Tuotantoeläimet

Saatavuushäiriöt 2018

Trimetopriimi-sulfonamidi- ja fluniksiinimeglumiini-injektiovalmisteiden saatavuushäiriöstä Tilannekuva Fimea on siirtäntyt DEA-apuainetta sisältävät valmisteet määräaikaisille erityisluville 17.10.2018. Valmisteita voi hankkia tukusta niin kauan kuin valmisteita on varastossa ja niitä voidaan...

AE eli tarttuva aivo- ja selkäydintulehdus (Avian Encephalomyelitis)

AE:n (tarttuva aivo- ja selkäydintulehdus) aiheuttaja on enteroviruksiin kuuluva picornavirus, joka aiheuttaa taudin vastakuoriutuneille kananpoikasille. Se voi tarttua myös kalkkunaan, fasaaniin ja viiriäiseen. Emolintujen tartunnan seurauksena virusta erittyy munaan 1–2 viikon ajan ja tartunta...

Perusta aikuisen naudan hyvinvoinnille luodaan jo pikkuvasikkana

(Julkaistu Eviran internetsivuilla teematekstinä 9.2.2011) Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelman ensimmäisenä kohteena olivat vasikat. Eviran eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelma Evira toteuttaa eläinten hyvinvoinnin toimenpideohjelman eri eläinlajien...

Tutkimus BVD:n vasta-aineiden varalta

Näytteenotto eri tapauksissa BVD:n varalta kotimaan eläinkaupassa tehtävät tutkimukset riippuvat pääasiassa ostajan vaatimuksista. Myös elinkeinolla voi olla vaatimuksia BVD tutkimusten suhteen. Myyjä voi tutkituttaa joko karjansa tai yksittäisen myytävän eläimen BVD:n varalta ennen myyntiä....

Sinisiipitauti (CAV, Chicken Anemia Virus)

Sinisiipitaudin aiheuttaja on chicken anemia- virus, joka kuuluu circoviruksiin. Taudin aiheuttaa ainoastaan vertikaalinen eli munan kautta emolta poikasiin siirtyvä tartunta. Tautia esiintyy vain kananpoikasilla. Suomessa sinisiipitautiin sairastuvat ajoittain lähinnä broilerit silloin, kun...

Ankat ja hanhet

Ankkojen ja hanhien pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. Ankkojen ja hanhien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella ankkojen ja...

Rapurutto (Aphanomyces astaci)

Rapurutto on Aphanomyces astaci -leväsienen aiheuttama tauti, joka voi tuhota jokirapukannan täydellisesti ja voi sairastuttaa täplärapuja stressitilanteissa. Rapuruton aiheuttamia rapukuolemia todettiin ensimmäisen kerran Etelä-Euroopassa 1860- luvulla. Rapurutto levisi nopeasti muualle...

Siipikarjan pneumovirustartunta (APV-tauti)

Siipikarjan pneumovirus aiheuttaa kalkkunoilla ja kanoilla hyvin helposti tarttuvaa ylähengitystieinfektiota. Myös jotkin muut lintulajit, kuten fasaanit, ovat herkkiä taudille. Taudilla on lintulajista riippuen eri nimiä: ART (avian rhinotracheitis), TRT (turkey rhinotracheitis) ja SHS (swollen...

Botulismi siipikarjalla

Botulismin aiheuttaa Clostridium botulinum –bakteerin tuottama hermomyrkky (botulinumneurotoksiini). Se estää hermoimpulssin kulun hermolihasliitoksissa, jolloin lihakset halvaantuvat. Clostridium botulinum –bakteerin itiöitä esiintyy yleisesti maaperässä, vesistöissä, raadoissa ja eläinten...

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis on pieni soluseinätön mykoplasmoihin kuuluva bakteeri. Se on yksi tärkeimmistä ja yleisimmistä naudan hengitystietulehdusten aiheuttajista maailmanlaajuisesti. Suomessa se todettiin ensimmäisen kerran vasikoiden hengitystietulehduksen ja lehmän utaretulehduksen aiheuttajana vuode...

