Vienti

Puisen pakkausmateriaalin ISPM 15 -standardi

ISPM 15 -standardi on YK:n maatalous- ja elintarvikejärjestö FAO:n laatima. Standardissa määritellään käsittely- ja merkintävaatimukset kansainvälisessä kaupassa käytettävälle puiselle pakkausmateriaalille. ISPM 15 -standardin vaatimuksena on, että puinen pakkausmateriaali on valmistettu kuoretto...

ISPM 15 -yrittäjät

Lajittelu Taulukon tietoja voi lajitella yrityksen toimipaikan alueen sekä toiminnan mukaan. Alue tarkoittaa ELY-keskusten alueita. Kaikkien sarakkeiden lajittelua voidaan muokata nousevaksi tai laskevaksi harmaan otsikkorivin otsikoita klikkaamalla. Pieni nuolimerkki tulee näkyviin näyttämään...

Puisen pakkausmateriaalin ISPM 15

Puista pakkausmateriaalia valmistava yritys tarvitsee Eviran myöntämän merkintäoikeuden voidakseen käyttää ISPM 15 -standardin mukaista merkintää puisessa pakkausmateriaalissa. Merkinnän käyttöoikeuden saaneet toimijat rekisteröidään Eviran merkinnänhaltijarekisteriin. Merkintäoikeuden hakeminen...

Etelä-Afrikka

Viennissä noudatettavat sopimukset Etelä-Afrikka on World Trade Organization  WTO:n jäsenmaa kuten Suomikin. Elintarvikkeiden, eläinten ja kasvien turvallisuudessa noudatetaan jäsenvaltioiden sopimusta  WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures . Eläinperäisten tuotteiden kaupassa...

Maa-aineksen ja kasvualustojen vienti EU:n ulkopuolelle

Vietäessä maa-ainesta tai kasvualustoja EU:n ulkopuolisiin maihin on ennen vientiä selvitettävä vastaanottajamaan vaatimukset. Vaatimukset vaihtelevat maittain.  Usein vaatimuksena on kasvinterveystodistus. Lähetykset eivät saa sisältää vastaanottajamaan vaatimuksissa mainittuja kasvitauteja tai...

Maa-aineksen ja kasvualustojen tuonti ja vienti

Tuotaessa maa-ainesta tai kasvualustoja EU:n ulkopuolisista maista ja vietäessä niitä EU:n ullkopuolisiin maihin on otettava huomioon kasvinterveyslainsäädännön ja lannoitevalmistelainsäädännön vaatimukset. Kasvinterveysvaatimukset tuonnissa Kasvinterveysvaatimukset viennissä Lannoitevalmistelain...

Ajankohtaista

Tutustu uusimpiin uutisiimme elintarvikeviennistä. Seuraathan meitä myös Twitterissä .  1.11.2018 Viralliset vientitodistukset päivittyvät Ruokavirasto-pohjalle Ruokavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto ja osa Maanmittauslaitoksen tietotekniik...

Anna palautetta ja auta meitä kehittämään toimintaamme

Voit antaa palautetta, kiitoksia ja kehitysehdotuksia  Eviran vientitiimin toiminnasta joko oheisen palautekyselyn kautta tai ottamalla yhteyden  asiantuntijoihimme . Vientitiimin palautekysely Mikäli haluat vastauksen palautteeseesi, kerrothan kyselyssä yhteystietosi. Yhteystietoja ei luovuteta...

Vientitarkastukset ja auditoinnit

Markkinoillepääsyhankkeisiin ja olemassa olevilla markkinoilla pysymiseen liittyy usein viennin kohdemaan edellyttämiä tarkastuskäyntejä elintarvikkeita valmistaviin laitoksiin, jotka hakevat vientihyväksyntää tai joilla on jo hyväksyntä kyseiseen maahan. Tämä koskee erityisesti eläinperäisten tu...

