Näytteet

Tutkimus BVD:n vasta-aineiden varalta

Näytteenotto eri tapauksissa BVD:n varalta kotimaan eläinkaupassa tehtävät tutkimukset riippuvat pääasiassa ostajan vaatimuksista. Myös elinkeinolla voi olla vaatimuksia BVD tutkimusten suhteen. Myyjä voi tutkituttaa joko karjansa tai yksittäisen myytävän eläimen BVD:n varalta ennen myyntiä....

Maedi-visna ja cae vasta-aineiden tutkiminen

Näyte Maedi-visna/CAE vasta-aineet tutkitaan seerumista. Verinäytteet otetaan putkiin, joissa ei ole hyytymistä estäviä aineita. Lähete MV/CAE-näytteille käytetään tuotantoeläinten tautitutkimuslähetettä . Lähetteeseen tarvitaan seuraavat tiedot: eläinten omistajan ja eläinlääkärin nimi, osoite j...

Rabiesvasta-ainetutkimukset

Rokoteraivotautivasta-aineiden määritys vaaditaan eläimiltä, jotka viedään tiettyihin raivotautivapaisiin maihin, joiden tuontimääräykset edellyttävät tutkimusta. Tulos 0,5 tai > 0,5 osoittaa riittävää vasta-ainetasoa ja eläimen voi tällaisen raivotautivasta-ainetutkimustuloksen puolesta viedä, j...

Näytteenotto vasta-ainetutkimuksiin (serologisiin tutkimuksiin)

Bakteeri- ja virusvasta-aineita tutkitaan veri- ja maitonäytteistä. Monissa tapauksissa riittää yhden näytteen tutkiminen, kuten keinosiemennystoimintaan liittyvissä lakisääteisissä tutkimuksissa sekä vienti-, tuonti- ja seurantatutkimuksissa. Tutkimuksen tarkoitus on osoittaa, onko eläimellä oll...

Bakteriologian näytteenotto – yleisiä ohjeita

 Tautikohtaisia ohjeita eläinlajeittain löytyy valikosta vasemmalta. Hyvä näyte otettu niin aseptisesti kuin mahdollista näytettä on riittävästi, esim. useita ml märkäeritettä, eksudaattia tai ulostetta otettu nopeasti oireiden ilmaannuttua (esim. tuore abskessi) sivelynäytteet on otettu...

Hevosen bakteriologinen ripulitutkimuspaketti

Näyte Ulostenäyte otetaan peräsuolesta tai välittömästi ulostamisen jälkeen. Näytettä on hyvä olla reilusti. Näyte laitetaan puhtaaseen muovipussiin tai purkkiin mahdollisimman ilmatiiviisti. Näyte jäähdytetään ja lähetetään välittömästi. Näytteet on hyvä ottaa ennen mahdollista lääkitystä...

Naseva – M. bovis vastustusohjelmaa sekä eläinnäyttelyitä varten otettavat vasikoiden sierainlimanäytteet (M. bovis PCR-osoitus)

Näytteiden tulee olla perillä laboratoriossa mahdollisimman pian (näytteenotto ma-ke). Näytteet otetaan kaikista 1 vko – max 9 kk vanhoista vasikoista toisesta sieraimesta, näytteittä otetaan maksimissaan 20 kpl per tila (mikäli tilalla enemmän kuin 20 kpl alle puolivuotiaita niin ota näytteet 20...

Brakyspiratutkimus

Näyte Näytteet otetaan sian peräsuolesta pyyhkäisemällä jäykkävartisella näytteenottopuikolla limakalvon pintaa. Näyte lähetetään kaupallisessa anaerobeille bakteereille tarkoitetussa kuljetuselatusaineputkissa. Kuljetuselatusaineen tulee sisältää hiiltä. Kuljetuselatusaineputkia toimittavat esim...