Naseva – M. bovis vastustusohjelmaa sekä eläinnäyttelyitä varten otettavat vasikoiden sierainlimanäytteet (M. bovis PCR-osoitus)

Näytteiden tulee olla perillä laboratoriossa mahdollisimman pian (näytteenotto ma-ke). Näytteet otetaan kaikista 1 vko – max 9 kk vanhoista vasikoista toisesta sieraimesta, näytteittä otetaan maksimissaan 20 kpl per tila (mikäli tilalla enemmän kuin 20 kpl alle puolivuotiaita niin ota näytteet 20...

Brakyspiratutkimus

Näyte Näytteet otetaan sian peräsuolesta pyyhkäisemällä jäykkävartisella näytteenottopuikolla limakalvon pintaa. Näyte lähetetään kaupallisessa anaerobeille bakteereille tarkoitetussa kuljetuselatusaineputkissa. Kuljetuselatusaineen tulee sisältää hiiltä. Kuljetuselatusaineputkia toimittavat esim...

Broilerit

Broilerilla tarkoitetaan lihantuotantoa varten pidettävää kanaa. Broilereiden pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus.  Broilereiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään...

IB (Infectious Bronchitis) eli tarttuva keuhkoputkentulehdus

IB eli tarttuva keuhkoputkentulehdus tarttuu ainoastaan kanaan eikä muihin lintulajeihin. Aiheuttaja on koronavirus, josta on useita taudinaiheuttamiskyvyltään erilaisia viruskantoja. Kaikki kannat aiheuttavat hengitystietulehduksen, vaikka tropismissa (kohde-elin/elinhakuisuus) on eroja. Jotkut...

Bruselloosi eli luomistauti

Luomistaudin eli bruselloosin aiheuttaja, Brucella abortus , on onnistuttu hävittämään kokonaan Suomesta ja muista Pohjoismaista, mutta maailmanlaajuisesti se on edelleen erittäin tärkeä luomisten aiheuttaja. Bruselloosia sairastava lehmä luo yleensä tiineyden viimeisen kolmanneksen aikana ja pys...

BSE pikatestinäyte

Näyte BSE-pikatestiä varten otettava näyte otetaan naudan aivorungosta. Näytepalan tulee olla pituudeltaan 3–10 cm. Aivorunkoon kuuluvat väli- ja keskiaivot, aivosilta ja ydinjatke. Aivorungon takaraja kulkee ensimmäisen kaulahermon haarautumiskohdan luona. BSE-pikatestinäyte otetaan aivorungon...

Gumborotauti (IBD, Infectious Bursal Disease)

Gumborotautia (IBD /Infectious bursal disease) esiintyy ympäri maailmaa. Sen aiheuttaa birnavirus, jonka eri virustyyppien taudinaiheuttamiskyky vaihtelee. Gumborotauti tarttuu kanaan, kalkkunaan ja ankkoihin, mutta vain kananpojat sairastuvat. Ennaltaehkäisy Suomessa vanhempaispolven lintuja...

Campylobacter fetus ja Tritrichomonas fOetus -näytteiden otto nautaeläimiltä

Campylobacter fetus ja Tritrichomonas foetus -näytteiden otto sonnilta Näytteenottovälineet 100 ml huuhteluruisku Seminetti   Seuraavat tarvikkeet tilataan Evirasta Oulun toimipaikasta, puh. 040 489 3394: Kumiletku 100 ml huuhtelunestettä (PBS) Kuljetuselatusaine kampylobakteereille (12,5 ml) = T...

Yersinioosi (ERM, Enteric redmouth disease)

Yersinia ruckeri -bakteerin aiheuttama tauti on maailmanlaajuisesti yleinen viljeltävillä kaloilla. Sitä on diagnosoitu lukuisista eri kalalajeista sekä makeassa että merivedessä. Y. ruckeri -kantojen ominaisuudet ja taudinaiheuttamiskyky vaihtelevat. Suomessa merkittävimmät taudinpurkaukset on...

Täydentävät ehdot - Lääkekirjanpito

Täydentävien ehtojen eri aihealueet löytyvät täältä .  Lääkekirjanpitoa koskevat ohjeet ovat osa-alueessa " Tuota turvallisia elintarvikkeita ”.

PKD eli kalojen proliferatiivinen munuaistauti

PKD on loisen aiheuttama tauti lohikaloilla, tavallisimmin kirjolohilla. Aiheuttaja on itiöeläimiin (myxozoa) kuuluva loinen nimeltään Tetracapsuloides bryosalmonae . Taudin esiintyminen Suomessa Suomessa on todettu PKD:ta kahteen otteeseen, ensimmäistä kertaa Tanskasta maahantuodulta...