Australia

Viennissä noudatettavat sopimukset Australia on World Trade Organization  WTO:n jäsenmaa kuten Suomikin. Elintarvikkeiden, eläinten ja kasvien turvallisuudessa noudatetaan jäsenvaltioiden sopimusta  WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures . Tuoteryhmäkohtaista tietoa viejälle...

Uusien vientimarkkinoiden avaaminen

Uusien vientimarkkinoiden avaamisprosessi vaihtelee vietävän elintarvikkeen ja kohdemaan mukaan. Viennin kohdemaa on usein kiinnostunut arvioimaan Suomen eläin- tai kasvitautitilannetta, elintarviketurvallisuutta, elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseja ja vientituotteisiin kohdistuvaa valvont...

Ennen vientiä: kartoita markkinat ja perehdy ehtoihin

Elintarvikeviennin onnistunut toteutus suunnittelusta lopulliseen vientiin voi olla pitkä ja monivaiheinen prosessi. Viennin käynnistäminen edellyttää, että yritys ymmärtää kansainvälisen elintarviketuotannon edellytykset sekä vientitoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen liittyvät käytännön...

Puisen pakkausmateriaalin vienti EU:n ulkopuolelle

Vietäessä puista pakkausmateriaalia EU:n ulkopuolisiin maihin on ennen vientiä selvitettävä vastaanottajamaan vaatimukset. Monet maat vaativat, että niihin vietävä puinen pakkausmateriaali täyttää ISPM 15 -standardin mukaiset käsittely- ja merkintävaatimukset. 

Kasvinterveysvaatimukset vietäessä kylvösiemeniä EU:n ulkopuolelle

Vietäessä siemeniä EU:n ulkopuolisiin maihin noudatetaan vastaanottajamaiden vaatimuksia. Vaatimusten tarkoituksena on estää kasvitautien ja tuholaisten leviämistä siementen välityksellä. Viejän tulee selvittää vaatimukset vastaanottajamaasta hvyissä ajoin ennen vientiä. Vienti voi esimerkiksi...

Perunan vienti EU:n ulkopuolelle

Vietäessä perunaa EU:n ulkopuolisiin maihin noudatetaan vastaanottajamaiden asettamia vaatimuksia. Viejän tulee selvittää vastaanottajamaan vaatimukset hyvissä ajoin ennen vientiä, sillä vaatimukset vaihtelevat maittain. Vaatimuksena on yleensä kasvinterveystodistus. Vietävässä perunassa ei saa...

Vienti EU:n ulkopuolelle

Evira osaltaan edistää suomalaisten elintarvikkeiden vientiä Suomesta EU:n ulkopuolelle. Vientiin liittyvä toimintamme jakautuu kahteen kokonaisuuteen: uuden viennin mahdollistamiseen ja olemassa olevan viennin turvaamiseen. Evirassa on käynnissä myös kolme elintarvikkeiden vientiin liittyvää kär...

PUUTAVARAN VIENTI EU:N ULKOPUOLELLE

Puutavaran viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin on otettava huomioon vastaanottajamaan kasvinterveysvaatimukset, jotka vaihtelevat maittain ja puutavaralajeittain. Viejän on selvitettävä vaatimukset hyvissä ajoin ennen vientiä. Vaatimuksena on usein kasvinterveystodistus. Lähetyksissä ei saa olla...

Hedelmien, marjojen ja vihannesten vienti EU:n ulkopuolelle

Hedelmien ja vihannesten viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin on otettava huomioon sekä kasvinterveysvaatimukset että muut kasvisten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset. Tältä sivulta löydät tietoa kasvinterveysvaatimuksista. Muut kaupan pitämistä koskevat vaatimukset löydät elintarvikesivuilta....

Kylvösiementen vienti EU:n ulkopuolelle

Kylvösiemeniä vietäessä on otettava huomioon sekä kasvinterveyslain että siemenkauppalain mukaiset vaatimukset.   Lisää aiheesta palvelussamme Näytteenottajat Kasvinterveystodistuspalvelu

Kasvien vienti EU:n ulkopuolelle

Vietäessä kasveja EU:n ulkopuolisiin maihin noudatetaan vastaanottajamaiden asettamia vaatimuksia, jotka vaihtelevat maittain ja tuotteittain. Viejän on hyvissä ajoin ennen vientiä selvitettävä vastaanottajamaasta, mitkä ovat vaatimukset vietävälle tuotteelle. Yleensä kaikki elävät kasvit ja myös...

