Tuoteturvallisuus

Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2015

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä ja käyttöä valvotaan viranomaisten yhteistyönä. Evira koordinoi vuosittaisen valvontaohjelman suunnittelua ja raportointia. Valvontaohjelma toteutetaan yhteistyössä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten (kotimaiset tuotteet), Tullin (tuontituotteet), Helsingin...

KASVINSUOJELUAINEJÄÄMIEN VALVONTATULOKSET VUONNA 2016

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä ja käyttöä valvotaan viranomaisten yhteistyönä. Evira koordinoi vuosittaisen valvontaohjelman suunnittelua ja raportointia. Valvontaohjelma toteutetaan yhteistyössä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten (kotimaiset tuotteet), Tullin (ei-eläinperäiset EU:n...

Ajankohtaista

Ravitsemus- ja terveysväitteet -sivuille viimeksi lisätyt esimerkit ja päivitykset   Koskeeko sananvapaus myös elintarvikkeiden markkinointia? Yleinen sananvapaus ei mahdollista elintarvikkeiden lainsäädännön vastaista markkinointia.   Pikaopas ravitsemus- ja terveysväitteiden käyttöön   Pika-opa...

Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit

Näiltä sivuilta löydät tietoja elintarvikkeen kanssa kosketukseen tulevien materiaalien ja tarvikkeiden (lyhyesti kontaktimateriaalien) turvallisuuteen ja muuhun vaatimustenmukaisuuteen liittyvistä asioista. Kontaktimateriaaleilla tarkoitetaan kaikkia elintarvikkeen kanssa suoraan tai välilliseen...

Terveysväitteiden hyväksymisjärjestelmä

Terveysväitteiden käyttäminen elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä, mainonnassa tai muussa esillepanossa edellyttää, että väitteet ovat hyväksyttyjä ja sisällytettyjä 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuihin hyväksyttyjen väitteiden luetteloihin. Hyväksymisjärjestelmän rakentaminen on lähtenyt liikkeell...

Usein kysyttyä ravitsemus- ja terveysväitteistä

  1. Voiko kaikkia terveysväitteen saaneita aineita (esim. melatoniini) käyttää elintarvikkeissa? – Terveysväitteen hyväksyminen ei muuta esimerkiksi kansallisten lääkeviranomaisten tekemiä luokittelupäätöksiä tai elintarvikkeen uuselintarvikestatusta. Terveysväitteiden käytön lähtökohta on, että...

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteillä tarkoitetaan ihmisen ravitsemukseen tai terveyteen liittyvien ominaisuuksien korostamista. EU:ssa on lainsäädännöllä luotu yhteiset pelisäännöt siitä, minkälaisia väitteitä elintarvikkeista saa esittää. Pääperiaatteena on, että kuluttajaa ei saa...

Opi lisää kontaktimateriaaleista

Power Point esitykset itseopiskeluun - Klikkaa tekstiä niin pääset esitykseen (videoina tai pdf-tiedostoina).   Mitä ovat kontaktimateriaalit ja mistä niiden vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus muodostuu Mitä ovat kontaktimateriaalit ja mistä niiden vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus muodostuu...

Terveysväitehakemukset

Uuteen tieteelliseen tietoon perustuvia terveysväitteitä tai tietosuojapyynnön sisältäviä terveysväitteitä voi saattaa luetteloon erillisellä hakemuksella. Komission asetus terveysväitehakemusten soveltamissäännöistä (358/2008) löytyy sivun alaosasta.   Artiklan 13(5) terveysväitteiden hakeminen...

Terveysväitteet

Terveysväitteellä tarkoitetaan väitettä, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys. Terveysväitteet jaetaan kahteen ryhmään. Artikla 13 terveysväitteet (= toiminnalliset väitteet ): ravintoaineen tai mu...