Tuonti

Tuonti

Yksin matkustava tai yli 5 omistajan mukana matkustavaa lemmikkiä

Nämä vaatimukset koskevat myös koirien, kissojen ja frettien tuontia Andorrasta, Färsaarilta, Gibraltarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanista. Koirien, kissojen ja frettien kuljetus (tuonti/vienti) on kaupallista (katso...

Hevoseläinten (hevonen, aasi, muuli) sperman tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka tuovat tässä ohjeessa tarkoitettujen hevoseläinten spermaa Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan sperman siirtoja EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä Suomeen. 1. Tuonnin terveysehdot Sperma on kerätty ja käsitelty...

Hevoseläinten (hevonen, aasi, muuli) tuonti ja vienti EU-maiden, Norjan ja Sveitsin välillä

Tässä ohjeessa tarkoitetaan viennillä eläinten siirtoja Suomesta EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin ja tuonnilla eläinten siirtoja EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä Suomeen. 1. Hyväksytyt tuonti- ja vientimaat Hevoseläimiä saadaan viedä Suomesta kaikkiin EU-maihin, Norjaan ja Sveitsiin ja tuoda...

Ohje sinikielitaudille (bluetongue) herkkien elävien eläinten tuontiin sinikielitaudin vuoksi rajoittavien määräysten alaisena olevilta alueilta tai näiden alueiden kautta

Ohje koskee kaikkia niitä eläinlajeja, jotka voivat sairastua sinikielitautiin. Näitä ovat mm. nauta, lammas, vuohi, laama, alpakka ja peura. Ohje koskee tuontia toisista EU:n jäsenmaista, Norjasta ja Sveitsistä. Lisätietoa sinikielitaudista löydät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran...

Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sisämarkkinakauppa

Sisämarkkinakaupalla tarkoitetaan kaikkia sellaisia elävien eläinten, sperman ja alkioiden siirtoja, jotka tapahtuvat Suomesta toisiin EU-maihin, Norjaan tai Sveitsiin tai näistä maista Suomeen.  Elävien eläinten, sukusolujen ja alkioiden sekä tiettyjen muiden tuotteiden siirrot sisältävät riskin...

Kotieläiminä pidettävien tarhattujen märehtijöiden ja kamelieläinten (mm. laamat, alpakat, kamelit, myskihärät, lumivuohet) tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka tuovat tässä ohjeessa tarkoitettuja kotieläiminä pidettäviä tarhattuja märehtijöitä ja kamelieläimiä Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä Suomeen Tämä ohje ei koske...

Alpakoiden ja laamojen tuonti

Alpakoita ja laamoja koskevat tuontiehdot löytyvät kohdasta: Tarhattujen kamelieläinten ja märehtijöiden tuonti

Laittomasti EU:n alueelta Suomeen tuotujen eläinten palauttaminen, lopettaminen tai sijoittaminen karanteeniin

Tämä ohje koskee pääsääntöisesti myös eläimiä, jotka on tuotu laittomasti Norjasta, Andorrasta, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, San Marinosta, Sveitsistä tai Vatikaanista Suomeen. Laiton tuonti Eläinten tuontivaatimusten tulee täyttyä kaikilta osin, muutoin tuonti on laiton. Eläimen...

Kanien ja jyrsijöiden (marsut, rotat, hiiret, hamsterit, chinchillat, jne.) tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

EU:n alueelta, Norjasta ja Sveitsistä tuotaessa ei tarvita tuontilupaa eikä muitakaan eläinlääkinnällisiä todistuksia. Nämä määräykset eivät koske eläimiä, jotka on maahantuonnin jälkeen tarkoitettu myytäviksi Suomessa. Myytäväksi tarkoitettuja lemmikkieläimiä koskevista määräyksistä saa tarkempi...

Koiran-, kissan- ja fretinpentujen tuonti mm. ETA-, EFTA- ja Schengen-maista Suomeen

Nämä vaatimukset koskevat koiran-, kissan- ja fretinpentujen tuontia seuraavista EU:n ulkopuolisista kolmansista maista: Andorrasta, Färsaarilta, Gibraltarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanista. Nämä vaatimukset koskevat...

Usein kysyttyä ekinokokkilääkityksestä

Nämä kysymykset koskevat vain ekinokokki- eli heisimatolääkitystä , eläimen täytyy täyttää lisäksi muut tuontivaatimukset. Lääkitys ekinokokkoosia vastaan vaaditaan ainoastaan koirilta. Kissoja tai frettejä ei tarvitse lääkitä. 1. Matkustan koiran kanssa Ruotsiin, miten minun pitää menetellä...