ILT eli tarttuva henkitorventulehdus

ILT:n (tarttuva kurkunpään ja henkitorven tulehdus) aiheuttaja on herpesvirus, joka sairastuttaa pääasiassa vain kanan. Se voi tarttua myös fasaaniin ja riikinkukkoon. Oireet Taudin itämisaika on yleensä 6–12 vrk, mutta voi olla myös huomattavasti pidempi. Kaiken ikäiset kanat voivat sairastua,...

Eläinjalostustoiminta ja keinollinen lisääminen

Tuotantoeläinten jalostusta ohjataan EU:n eläinjalostusasetuksella (EU) 2016/1012 sekä eläinjalostustoiminnasta annetulla lailla (319/2014, muutettu 514/2018). Eläinjalostuslainsäädäntöä sovelletaan puhdasrotuisiin nautoihin, sikoihin, lampaisiin, vuohiin ja hevoseläimiin sekä risteytettyihin...

Eläinlääkkeitten laiton käyttäminen

Älä käytä laittomia eläinlääkkeitä Tuotantoeläimille saa käyttää ainoastaan sellaisia lääkkeitä, jotka on hyväksytty Suomessa käytettäväksi tuotantoeläimille. Lääkkeitä saa luovuttaa eläimen omistajalle vain eläinlääkäri tai apteekki. Eläinlääkärin antamia ohjeita lääkkeen oikeasta käytöstä on...

Eläinsuojelu pitopaikoissa

Eläinten pitopaikalla tarkoitetaan sellaista maantieteellistä paikkaa, jossa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai hoidetaan pysyvästi tai tilapäisesti. Eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä pitopaikoissa säätelevät eläinsuojelulaki ja eläinsuojeluasetus sekä eläinlajikohtaiset valtioneuvost...

Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Tälle sivulle on koottu eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintiin liittyvät lomakkeet Tiedonluovutushakemus eläinrekistereistä Nautarekisterin lomakkeet Eläintenpitäjän ilmoituslomakket Vapaiden korvamerkkien tilauslomake Korvausmerkkitilauslomake   Syntymäilmoituslomake         Osto- ja...

Eläinten lääkitseminen

Lääke on aine tai valmiste, jota käytetään lievittämään, parantamaan tai ehkäisemään ihmisissä tai eläimissä esiintyviä sairauksia ja niiden oireita. Lääkkeitä on käytettävä eläimille siten, että ne edistävät eläimen terveyttä ja hyvinvointia. Lääkkeiden käytöstä ei saa aiheutua merkittävää haitt...

Terveydenhuolto ja sairauksien ennaltaehkäisy

Eläintautien tutkimus ja seuranta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat osa Eviran keskeistä tehtävää. Näiden palvelujen tarkoituksena on ylläpitää maamme hyvää eläintautitilannetta ja ehkäistä uusien tautien leviämistä Suomeen. Tuotantoeläimiä hoidetaan yleensä kymmeniä, satoj...

Flavobakteerit

Flavobakteereita esiintyy yleisesti vesiympäristössä. Tautia aiheuttavia lajeja ovat erityisesti Flavobacterium psychrophilum , joka aiheuttaa kirjolohen pikkupoikassyndroomaa ja bakterielliä kylmän veden tautia, ja Flavobacterium columnare , joka aiheuttaa kolumnaaritautia lämpimän veden aikaan....

Paisetauti (furunkuloosi)

Aiheuttaja Aeromonas salmonicida alalaji salmonicida . Paisetauti on lohikalojen tauti, johon taimenet ovat herkimpiä sairastumaan. Tautia esiintyy sekä makeassa että merivedessä lämpimän veden aikana. Oireet Akuutissa paisetaudissa esiintyy verenvuotoja evien tyvillä ja sisäelimissä. Taudin...

Mycoplasma gallisepticum

Mykoplasmabakteeri aiheuttaa hengitystietulehduksia siipikarjalle. Mycoplasma gallisepticum tarttuu kanaan, kalkkunaan, riistakanalintuihin (esim. peltopyy, fasaani), kyyhkysiin ja moniin luonnonlintuihin. Luonnonlinnuista tartunnan leviäminen siipikarjaan on kuitenkin epätodennäköistä.  Ankat ja...