BSE pikatestinäyte

Näyte BSE-pikatestiä varten otettava näyte otetaan naudan aivorungosta. Näytepalan tulee olla pituudeltaan 3–10 cm. Aivorunkoon kuuluvat väli- ja keskiaivot, aivosilta ja ydinjatke. Aivorungon takaraja kulkee ensimmäisen kaulahermon haarautumiskohdan luona. BSE-pikatestinäyte otetaan aivorungon...

Campylobacter fetus ja Tritrichomonas fOetus -näytteiden otto nautaeläimiltä

Campylobacter fetus ja Tritrichomonas foetus -näytteiden otto sonnilta Näytteenottovälineet 100 ml huuhteluruisku Seminetti   Seuraavat tarvikkeet tilataan Evirasta Oulun toimipaikasta, puh. 040 489 3394: Kumiletku 100 ml huuhtelunestettä (PBS) Kuljetuselatusaine kampylobakteereille (12,5 ml) = T...

Contagious Equine Metritis (CEM)

Tärkeää huomioitavaa näytteenotosta ja lähettämisestä CEM-näytteet ovat laboratorioon saapuessaan tutkimuskelvottomia, jos näytteenotosta on kulunut yli 48 tuntia  kuljetuselatusaineputket ovat vanhentuneet  kuljetuselatusaineen hiili ja neste ovat erottuneet  putket ovat rikkoontuneet  putket ov...

Eläintautitutkimuksien näytteenotto- ja lähetysohjeet

Eviran eläintautien tutkimustodistukset ovat nyt saatavissa sähköpostilla asiakkaille. Sähköpostin liitteenä tuleva tutkimustodistus korvaa postitse lähetettävän todistuksen.

Eläintautitutkimusten lähetteet ja ohjeet

Eläintautitutkimuksiin liittyvät lähetteet ja ohjeet löytyvät osiosta Evira > Lomakkeet ja ohjeet > Eläintautitutkimus .

Ohjeita virkaeläinlääkäreille villilintujen näytteenotosta lintuinfluenssaa epäiltäessä

Luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista on kehotettu ottamaan yhteyttä alueen virkaeläinlääkäriin, joka arvioi tilanteen. Joukkokuolemaksi voidaan katsoa esim. viiden joutsenen tai yli kymmenen muun kuolleen linnun löytyminen samalta alueelta. Jos kunnaneläinlääkäri katsoo, että linnut on syyt...

Sian luomisen ja hedelmällisyysongelmien tutkiminen

Sikojen luomistutkimuspaketti (maksullinen) Näytteet Tutkimuspaketin hintaan sisältyy 1-3 saman emakon sikiön sekä niiden sikiökalvojen tutkimus. Huolimatta sikiökalvojen mahdollisesta likaisuudesta niiden lähettäminen on tärkeää, sillä osassa tapauksista ainoat havaittavat tulehdusmuutokset...

Naudan hengitystietulehdukset

Hengitystietutkimuspaketit Hengitystietulehdusten aiheuttajien selvittämiseksi on tarjolla kolme tutkimuspakettia: Syväsively- tai keuhkohuuhtelunäytteiden bakteeri- ja virustutkimus sekä Mycoplasma bovis -vasta-aineiden määritys verinäytteistä, näytteet neljästä vasikasta. Sierainlimanäytteiden...

Sian hengitystietulehdukset

Hengitystietulehduksiin liittyvät tutkimukset Hengitystietulehdusongelmissa yhden näytteen tutkiminen ei useinkaan anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Suositeltavaa on tutkia näytteitä useammasta sairastuneesta eläimestä. Tulehdusten aiheuttajaa voidaan selvittää seuraavista näytteistä:...

Hevosten hengitystievirustaudit

Evirassa on käytössä tutkimusmenetelmät seuraavien hevosille hengitystieoireita aiheuttavien virusten varalta:  • hevosinfluenssa • hevosen herpesvirukset (EHV 1 ja EHV 4) • hevosen arteriittivirus Hevosen sairastuminen virustautiin voidaan todeta joko osoittamalla taudinaiheuttaja tai sen...