Eviran vientitiimi palveluksessasi

Eviran vientitiimi tarjoaa palveluita, joilla turvataan olemassa olevia vientimarkkinoita ja mahdollistetaan uusien vientimarkkinoiden avaaminen. Voit olla suoraan yhteydessä asiantuntijaamme tai jättää viestin päivystyspostiimme vienti.elaintuotteet@evira.fi . Asiantuntijamme vastuualueittain...

Interested in Finnish food? - Find out more!

Clean nature, cool climate and investments made in plant and animal health as well as animal welfare together with efficient from-field-to-fork food control system guarantee the safest and most delicious food from Finland.  Finland is the northernmost country in the European Union. Our Arctic...

Hedelmien, marjojen ja vihannesten tuonti ja vienti

Monet kasvitaudit ja tuholaiset leviävät hedelmä- ja vihanneserien välityksellä. Tämän vuoksi hedelmien ja vihannesten tuonnille ja viennille on asetettu erilaisia vaatimuksia. Näiltä sivuilta löydät tietoa hedelmiä ja vihanneksia koskevista kasvinterveysvaatimuksista EU:n ulkopuolisista maista...

Hyödyllistä tietoa viejälle

Vientiä vai sisämarkkinakauppaa? Elintarvikkeiden vienti EU-maihin on sisämarkkinakauppaa , jonka periaatteiden mukaisesti laillisesti EU-maassa markkinoilla olevaa tuotetta saa viedä myös muihin EU-maihin. Varsinaisesti vienti tarkoittaa tuotteiden vientiä EU:n ulkopuolelle. EU:n ulkopuoliset ma...

Puisen pakkausmateriaalin lomakkeet ja ohjeet

Tältä sivulta löydät puiseen pakkausmateriaaliin liittyvät lomakkeet ja ohjeet. Lomakkeet Numero   102890 Lomake ISPM 15 -merkintäoikeuden hakemiseen  (doc, 68 kt) 227649 Muutosilmoitus ISPM 15 -merkintäoikeuteen  (doc, 74 kt) Ohjeet Numero Pvm   14411/3 1.10.2013 Portugalista tuotavalle puiselle...

Perunan tuonti ja vienti

Perunalla on monia vaarallisia kasvitauteja ja tuholaisia, joiden leviäminen maasta toiseen halutaan estää. Näitä vaarallisia kasvintuhoojia ovat esimerkiksi vaalea rengasmätä, tumma rengasmätä, peruna-ankeroiset ja koloradonkuoriainen. Kasvintuhoojariskin vuoksi perunan tuonnille ja viennille...

Siementen tuonti ja vienti

Maahantuotaessa kylvösiemeniä EU:n ulkopuolisista maista tai vietäessä niitä EU:n ulkopuolisiin maihin on otettava huomioon siemenkauppalain ja kasvinterveyslain vaatimukset. Tuonnissa kasvinterveysvaatimukset koskevat tiettyjen kasvilajien siemeniä joko kaikista EU:n ulkopuolisista maista...

Todistukset ja lomakkeet

Todistukset TRACES-järjestelmässä Terveystodistukset vientiin on laadittava käyttäen TRACES-tietojärjestelmää, jos järjestelmään on talletettu kyseistä eläinten tai eläimistä saatujen tuotteiden vientiä koskevan todistuksen malli (MMMa 832/2013, 9 §). Todistusmallit on sovittu EU:n ja vientimaan...