Sian luomisen ja hedelmällisyysongelmien tutkiminen

Sikojen luomistutkimuspaketti (maksullinen) Näytteet Tutkimuspaketin hintaan sisältyy 1-3 saman emakon sikiön sekä niiden sikiökalvojen tutkimus. Huolimatta sikiökalvojen mahdollisesta likaisuudesta niiden lähettäminen on tärkeää, sillä osassa tapauksista ainoat havaittavat tulehdusmuutokset...

Naudan hengitystietulehdukset

Hengitystietutkimuspaketit Hengitystietulehdusten aiheuttajien selvittämiseksi on tarjolla kolme tutkimuspakettia: Syväsively- tai keuhkohuuhtelunäytteiden bakteeri- ja virustutkimus sekä Mycoplasma bovis -vasta-aineiden määritys verinäytteistä, näytteet neljästä vasikasta. Sierainlimanäytteiden...

Sian hengitystietulehdukset

Hengitystietulehduksiin liittyvät tutkimukset Hengitystietulehdusongelmissa yhden näytteen tutkiminen ei useinkaan anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Suositeltavaa on tutkia näytteitä useammasta sairastuneesta eläimestä. Tulehdusten aiheuttajaa voidaan selvittää seuraavista näytteistä:...

Naudan hengitystietulehdukset

Nautojen hengitystietulehdukset ovat tyypillisesti monisyysairauksia eli ne syntyvät monen yhtäaikaisen tekijän yhteisvaikutuksena. Taudinaiheuttajien lisäksi olosuhteilla, hoidolla ja ruokinnalla sekä muilla tekijöillä kuten eläinten iällä, yleiskunnolla ja vastustuskyvyllä on suuri merkitys...

Hevoset

HEVOSTEN PASSIEN SÄILYTYKSESSÄ JA LÄÄKEKÄYTÖSSÄ PALJON PARANNETTAVAA Hevostallien lääkekäytön ja lääkekirjanpidon valvontaa tehtiin vuonna 2017 viiden aluehallintoviraston alueella. Käynnillä tarkistettiin myös tallilla pidettyjen hevosten tunnistusasiakirjat eli hevospassit. Pääosa tarkastuksist...

Tuotantoeläinten hätälopetus

Hätälopetuksella tarkoitetaan sellaisten eläinten lopetusta, jotka ovat loukkaantuneet tai joilla on voimakasta kipua tai kärsimystä aiheuttava sairaus, eikä kipua tai kärsimystä voida käytännössä muulla tavoin lievittää. Hätälopetukseen teurastamon ulkopuolella tai tilanteissa, joissa tiettyjen...

Näytteenotto- ja lähetysohjeet nautojen tautitutkimuksiin

Sairastuneiden ja kuolleiden eläinten tutkimisessa käytettävissä ovat Eviran patologiset tutkimukset (ruumiinavaus ja elinnäytetutkimukset), erityiset tautiongelmien selvitykseen tehdyt tutkimuspaketit ja yksittäisten tautien tunnistamiseen tarkoitetut tutkimukset. Tarkemmat ohjeet eri...

Lampaan ja vuohen luominen

Sikiöiden tutkimuspaketti Näyte Abortoitu sikiö tai jos sikiöitä on useampia, 2–3 sikiötä sekä jälkeiset. Huolimatta jälkeisten likaisuudesta on niiden lähettäminen tärkeää, sillä joidenkin taudinaiheuttajien kohdalla ainoat havaittavat muutokset löydetään istukasta. Vähintään 2–3 kohtukäpysen...

Yleiset vaatimukset lopetuksessa ja teurastuksessa

Eläinten lopetus- tai teurastustoimintaa harjoittavan on huolehdittava siitä, että eläimiä varjellaan kaikelta vältettävissä olevalta kivulta, tuskalta ja kärsimykseltä lopetuksen ja muun lopetuspaikassa tehtävän eläinten käsittelyn aikana. Toiminnanharjoittaja on vastuussa siitä, että sen...