Hevosen pääntauti

Streptococcus equi subsp. equi Näyte Sivelynäyte: sieraimet puhdistetaan näkyvästä liasta. Sierainlimanäyte otetaan vanupuikolla mahdollisimman syvältä sierainontelon limakalvolta. Molemmista sieraimista on hyvä ottaa näyte. Näyte lähetetään kaupallisessa kuljetuselatusaineessa (esim. Probact,...

Hevosten tuontitutkimukset

Hevosten tuonnin yhteydessä vaadittavat näivetystaudin (infectious anemia) sekä astumataudin (dourine) ja räkätaudin (malleus) vasta-ainetutkimukset tehdään Evirassa eläintautivirologian ja -bakteriologian laboratioissa. Eläintautivirologia tekee myös hevoseläinten arteriittiviruksen vasta-ainemä...

Näytteenotto- ja lähetysohjeet hevosten tautitutkimuksiin

Evira tekee diagnostiikkaa hevosten virus-, bakteeri ja loistautien varalta sekä patologisia tutkimuksia (ruumiinavaus ja elinnäytetutkimukset) kuolinsyyn selvittämiseksi. Hengitystietulehdusten selvittämiseksi on virustutkimuspaketti. Tallin hengitystietulehdustapauksissa on yleensä suositeltava...

Lampaan ja vuohen luominen

Sikiöiden tutkimuspaketti Näyte Abortoitu sikiö tai jos sikiöitä on useampia, 2–3 sikiötä sekä jälkeiset. Huolimatta jälkeisten likaisuudesta on niiden lähettäminen tärkeää, sillä joidenkin taudinaiheuttajien kohdalla ainoat havaittavat muutokset löydetään istukasta. Vähintään 2–3 kohtukäpysen...

Näytteenotto- ja lähetysohjeet nautojen tautitutkimuksiin

Sairastuneiden ja kuolleiden eläinten tutkimisessa käytettävissä ovat Eviran patologiset tutkimukset (ruumiinavaus ja elinnäytetutkimukset), erityiset tautiongelmien selvitykseen tehdyt tutkimuspaketit ja yksittäisten tautien tunnistamiseen tarkoitetut tutkimukset. Tarkemmat ohjeet eri...

Karitsan ja kilin ripuli

Ripuliongelmissa yhden ulostenäytteen tutkiminen ei anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Karitsoiden ja kilien ripulin aiheuttajien tutkimuksissa sovelletaan vasikkaripulien tutkimuspakettia. Tutkimuspaketti sisältää 3–5 ulostenäytteen tutkimuksen. Näytteet Hyvä tutkimusnäyte otetaan ripulin aluss...

Näytteenotto- ja lähetysohjeet kalojen tautitutkimuksiin

Evira tutkii kalanäytteitä, mutta kuolleet kalat ovat usein niin pilaantuneita, ettei niistä ole apua kuolinsyyn selvityksessä. Ole aina yhteydessä Eviraan ennen kuin lähetät kuolleen kalan tutkittavaksi. Viljelty kala Sairaat kalat näytteeksi mielellään elävänä happipussissa. Suurikokoiset kalat...

Näytteenotto- ja lähetysohjeet sikojen tautitutkimuksiin

Näytteiden valinnasta ja lähettämisestä on hyvä neuvotella tilaa hoitavan eläinlääkärin kanssa ja tarvittaessa Eviran näytteitä vastaanottavan tutkimusyksikön kanssa. Tilalla sioissa esiintyvät oireet, taudinkulku, tilatyyppi ja tilakoko ovat asioita, jotka vaikuttavat näytemäärään ja näytteisiin...