Lemmikkieläinpassi helpottaa eläinten kanssa matkustamista

Lemmikki tarvitsee matkalle passin. Se on pakollinen koirille, kissoille ja freteille EU-maiden välisissä kuljetuksissa. Passin tarkoituksena on osoittaa, että eläin on tunnistettavissa ja että eläin täyttää jäsenmaiden välisissä kuljetuksissa vaadittavat eläinten terveyttä koskevat ehdot.

Eläinten maahantuonti, sisämarkkinakauppa ja vienti

HUOM! Mikäli Hurrikaanien vuoksi joudut lähtemään nopeasti Yhdysvalloista EU:n alueelle lemmikkisi kanssa, ole hyvä ja ota yhteyttä rajaeläinlääkäreihin: lentoasema@evira.fi Eläinten tuonti- ja vientivaatimukset vaihtelevat eläinlajin ja alkuperämaan mukaan. Tuonnilla tarkoitetaan tuontia Euroopa...

Maahantuonnin ennakkoilmoitus

Toimijan, joka tuo Suomeen EU:n, Norjan, Islannin tai Liechtensteinin ulkopuolelta salmonellan suhteen riskialtiiksi määriteltyjä kasviperäisiä rehuja tai kalajauhoa, on tehtävä tuonnista ennakkoilmoitus Eviraan. Ennakkoilmoituksen perusteella Evira ohjeistaa näytteenoton salmonellatutkimuksia...

Myytäväksi tai välitettäväksi tarkoitettujen koirien, kissojen, frettien ja hillerien tuonti Suomeen toisesta EU-jäsenvaltiosta, Norjasta ja Sveitsistä

Velvollisuus rekisteröityä tuojaksi Yhdistyksen tai henkilön, joka tuo tai välittää Suomeen eläviä koiria, kissoja, hillereitä tai frettejä toisesta jäsenmaasta, on virallisesti rekisteröidyttävä eläinten tuojaksi. Tuojaksi rekisteröitymistä haetaan Eviralta. Rekisteröitymisvelvoitteesta säädetää...

Nautojen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä on ohje toimijoille, jotka tuovat nautoja Suomeen EU:n jäsenvaltioista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja. Ohjeessa tarkoitettuja nautaeläimiä ovat nauta (Bos taurus), biisoni (Bison bison), puhveli (Bubalus bubalis), jakkihärkä (Bos grunniens) ja seebu (Bos...

Sikojen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä on ohje toimijoille, jotka tuovat sikoja Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja. Ohje koskee kaikkia kotieläiminä pidettäviä sikoja ja tarhattuja villisikoja, myös lemmikki- ja harrastesikoja, kuten villa- ja minisiat.Lemmikki- ja harrastesioilla...

Harrastesiipikarjan siirrot (tuonti) EU-maista, Sveitsistä ja Norjasta Suomeen

Tämä ohje koskee toimijoita, jotka siirtävät harrastesiipikarjaa Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Siirrot ovat lintujen tai siitosmunien liikkumista EU:n jäsenvaltioiden, Norjan ja Sveitsin välillä. Ohje koskee kanojen, kalkkunoiden, helmikanojen, ankkojen, sorsien, hanhien, viiriäiste...

Muiden lintujen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä ohje ei koske lemmikkilintuja, siipikarjaa tai luonnonvaraisia lintuja, joiden osalta Evira on antanut erilliset ohjeet. Ohjeet sekä tarkemmat tuontivaatimukset näiden lintujen osalta on löydettävissä Eviran internetsivuilta. Muilla linnuilla tarkoitetaan muita kuin lemmikkilintuina,...

Mehiläisten ja kimalaisten tai niiden sukusolujen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä ohje koskee kaikkia niitä toimijoita, jotka tuovat mehiläisiä ja kimalaisia tai niiden sukusoluja Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja. 1. Rekisteröidy tuojaksi Eviraan Jokaisen tuojan pitää rekisteröityä Eviran rekisteriin eläinten tuojista ja...