Karitsan ja kilin ripuli

Ripuliongelmissa yhden ulostenäytteen tutkiminen ei anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Karitsoiden ja kilien ripulin aiheuttajien tutkimuksissa sovelletaan vasikkaripulien tutkimuspakettia. Tutkimuspaketti sisältää 3–5 ulostenäytteen tutkimuksen. Näytteet Hyvä tutkimusnäyte otetaan ripulin aluss...

Näytteenotto- ja lähetysohjeet sikojen tautitutkimuksiin

Näytteiden valinnasta ja lähettämisestä on hyvä neuvotella tilaa hoitavan eläinlääkärin kanssa ja tarvittaessa Eviran näytteitä vastaanottavan tutkimusyksikön kanssa. Tilalla sioissa esiintyvät oireet, taudinkulku, tilatyyppi ja tilakoko ovat asioita, jotka vaikuttavat näytemäärään ja näytteisiin...

Merkintä ja rekisteröinti

Eläinten merkinnän ja rekisteröinnin tavoitteena on seurata eläimistä peräisin olevan elintarvikkeen kulkua tuotantoketjun alusta loppuun. Jotta kuluttaja voi vakuuttua tuotteen turvallisuudesta, elintarviketuotannon on oltava läpinäkyvää ja tuote voitava jäljittää lähtöpisteeseensä asti. Myös...

Lampaan ja vuohen taudinsyyn selvitykset kuolemantapauksissa

Näyte Näytteeksi lähetetään kokonainen eläin. Jos useampia eläimiä on kuollut, on suositeltavaa lähettää useita näytteitä kuolinsyytutkimukseen. Tutkimukset Patologisanatominen ja histologinen tutkimus sekä bakteeriviljely ja loistutkimus tarpeen mukaan. Lähete Eläinlaji, lammas/vuohi mainittava...

Tuotantoeläinten lopetus- ja teurastusmenetelmät

Eläimiä saa lopettaa vasta tainnuttamisen jälkeen lopetusasetuksessa säädettyjen menetelmien ja näiden menetelmien soveltamiseen liittyvien erityisvaatimusten mukaisesti. Tajuttomuuden ja tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä eläimen kuolemaan saakka. Niitä menetelmiä, jotka eivät johda...

Näytteenotto- ja lähetysohjeet siipikarjan tautitutkimuksiin

Kanojen, broilereiden, kalkkunoiden, ankkojen, hanhien ja strutsien kuolinsyy, sairastuminen ja tuotannon lasku on syytä aina selvittää. Kysymyksessä voi olla virusten, bakteerien, sienten tai loisten aiheuttama tarttuva tauti. Kun aiheuttaja saadaan selville, sitä osataan hoitaa ja sen leviämine...

Lampaiden ja vuohien tautitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lampaiden ja vuohien sairaudet ovat lauman ongelmia. Hyvät olosuhteet, oikea ruokinta ja loistartuntojen ehkäisy ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lauman sairausongelmissa on yleensä suositeltavaa tutkia useampia näytteitä taudinsyyn selvittämiseksi. Lampaiden ja vuohien kuolinsyyn selvityksiä ja...

Tuotantoeläinten lopetus ja teurastus

Lopetusasetus eli Euroopan Unionin neuvoston asetus (EY) N:o 1099/2009 eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä tuli voimaan loppuvuodesta 2009 ja sitä on sovellettu 1.1.2013 alkaen. Lisäksi tuotantoeläinten suojelusta lopetuksessa ja teurastuksessa säädetään kansallisessa eläinsuojelulainsäädän...

Viljeltävät kalat

Viljeltävien kalojen pidossa tulee noudattaa eläinsuojelulaissa ja -asetuksessa annettuja yleisiä vaatimuksia eläinten pidolle. Yksityiskohtaiset vaatimukset viljeltävien kalojen pidolle annetaan valtioneuvoston asetuksessa. Asetus tarkentaa viljeltävien kalojen pidon eläinsuojeluvaatimuksia...

Kalkkunat

Kalkkunoiden pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus.  Kalkkunoiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella kalkkunoiden suojelusta. Täs...

Kalojen yleisimpiä loisia

Mikroskooppisia kalaloisia Valkopilkkutauti (Ichthyophthirius multifiliis ) Yleinen, ripsieläimiin kuuluva yksisoluinen loinen luonnonkaloilla. Aiheuttaa kalanviljelylaitoksilla epidemioita pikkupoikasille, joiden immuniteetti ei ole vielä kehittynyt. Aikuinen loinen voi näkyä kalan pinnalla...