Lampaan ja vuohen taudinsyyn selvitykset kuolemantapauksissa

Näyte Näytteeksi lähetetään kokonainen eläin. Jos useampia eläimiä on kuollut, on suositeltavaa lähettää useita näytteitä kuolinsyytutkimukseen. Tutkimukset Patologisanatominen ja histologinen tutkimus sekä bakteeriviljely ja loistutkimus tarpeen mukaan. Lähete Eläinlaji, lammas/vuohi mainittava...

Näytteenotto- ja lähetysohjeet koirien ja kissojen tautitutkimuksiin

Evira tekee erilaisia tutkimuksia, jotka liittyvät koirien ja kissojen terveyteen ja hyvinvointiin. Eläimen oireiden ja taudin syiden ja tarvittaessa myös kuolinsyyn selvittämiseksi eläin voidaan lähettää ruumiinavaukseen. Eläimen mukaan liitetään aina kaikilta osin täytetty harrastuseläinten...

Lampaiden ja vuohien tautitutkimusten näytteenotto- ja lähetysohjeet

Lampaiden ja vuohien sairaudet ovat lauman ongelmia. Hyvät olosuhteet, oikea ruokinta ja loistartuntojen ehkäisy ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lauman sairausongelmissa on yleensä suositeltavaa tutkia useampia näytteitä taudinsyyn selvittämiseksi. Lampaiden ja vuohien kuolinsyyn selvityksiä ja...

Näytteenotto- ja lähetysohjeet siipikarjan tautitutkimuksiin

Kanojen, broilereiden, kalkkunoiden, ankkojen, hanhien ja strutsien kuolinsyy, sairastuminen ja tuotannon lasku on syytä aina selvittää. Kysymyksessä voi olla virusten, bakteerien, sienten tai loisten aiheuttama tarttuva tauti. Kun aiheuttaja saadaan selville, sitä osataan hoitaa ja sen leviämine...

Laiduntavien nuorten nautojen loistutkimus

Näytteet Ulostenäyte otetaan suoraan peräsuolesta tai vaihtoehtoisesti juuri tullutta ulostetta vähintään ruokalusikallinen/eläin, keuhkomatomääritykseen vähintään 0,5 dl. Laitumella olevista ulostekasoista ei voi ottaa näytettä. Näytteet otetaan aina yksilönäytteinä ja yksilötunnuksin merkittyin...

Lampaan silmätulehdukset

Suositeltavaa on tutkia useamman oireilevan eläimen näytteet. Näytteet ottaa eläinlääkäri. Näytteet tulisi ottaa lääkitsemättömistä eläimistä ja mahdolliset lääkitykset on mainittava lähetteessä. Näyte Silmä puhdistetaan näkyvästä liasta ja eritteistä ennen näytteenottoa. Sivelynäytteet otetaan...

Lampaiden ulostenäytteiden loistutkimukset

Näytteet Ulostenäyte otetaan suoraan peräsuolesta tai vaihtoehtoisesti juuri tullutta ulostetta vähintään ruokalusikallinen/eläin. Laitumella olevista ulostekasoista ei voi ottaa näytettä. Näytteet otetaan aina yksilönäytteinä ja yksilötunnuksin merkittyinä esim. muovihanskaan tai (mieluummin)...

Lintuinfluenssan varalta lähetettävien näytteiden pakkausohje

Kun epäillään vaarallista eläintautia, näytteiden lähetysohjeet ja lähettämistapa on tarkistettava virologian laboratoriosta. Kuolleita tai sairaita lintuja käsitellessä tulee käyttää suojakäsineitä. Elinnäytteet Näyteastian tulisi mieluiten olla kierrekorkillinen muoviastia. Näyteastia, johon...

Tutkimukset loisten varalta

Sisäloisia tai niiden munia tutkitaan eläinten ulostenäytteistä. Näytteitä voi lähettää myös ulkoloisen tunnistamiseksi. Ulkoloiset pakataan pieneen tiiviiseen purkkiin (ei suoraan kirjekuoreen litistymisen välttämiseksi). Tavallisimmin pyydetty tutkimus on lajin tunnistus. Tutkimus tehdään...