Koirien, kissojen ja frettien tuonti EU-maista Suomeen

Nämä vaatimukset koskevat myös koirien, kissojen ja frettien tuontia Andorrasta, Färsaarilta, Gibraltarilta, Grönlannista, Islannista, Liechtensteinista, Monacosta, Norjasta, San Marinosta, Sveitsistä ja Vatikaanista . Ohjeistusta koirien, kissojen ja frettien viennistä muihin EU-maihin, Norjaan,...

Lemmikkilintujen tuonti EU-jäsenvaltioista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen sekä lemmikkilintujen vienti Suomesta EU-jäsenvaltioihin, Norjaan ja Sveitsiin

Lemmikkilintujen tuonti EU-jäsenvaltioista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen sekä lemmikkilintujen vienti Suomesta EU-jäsenvaltioihin, Norjaan ja Sveitsiin Tässä ohjeessa tarkoitetaan tuonnilla ja viennillä eläinten siirtoja EU-maiden, Norjan ja Sveitsin välillä. Lemmikkilinnuilla tarkoitetaan...

Luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Luonnonvaraisia nisäkkäitä ja lintuja saa toimittaa EU-jäsenmaista Suomeen vain Eviran myöntämällä luvalla. Lupa voidaan myöntää, jos eläimistä ei aiheudu eläintautien vaaraa. Luvassa asetetaan eläintautien leviämisen estämiseksi välttämättömät ehdot. Luvasta säädetään eläintautilain (441/2013) 6...

Koristekalojen tuonti EU-maista, Norjasta, Islannista, Liechtensteinista ja Sveitsistä Suomeen

Akvaariokalojen harrastaja ja myyjä, varmista koristekalojen alkuperä.

Matelijoiden tuonti EU-maista, Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Kilpikonnia, sammakkoeläimiä ja matelijoita maahantuotaessa ei tarvita tuontilupaa Evirasta eikä muitakaan eläinlääkinnällisiä todistuksia. Muu asiaan kuuluva lainsäädäntö Haitalliset vieraslajit Haitallisiin vieraslajeihin kuuluvien eläinlajien maahantuonti, kasvattaminen, myynti ja muu...

Siitosmunien, untuvikkojen ja siipikarjan tuonti EU-maista, Sveitsistä ja Norjasta Suomeen

Tämä ohje koskee toimijoita, jotka tuovat siitosmunia, untuvikkoja ja siipikarjaa Suomeen EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä. Tuonnilla tarkoitetaan eläinten siirtoja. Ohje koskee seuraavien siipikarjalajien, niiden untuvikkojen ja siitosmunien maahantuontia: kana, kalkkuna, helmikana, ankka,...

Lampaiden ja/tai vuohien tuonti EU-maista, Sveitsistä ja Norjasta Suomeen

Tämä on ohje toimijoille, jotka tuovat lampaita ja/tai vuohia Suomeen EU:n jäsenvaltioista, Norjasta tai Sveitsistä. 1. Rekisteröidy tuojaksi Eviraan Jokaisen tuojan pitää rekisteröityä Eviraan eläinten tuojaksi (Eläintautilaki 441/2013, ETL 60§).  Webropol-rekisteröintihakemus löytyy täältä ....

Koiran-, kissan- ja fretinpentujen tuonti EU-maista Suomeen

29.12.2014 alkaen alle 12 viikon ikäistä pentua ei saa rokottaa raivotautia vastaan, vaan pennun on oltava rokottamispäivänä vähintään 12 viikon ikäinen. Jos syystä tai toisesta eläin on pentuna rokotettu alle 12 viikon ikäisenä raivotautia vastaan kerran, tulee eläin rokottaa uudestaan ennen...

EU:n sisämarkkinoilla toimivien koirien ja kissojen pelastusyhdistysten rekisteröityminen tuojiksi

Eviran tehtävänä on eläintautilain (441/2013) 84 §:n nojalla ohjata Suomen eläintautivalvontaa. Valvontaa suorittavia viranomaisia ovat Eviran lisäksi aluehallintovirastot ja kunnan valvontaviranomaiset eläintautilaissa tarkemmin säädetyllä tavalla. Muut valvontaviranomaiset ovat olleet yhteydess...

Karppien ja kultakalojen siirrot toisista EU:n jäsenvaltioista sekä Norjasta ja Sveitsistä Suomeen

Tämä ohje on toimijoille, jotka siirtävät (tuovat) EU-maista, Norjasta tai Sveitsistä Suomeen karppeja tai kultakaloja vesiviljelyyn tai sellaisiin koristekalatiloihin, joista on suora vesiyhteys luonnonvesiin. Koristekalat katsotaan tässä yhteydessä vesiviljelyeläimiksi. Muiden koristekalojen...

