöt 2018

Trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektiovalmisteiden saatavuushäiriöstä Tilannekuva Fluniksiinimeglumiinia sisältäviä injektioita ei ole toistaiseksi saatavissa edes hevosille, joilla on passissa teurastuskielto. (28.9.2018)  Elokuun 2018 tilanne Fimean 15.8.2018 julkaisema...

Ajankohtaista eläinten lääkitsemisestä

4.10.2018: THL:n blogissa kutsutaan resistenssin torjunnan talkoisiin yhteisen terveyden hengessä . 28.9.2018 Mitä hevosten lääkitysoppaassa tulisi olla? Evirassa on tehty loppukesän aikana päivitystä hevosten lääkitysoppaaseen. Nyt on mahdollista antaa luonnoksesta kommentteja. Määräaika...

Eläinlajikohtaiset käyttösuositukset

Uudistetut mikrobilääkkeiden käyttösuositukset eläinten tärkeimpiin tulehdus- ja tartuntatauteihin on julkaistu saman mallin mukaan kuin aikaisemmat suositukset. Kullekin keskeiselle eläinlajille tai -ryhmälle on annettu omat suosituksensa. Eläinlajikohtaisissa katsauksissa on esitetty kunkin...

Eviralta suositukset eläinlääkkeiden saatavuushäiriötilanteeseen

Elintarviketurvallisussvirasto Evira on tänään (16.8.2018) antanut eläinlääkäreille suositukset ja ohjeet tilanteeseen, jossa trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektiovalmisteide...

Eläinten lääkitseminen

Lääke on aine tai valmiste, jota käytetään lievittämään, parantamaan tai ehkäisemään ihmisissä tai eläimissä esiintyviä sairauksia ja niiden oireita. Lääkkeitä on käytettävä eläimille siten, että ne edistävät eläimen terveyttä ja hyvinvointia. Lääkkeiden käytöstä ei saa aiheutua merkittävää haitt...

Eläinten lääkitsemistä koskeva lainsäädäntö

Uutta lainsäädäntöä eläinten lääkitsemisestä sovelletaan 1.12.2014 lähtien. Laki eläinten lääkitsemisestä (387/2014; lääkitsemislaki) on uudistettu kokonaan. Siihen on siirretty lääkelaista (395/87) eläinlääkärin lääkkeiden luovuttamista koskevat säännökset. Lääkitsemislain nojalla on annettu vii...

Eläinten mikrobilääkehoidon periaatteet

Eläinten tartunta- ja tulehdussairauksia tulee ehkäistä ennen kaikkea huolehtimalla hyvistä tuotanto- ja elinolosuhteista. Joskus mikrobilääkkeiden käyttäminen on kuitenkin välttämätöntä. Silloin eläinten mikrobilääkehoidon tulisi perustua seuraaviin periaatteisiin: Mikrobilääkkeiden käytön on...

Terveydenhuolto ja sairauksien ennaltaehkäisy

Eläintautien tutkimus ja seuranta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat osa Eviran keskeistä tehtävää. Näiden palvelujen tarkoituksena on ylläpitää maamme hyvää eläintautitilannetta ja ehkäistä uusien tautien leviämistä Suomeen. Tuotantoeläimiä hoidetaan yleensä kymmeniä, satoj...

Hevoset

HEVOSTEN PASSIEN SÄILYTYKSESSÄ JA LÄÄKEKÄYTÖSSÄ PALJON PARANNETTAVAA Hevostallien lääkekäytön ja lääkekirjanpidon valvontaa tehtiin vuonna 2017 viiden aluehallintoviraston alueella. Käynnillä tarkistettiin myös tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Pääosa tarkastuksist...

Usein kysyttyä MRSP:stä

Staphylococcus pseudintermedius ja MRSP Staphylococcus pseudintermedius on koirien iholla ja limakalvoilla esiintyvä bakteeri. Bakteeri on hyvin yleinen terveillä eläimillä, mutta se voi aiheuttaa myös erilaisia tulehduksia eli infektioita. Tavallisimmin S. pseudintermedius -bakteeri aiheuttaa...

Usein kysyttyä lääkitsemislainsäädännöstä

Eläinlääkärille Lääkkeiden hankkiminen ja hinnoittelu. Lääkkeiden hävittäminen   (päivitetty 3.8.2015)  Lääkkeiden käyttö    (päivitetty 1.8.2016) Hevosen lääkitseminen     Lääkkeiden luovutus  (päivitetty 3.8.2015)  Lääkkeiden luovutus terveydenhuoltotiloille   (päivitetty 27.12.2016) Tietojen...

Lääkerehujen määrääminen

Eläinlääkäri saa määrätä lääkerehuja vain eläinten tai niistä otettujen näytteiden tutkimustulosten perusteella tai tutkittuaan eläimet itse. Jos tuotantotilan tuotantoeläimille joudutaan käyttämään mikrobilääkkeitä ryhmälääkityksinä samalle ikäryhmälle saman oireen hoitoon useammin kuin kaksi...

Lääkitsemisvalvonnasta

Tutustu lääkitsemisen valvonnan raportteihin tällä sivulla .

Tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset

Tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset on määritelty asetuksen (EY) N:o 854/2004 artiklassa 5 ja liitteen I jaksossa III. Suomessa Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta valmistunut ja Suomessa laillistettu eläinlääkäri täyttää tarkastuseläinlääkärin pätevyysvaatimukset....