Munivat kanat

Kanojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus.  Kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella kanojen suojelusta. Tässä asetuksessa...

Usein kysyttyä lääkitsemislainsäädännöstä

Eläinlääkärille Lääkkeiden hankkiminen ja hinnoittelu. Lääkkeiden hävittäminen   (päivitetty 3.8.2015)  Lääkkeiden käyttö    (päivitetty 1.8.2016) Hevosen lääkitseminen     Lääkkeiden luovutus  (päivitetty 3.8.2015)  Lääkkeiden luovutus terveydenhuoltotiloille   (päivitetty 31.10.2018) Tietojen...

Laiduntavien nuorten nautojen loistutkimus

Näytteet Ulostenäyte otetaan suoraan peräsuolesta tai vaihtoehtoisesti juuri tullutta ulostetta vähintään ruokalusikallinen/eläin, keuhkomatomääritykseen vähintään 0,5 dl. Laitumella olevista ulostekasoista ei voi ottaa näytettä. Näytteet otetaan aina yksilönäytteinä ja yksilötunnuksin merkittyin...

Lampaan silmätulehdukset

Suositeltavaa on tutkia useamman oireilevan eläimen näytteet. Näytteet ottaa eläinlääkäri. Näytteet tulisi ottaa lääkitsemättömistä eläimistä ja mahdolliset lääkitykset on mainittava lähetteessä. Näyte Silmä puhdistetaan näkyvästä liasta ja eritteistä ennen näytteenottoa. Sivelynäytteet otetaan...

Lampaat

Lampaiden pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. Lampaiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella lampaiden suojelusta. Tässä...

Lampaiden ulostenäytteiden loistutkimukset

Näytteet Ulostenäyte otetaan suoraan peräsuolesta tai vaihtoehtoisesti juuri tullutta ulostetta vähintään ruokalusikallinen/eläin. Laitumella olevista ulostekasoista ei voi ottaa näytettä. Näytteet otetaan aina yksilönäytteinä ja yksilötunnuksin merkittyinä esim. muovihanskaan tai (mieluummin)...

Lisävaatimukset teurastamoille

Teurastamoissa tapahtuvalle eläinten teurastukselle ja siihen liittyville toimille on asetettu lisävaatimuksia. Näiden lisäksi on noudatettava kaikkia niitä yleisiä vaatimuksia , jotka koskevat tuotantoeläinten teurastusta ja lopetusta teurastamon ulkopuolellakin. Lopetus on tarkoituksellisesti...

Naudan Luominen

Abortilla eli luomisella tarkoitetaan ennenaikaista synnytystä, joka johtaa elinkelvottoman sikiön syntymään. Luomisen syyt voidaan jaotella tartunnallisiin ja ei-tartunnallisiin. Tartunnallisen abortin taustalla on jokin taudinaiheuttaja, kuten bakteeri, virus tai alkueläin. Ei-tartunnallisen...

Naudan luomiSEN SYYN TUTKIMUS

Sikiön tutkimuspaketti Näyte Abortoitu sikiö sekä jälkeiset. Huolimatta jälkeisten likaisuudesta on niiden lähettäminen tärkeää, sillä joidenkin taudinaiheuttajien kohdalla ainoat havaittavat muutokset löydetään istukasta. Vähintään 2-3 kohtukäpysen pitäisi olla mukana näytteessä. Tutkimukset...

Lähetysohjeet patologisiin tutkimuksiin

Näytteet patologiseen tutkimukseen tulee lähettää suoraan niitä tutkiviin toimipisteisiin (ks. taulukko alla). Eri eläinlajien patologiset tutkimukset Eviran toimipaikoissa Taulukossa lihavoituna toimipaikka, johon näytteet ensisijaisesti tulee lähettää. Eläinlaji Tutkimuspaikka Nauta, lammas ja...

Lääkitsemisvalvonnasta

Tutustu lääkitsemisen valvonnan raportteihin tällä sivulla .

Tuotantoeläimen lääkityskirjanpito

Tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta on säädetty asetuksella MMMa 21/14 . Kirjanpito koskee tuotantoeläimelle annettuja lääkkeitä ja lääkerehuja. Kirjattavat tiedot 1.    eläimen tai eläinryhmän tunnistustiedot 2.    lääkityksen antopäivämäärät 3.    lääkityksen aloittaja...