Naudan luomiSEN SYYN TUTKIMUS

Sikiön tutkimuspaketti Näyte Abortoitu sikiö sekä jälkeiset. Huolimatta jälkeisten likaisuudesta on niiden lähettäminen tärkeää, sillä joidenkin taudinaiheuttajien kohdalla ainoat havaittavat muutokset löydetään istukasta. Vähintään 2-3 kohtukäpysen pitäisi olla mukana näytteessä. Tutkimukset...

Näytteenotto-ohjeita luonnonemojen mädinhankintaan

Luonnonemojen tutkimisvelvollisuus Luonnosta pyydettyjä emokaloja tutkitaan mädin- ja maidinoton yhteydessä virustautien (VHS, IHN, IPN, SAV) sekä bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD) varalta: Emokalojen tutkimukset sekä virustautien että BKD:n varalta on tehtävä aina kun luonnosta pyydettyjen,...

Pienpetojen lähettäminen

Rabies- ja muuhun tautiseurantaan kerätään näytteeksi erityisesti kettuja ja supikoiria, mutta myös näätiä, minkkejä ja mäyriä.Tautitutkimuksiin olisi erityisen tärkeää saada kuolleena löytyneitä tai sairauden takia lopetettuja pienpetoja koko maasta. Näytteeksi soveltuvat myös metsästetyt...

Lähetysohjeet patologisiin tutkimuksiin

Näytteet patologiseen tutkimukseen tulee lähettää suoraan niitä tutkiviin toimipisteisiin (ks. taulukko alla). Eri eläinlajien patologiset tutkimukset Eviran toimipaikoissa Taulukossa lihavoituna toimipaikka, johon näytteet ensisijaisesti tulee lähettää. Eläinlaji Tutkimuspaikka Nauta, lammas ja...

Mehiläistautien näytteenotto

Mehiläistautien tutkimukset Evirassa on keskitetty Kuopion toimipaikkaan. Esikotelomätä (aiheuttaja Paenibacillus larvae ) Näytteeksi lähetetään pala sikiökakkua, jos mehiläispesässä näkyy esikotelomätään viittaavia sikiömuutoksia. Jos sikiömuutoksia ei ole, mutta halutaan selvittää piilevää...

Naudan ureaplasmatutkimus

Kuljetusliemi Ureaplasmanäytteet tulee lähettää kuljetusliemessä. Kuljetusliemiä voi tilata Eviran Kuopion toimistosta puh. 029 530 4952. Säilyvyys Kuljetuslientä voidaan säilyttää pakkasessa (-20 ºC) noin vuoden ajan ja jääkaapissa kahden kuukauden ajan. Pakastettu kuljetusliemi tulee sulattaa...

Naudan silmätulehdukset

Suositeltavaa on tutkia useamman oireilevan eläimen näytteet. Näytteet ottaa eläinlääkäri. Näytteet tulisi ottaa lääkitsemättömistä eläimistä ja mahdolliset lääkitykset on mainittava lähetteessä. Näyte Silmä puhdistetaan näkyvästä liasta ja eritteistä ennen näytteenottoa. Sivelynäytteet otetaan...

Naudan ParatuberkuloosiN TUTKIMINEN

(Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis) Näyte Elävä eläin : uloste ja seerumiverinäyte. Kuollut eläin : muuttuneet osat suolta ja suolistoimusolmuketta, pätkä ohutsuolen loppuosaa ja suoliliepeen imusolmukkeita. Kliininen paratuberkuloosiepäily : tuntemattomasta syytä johtuvaa, pitkäkestoin...

Virologian näytteenotto – yleisiä ohjeita

Tautikohtaisia ohjeita eläinlajeittain löytyy valikosta vasemmalta. Hyvä näyte otettu niin aseptisesti kuin mahdollista näytettä on riittävästi verinäyte otettu mieluiten vakuumitekniikalla otettu nopeasti oireiden ilmaannuttua sivelynäytteet on otettu nukkatikuilla ja lähetetty mieluiten...