Koirat, kissat ja fretit

Lemmikkieläinten EU-maiden välisiin siirtoihin sovelletaan tiettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia. Näitä vaatimuksia noudatetaan tällä hetkellä voimassa olevan niin kutsutun lemmikkieläinasetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 576/2013) mukaisesti. Määritelmät...

Hevosten tuontitutkimukset

Hevosten tuonnin yhteydessä vaadittavat näivetystaudin (infectious anemia) sekä astumataudin (dourine) ja räkätaudin (malleus) vasta-ainetutkimukset tehdään Evirassa eläintautivirologian ja -bakteriologian laboratioissa. Eläintautivirologia tekee myös hevoseläinten arteriittiviruksen vasta-ainemä...

Rehujen muuntogeenisyydestä ilmoittaminen

Niiden tuotantoeläimille tarkoitettujen rehujen osalta, jotka sisältävät soijaa, maissia, rapsia tai riisiä tai niistä valmistettuja rehuja, on ilmoitettava jokaisen tuontierän osalta Eviralle erän muuntogeenisuus. Muuntogeenisyydestä tulee ilmoittaa erillisellä lomakkeelle osoitteeseen...

Lisäaineiden maahantuonnista ilmoittaminen

Sellaisia lisäaineita ja niitä sisältäviä rehuja, joiden valmistajalta EU:ssa edellytetään hyväksyntää (vrt. 'Rehuhygienia-asetuksen mukainen hyväksyminen'), saa tuoda maahan EU:n ja Norjan ulkopuolelta vain sellaisista tuotantolaitoksista, joilla on yhteisöön sijoittunut edustaja (maahantuoja)....

Lemmikkilintujen tuonti ja vienti

Lemmikkilintuja koskevat tuonti- ja vientiehdot löytyvät kohdasta: Lemmikkilinnut

Sisämarkkinakauppa ja maahantuonti

Sisämarkkinakaupan ja maahantuonnin valvonta Sisämarkkinakauppa Eviran valvontaosaston rehu- ja lannoitevalvontayksikön rehujaosto valvoo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen toimitettavien rehujen laatua ottamalla rehunäytteitä markkinoilta. Tapauskohtaisesti Evira voi sopia...

Sisämarkkinakauppa ja maahantuonti

Ennen kuin rehualan toimija alkaa toimittaa rehuja Suomeen Euroopan unionin toisesta jäsenmaasta tai aloittaa rehujen maahantuonnin Euroopan unionin ulkopuolisista maista, toimijan tulee rekisteröityä rehuhygienia-asetuksen mukaisesti Eviraan. Toimijan tulee myös tutustua muihin toimintaansa...

Muut linnut

Muihin lintuihin lasketaan linnut, jotka eivät ole tuotantokäytössä. Muut linnut luokitellaan kaupallisiin harrastelintuihin (eläinkauppojen ja eläintarhojen linnut, viestikyyhkyt jne.) ja yksityisen henkilön lemmikkilintuihin. Eviran ohjeet muiden lintujen tuonti- ja vientiohjeisiin löytyvät...

Tuontikoira voi olla riski

Kodittomien koirien olosuhteiden parantaminen kuuluu kaikille. Eläinten auttaminen paikan päällä on tehokkain, turvallisin ja riskittömin tapa auttaa. Kulkukoirien adoptoiminen ulkomailta Suomeen on täysin laillista toimintaa, kunhan tuonnissa noudatetaan Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran...

Saapumisilmoitus sisämarkkinakaupassa

Suomeen sisämarkkinoilta tuotavat kalajauhoerät tutkitaan eräkohtaisesti kielletyn eläinvalkuaisen varalta. Tästä johtuen kalajauhoeristä on tehtävä ennakkoilmoitus Eviraan ennen erän saapumista Suomeen. Ilmoituksen voi tehdä oheisella lomakkeella (saapumisilmoitus). Ilmoitus tulee tehdä...

Tuontirehujen salmonellatutkimukset

Luonnonlintujen ruokintaan tarkoitetuissa auringonkukansiemenissä ja siemenseoksissa ei saa olla salmonellaa, eläviä tuhohyönteisiä eikä hukkakauraa.

Siipikarja

Tuonti, tuotantosiipikarja Tuonti, harrastesiipikarja Vienti, tuotantosiipikarja