Marekin tauti (MD)

Marekin taudin aiheuttaja on herpesvirus, joka aiheuttaa kanalle muutoksia hermoissa ja/tai aivoissa ja/tai kasvaimia eri elimissä. Tauti jaetaan usein muutosten mukaan kasvain-, hermo-, ja silmämuotoiseen Marekin tautiin. Kaikkia muotoja voi esiintyä kuitenkin samalla yksilöllä. Se voi tarttua...

Mehiläistautien näytteenotto

Mehiläistautien tutkimukset Evirassa on keskitetty Kuopion toimipaikkaan. Esikotelomätä (aiheuttaja Paenibacillus larvae ) Näytteeksi lähetetään pala sikiökakkua, jos mehiläispesässä näkyy esikotelomätään viittaavia sikiömuutoksia. Jos sikiömuutoksia ei ole, mutta halutaan selvittää piilevää...

Naudan silmätulehdukset

Suositeltavaa on tutkia useamman oireilevan eläimen näytteet. Näytteet ottaa eläinlääkäri. Näytteet tulisi ottaa lääkitsemättömistä eläimistä ja mahdolliset lääkitykset on mainittava lähetteessä. Näyte Silmä puhdistetaan näkyvästä liasta ja eritteistä ennen näytteenottoa. Sivelynäytteet otetaan...

Naudan ureaplasmatutkimus

Kuljetusliemi Ureaplasmanäytteet tulee lähettää kuljetusliemessä. Kuljetusliemiä voi tilata Eviran Kuopion toimistosta puh. 029 530 4952. Säilyvyys Kuljetuslientä voidaan säilyttää pakkasessa (-20 ºC) noin vuoden ajan ja jääkaapissa kahden kuukauden ajan. Pakastettu kuljetusliemi tulee sulattaa...

Naudan ParatuberkuloosiN TUTKIMINEN

(Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) Näyte Elävä eläin : uloste ja seerumiverinäyte. Kuollut eläin : muuttuneet osat suolta ja suolistoimusolmuketta, pätkä ohutsuolen loppuosaa ja suoliliepeen imusolmukkeita. Kliininen paratuberkuloosiepäily : tuntemattomasta syytä johtuvaa, pitkäkestoin...

Naudat

Nautojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. Nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella nautojen suojelusta. Tässä asetuksess...

Neospora

Neospora caninum on kokkideihin kuuluva alkueläin, joka aiheuttaa aivo- ja lihastulehdusta naudalla ja koiralla. Sitä pidetään myös merkittävänä luomisten aiheuttaja naudoilla. Neospora-tartunnan nauta saa sikiöaikana emältään tai myöhemmin suun kautta koiran ulosteesta. Neosporan elinkierto on...

Psittakoosi (ornitoosi)

Psittakoosi eläimissä Psittakoosi (ornitoosi) on Chlamydophila psittaci ( ent. Chlamydia psittaci ) -bakteerin aiheuttama tartuntatauti, jota esiintyy lukuisissa sekä villeissä että kesyissä lintulajeissa, yleisimmin kyyhkysissä ja papukaijalinnuissa. Siipikarjasta kanat ovat suhteellisen...

Paratuberkuloosi

Paratuberkuloosi eli Johnen tauti on Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis -bakteerin (M. paratuberculosis -bakteeri) aiheuttama krooninen suolistotulehdus. Se on ensisijaisesti märehtijöiden tauti, mutta sitä aiheuttava bakteeri on eristetty myös muista eläinlajeista kuten esimerkiksi...

Porsasyskätutkimus

Yleistä Uusi porsasyskätartunta Uudella porsasyskätartunnalla (uustartunta) tarkoitetaan tilannetta, jossa aikaisemmin porsasyskätartunnasta vapaaksi osoitetulla tilalla todetaan porsasyskää. Tilalla uutena tartuntana esiintyvä porsasyskä aiheuttaa alkuvaiheessa yskäoireita kaikenikäisissä sioiss...