Kasvien ja kasviperäisten tuotteiden tuonti ja vienti

Monet vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset leviävät kasvien välityksellä. Tämän vuoksi kasvien ja kasviperäisten tuotteiden tuonnille ja viennille on asetettu rajoituksia. Näiltä sivuilta löydät tietoa kasveja koskevista vaatimuksista EU:n ulkopuolisista maista tuotaessa ja niihin vietäessä. EU:...

Puutavaran tuonti ja vienti

Monet metsätaudit ja -tuholaiset leviävät puutavaran välityksellä. Tämän vuoksi EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä puutavarakaupassa on otettava huomioon kasvinterveyssäädösten asettamat vaatimukset. Näiltä sivuilta löydät tietoa puutavaran kasvinterveysvaatimuksista tuonnissa ja...

Kasvien, kasvituotteiden ja puutavaran viennin lomakkeet ja ohjeet

Tältä sivulta löydät kasvien, kasvituotteiden ja puutavaran vientiin liittyvät lomakkeet ja ohjeet. Lomakkeet Numero   102882 Ilmoitus kasvien ja kasvinosien viennistä kansainvälistä terveystodistusta (Phytosanitary Certificate) varten (rtf, 162 kt) 102923 Perunan vientivalmiustarkastuspyyntö (do...

Koulutukset yrityksille ja vientivalvonnalle

Eviran vientitiimi järjestää vuosittain vientikoulutusta yrityksille ja vientivalvonnalle. Pyrimme järjestämään kaikkiin tilaisuuksiimme mahdollisuuden etäosallistumiseen. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Koulutukset vuonna 2018 pk-vientihanke mukana monissa vientitapahtumissa...

Kasvien vientitarkastukset

Suomesta EU:n ulkopuolisiin maihin vietäviä tuotteita tarkastetaan tuotantopaikoilla tehtävillä vientivalmiustarkastuksilla ja vientihetkellä tehtävillä eräkohtaisilla tarkastuksilla. Tarkastuksessa selvitetään, täyttääkö vietäväksi aiottu tuote vastaanottajamaan vaatimukset. Tarvittaessa otetaan...

Kasvinterveystodistus

Kasvinterveystodistus (Phytosanitary Certificate) on kansainvälisessä kaupassa käytettävä asiakirja, jonka myöntää viejämaan kasvinterveysviranomainen vastaanottajamaan vaatimukset täyttäville lähetyksille. Suomessa kasvinterveystodistuksen myöntää Evira. Kasvinterveystodistus on lähetyskohtainen...

Kasvinterveystodistus palvelu

Vienti-ilmoitusten tekeminen sähköisessä palvelussa  Evirassa on käytössä sähköinen palvelu, jossa asiakas voi tehdä ilmoituksen kasvien ja kasvituotteiden viennistä kasvinterveystodistuksen saamiseksi. Palveluun pääsee Eviran internet-sivujen kautta. Palvelun käyttö on maksutonta, mutta vaatii...

Tuumasta toimeen: toimenpiteet kohdemaan markkinoille pääsemiseksi

Kun markkinakartoitus on valmis, elintarvikeviennin edellytykset on selvitetty ja päätös viennin kohdemaasta on tehty, alkavat varsinaiset toimenpiteet kohdemaan markkinoille pääsemiseksi. Ota yhteyttä Eviran vientitiimiin , jos kohdemaan viranomainen edellyttää: viennissä käytettävän...

Vientimaat Kontti-palvelussa

Kontti-taulukosta voit etsiä vientitietoa maanosan, maan tai tuotteiden perusteella. Linkeistä saat lisätietoa Suomen ja eri maiden välisistä elintarvikeviennin sopimuksista, vientivaatimuksista ja käytössä olevista todistuksista. Markkinoillepääsy-sarakkeen selitteet Todistusmalli-sarakkeen...

Vientiä koskevat rajoitukset

Tälle sivulle on koottu Eviran laatimat tiedotteet eläintautien aiheuttamista vientirajoituksista. Lisätietoja rajoituksista: vienti.elaintuotteet[at]evira.fi 3.10.2018 IHN-virus Maa- ja metsätalousministeriön 10.9.2018 julkaistun tiedotteen mukaan EU-komissio on palauttanut Suomelle virallisen...