Näytteenotto penikkataudin varalta

Penikkatautia epäiltäessä otetaan viruksen osoittamiseksi epiteeli solunäyte. Näyte otetaan vanutikulla: silmän konjuktiivasta vaginasta / preputiumista rauhoitetulta koiralta tonsillasta Näytteenottotikuissa olevista epiteelisoluista voidaan osoittaa penikkatautivirus RT- PCR-menetelmällä....

Scrapie pikatestinäyte

Näyte Scrapie tutkitaan aivorungosta ja pikkuaivoista. Aivorunkoon kuuluvat väli- ja keskiaivot, aivosilta ja ydinjatke. Näyte otetaan aivorungon takaosasta obex-alueelta. Aivorunkonäytteen tulee olla n. 4-5 cm:n mittainen. Pikkuaivot sijaitsevat aivorungon takaosan yläpuolella. Niistä otettavan...

Porsasyskätutkimus

Yleistä Uusi porsasyskätartunta Uudella porsasyskätartunnalla (uustartunta) tarkoitetaan tilannetta, jossa aikaisemmin porsasyskätartunnasta vapaaksi osoitetulla tilalla todetaan porsasyskää. Tilalla uutena tartuntana esiintyvä porsasyskä aiheuttaa alkuvaiheessa yskäoireita kaikenikäisissä sioiss...

Rapututkimus

Rapujen tutkimukset on Evirassa keskitetty Kuopion toimipaikkaan. Evira Kuopio on myös Maailman eläintautijärjestön (OIE) rapuruttodiagnostiikan referenssilaboratorio. Luonnonravuissa esiintyvien sairauksien ja rapukuolemien tutkimukset Näytteeksi lähetetään mieluimmin selvästi oireellisia,...

ripulitutkimuspaketti sian ulostenäytteille

Ripuliongelmissa yhden ulostenäytteen tutkiminen ei useinkaan anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Suositeltavaa on tutkia useiden oireilevien sikojen näytteet. Tutkimuspaketit sisältävät 3-5 näytteen tutkimuksen yleisimpien ripulinaiheuttajien varalta. Eviran ripulipakettien tutkimukset on...

Salmonellatutkimus

Evirassa ei tutkita terveiden/oireettomien eläinten ulostenäytteitä salmonellan varalta. Ulostenäytteiden lähettäminen salmonellatutkimukseen, tuottajan omavalvonta Nautalatilat : katso näytteenotto-ohjeet ETT:n internetsivulla kohdasta 'Salmonellanäytteenotto-ohje nautatilat'. Sikatilat :...

sian suolistotulehdusten tutkiminen

Suolistotulehduksiin liittyvät tutkimukset Suolistotulehdusongelmissa yhden näytteen tutkiminen ei useinkaan anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Suositeltavaa on tutkia näytteitä useammasta sairastuneesta siasta. Tulehdusten aiheuttajaa voidaan selvittää seuraavista tilalta lähetetyistä näytteist...

Sikainfluenssaepäily sioissa

Yleistä Akuutti sikainfluenssa Akuutista sikainfluenssatartunnasta puhutaan silloin, kun sikojen yskäoireet ovat tilalla selvät, ja tilalla on edelleen sikoja, joiden oireiden alkamisesta on kulunut alle muutama vuorokausi. Osalla sioista voi esiintyä myös kuumeilua. Läpikäyty sikainfluenssatartu...

Vasikkaripulitutkimus

Ripuliongelmissa yhden ulostenäytteen tutkiminen ei useinkaan anna luotettavaa kuvaa tilanteesta. Suositeltavaa on tutkia mahdollisimman monen oireilevan vasikan näytteet. Tutkimuspaketit sisältävät 3-5 näytteen tutkimuksen. Eviran ripulipaketin tutkimukset on suunniteltu vastaamaan yleisimmin er...