Rekisteriotesaatteet

Vuosi 2018 Otesaate 3/2018 , syyskuu Otesaate 2/2018 , maaliskuu Otesaate 1/2018 , tammikuu Vuosi 2017 Otesaate 5/2017 , marraskuu Otesaate 4/2017 , syyskuu Otesaate 3/2017 , kesäkuu Otesaate 2/2017 , maaliskuu Otesaate 1/2017 , tammikuu Vuosi 2016 Otesaate 5/2016, marraskuu Otesaate 4/2016,...

ripulitutkimuspaketti sian ulostenäytteille

Ripuliongelmissa yhden ulostenäytteen tutkiminen ei useinkaan anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Suositeltavaa on tutkia useiden oireilevien sikojen näytteet. Tutkimuspaketit sisältävät 3-5 näytteen tutkimuksen yleisimpien ripulinaiheuttajien varalta. Eviran ripulipakettien tutkimukset on...

Siipikarjan sairaudet

Broilerien isovanhempaispolven maahantuonnin loputtua vuonna 2015 kaikki broilereiden vanhempaispolven linnut tuotiin ulkomailta, mikä lisäsi näinollen maahantuodun siipikarjan määrän monikymmenkertaiseksi aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tuontilintujen mukana riski tautien leviämiselle lisääntyy...

sian suolistotulehdusten tutkiminen

Suolistotulehduksiin liittyvät tutkimukset Suolistotulehdusongelmissa yhden näytteen tutkiminen ei useinkaan anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Suositeltavaa on tutkia näytteitä useammasta sairastuneesta siasta. Tulehdusten aiheuttajaa voidaan selvittää seuraavista tilalta lähetetyistä näytteist...

Siat

Sikojen pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus.  Sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella sikojen suojelusta. Tässä asetuksessa...

Siipikarjan tutkimuspaketit

Muninnanlaskupaketti Muninnanlaskupaketti on tarkoitettu broilereiden, munintakanojen sekä kalkkunoiden munittamoissa esiintyvien muninnanlaskujen syiden selvittelyyn. Tutkimuksessa selvitetään tiettyjen tarttuvien tautien mahdollista osuutta muninnanlaskuun. Oireiden alkaessa pyritään...

Sikainfluenssaepäily sioissa

Yleistä Akuutti sikainfluenssa Akuutista sikainfluenssatartunnasta puhutaan silloin, kun sikojen yskäoireet ovat tilalla selvät, ja tilalla on edelleen sikoja, joiden oireiden alkamisesta on kulunut alle muutama vuorokausi. Osalla sioista voi esiintyä myös kuumeilua. Läpikäyty sikainfluenssatartu...

Tuotantoeläimet

Tuotantoeläimellä tarkoitetaan yleensä elintarvikkeiden, villan, nahan tai turkisten tuotantoon tai muuhun maataloustuotantoon kasvatettua tai pidettävää eläintä. Tuotantoeläinten, kuten kaikkien muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluase...

Turkiseläimet

Turkiseläimellä tarkoitetaan turkisten tuottamiseksi tai muuta vastaavaa tuotantotarkoitusta varten tarhattavaa minkkiä, hilleriä, kettua (sinikettu, hopeakettu ja punakettu), sinsillaa, rämemajavaa, supikoiraa ja soopelia. Turkiseläinten, kuten kaikkien muidenkin eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua...

Vasikkaripulitutkimus

Ripuliongelmissa yhden ulostenäytteen tutkiminen ei useinkaan anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Suositeltavaa on tutkia mahdollisimman monen oireilevan vasikan näytteet. Tutkimuspaketit sisältävät 3-5 näytteen tutkimuksen. Eviran ripulipaketin tutkimukset on suunniteltu vastaamaan yleisimmin er...

Vibrioosi

Vibrioosi on yleinen bakteerin aiheuttama tauti merialueen kalanviljelylaitoksilla. Taudin aiheuttaa Vibrio anguillarum -bakteeri (entinen Listonella anguillarum ). Oireet Taudille tyypillistä on nopeasti kohoava kuolleisuus. Taudin edetessä havaitaan kaloja joilla on ihohaavoja ja/tai verenvuoto...

Vuohet

Vuohien pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä säätelevät eläinsuojelulaki, eläinsuojeluasetus, eläinkuljetuslaki ja eläinkuljetusasetus sekä lopetusasetus. Vuohien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksella vuohien suojelusta. Tässä asetuksessa...