Usein kysyttyä puisesta pakkausmateriaalista

1. Saako ISPM 15 -leimasimen Evirasta? Ei saa. Eviran antamassa merkintäoikeuspäätöksessä on malli merkinnästä. Merkintäoikeuden saaja hankkii itselleen mallin mukaisen leimasimen tai muun merkintävälineen. Leimasimen tms. pitää olla sellainen, että merkinnästä tulee selkeä. Mallin mukaista...

Vientitodistusten laatiminen

Eläinlääkintötodistukset voivat olla ns. kahdenvälisiä todistuksia, joiden sisällöstä EU/Suomi ja kohdemaan viranomainen sopivat keskenään. Jos tuotteelle on sovittuna kohdemaahan virallinen todistusmalli, on sitä käytettävä. Muita todistusmalleja ei ole mahdollista käyttää tuotteen viennissä...

Mihin sopimuksiin Suomi on sitoutunut?

Euroopan unioni – ja Suomi EU-jäsenmaana – on suurimpana elintarvikkeiden viejänä sitoutunut erilaisiin kansainvälisiin sopimuksiin joko yksittäisten kohdemaiden tai kohdemaaryhmien kanssa. Elintarvikeviennissä sopimukset koskevat tuotteiden elintarvikekelpoisuutta ja -turvallisuutta. Suomi voi...

Mistä viennin vaatimuksia voi selvittää?

Evirasta:  pk-vientihanke  & viennin asiantuntijat ovat apunasi! Kontti-tietokannasta  löytyy maakohtaista tietoa viejille kohdemaan kauppakumppanilta kohdemaan viranomaisilta (esim. elintarviketurvallisuus-, eläin- ja kasvinterveys- tai tulliviranomaiset) EU-komission Market Access Database...

Olemassa olevien vientimarkkinoiden turvaaminen

Olemassa olevan viennin turvaamiseen voi sisältyä Eviran toimesta mm.  auditointi- ja tarkastuskäyntejä laitoksissa  ja eläinlääkintötodistusmallien laatimista ja muokkaamista . Lisäksi kohdemaiden viranomaisten kanssa käydään kirjeenvaihtoa eri asiayhteyksiin liittyen toimijan asian edistämiseks...

Vientineuvontaa pk-yrityksille

Pk-vientihankkeessa on tarjolla apua, tukea ja neuvoja viennin viranomaisvaatimuksista kaikissa viennin vaiheissa tietopaketteja viennistä ja mahdollisista vientimaista vientikoulutusta – esim. vientivalmennuspäivät kohderyhmä: pienet ja keskisuuret kotimaiset elintarvikealan yritykset, jotka...

Rehujen vienti Venäjälle

Tietoa Venäjän vientilaitokseksi hyväksymisestä löytyy Eviran internetsivuilta kohdassa Elintarvikkeet > Tuonti ja vienti > Vienti EU:n ulkopuolelle > Vientimaat Kontti-palvelussa > Eurooppa > Venäjä / Euraasian talousliitto > Vientilaitokseksi hyväksyminen . Venäjän vientilaitokseksi hyväksymine...

Rekisterit viennissä

Kasvinsuojelurekisteri Kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden viejän pitää kuulua Eviran ylläpitämään  kasvinsuojelurekisteriin . Rekisteröitymisvaatimus koskee säännöllistä ja jatkuvaa toimintaa; yksittäisen erän vienti ei vielä vaadi rekisteröitymistä. Kasvinsuojelu- ja taimiaineistorekis...

Rekisteröityminen

Kasvinterveystodistusta vaativien tuotteiden viejän pitää kuulua Eviran kasvinsuojelurekisteriin (sisältyy kasvintarkastusrekistereihin). Lisätietoa rekisteröitymisestä löydät kohdasta Viljely ja tuotanto>Kasvitaudit ja tuholaiset>Valvonta> Kasvintarkastusrekisterit.