Tuoteturvallisuus

Kasvinsuojeluainejäämien valvontatulokset vuonna 2015

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä ja käyttöä valvotaan viranomaisten yhteistyönä. Evira koordinoi vuosittaisen valvontaohjelman suunnittelua ja raportointia. Valvontaohjelma toteutetaan yhteistyössä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten (kotimaiset tuotteet), Tullin (tuontituotteet), Helsingin...

KASVINSUOJELUAINEJÄÄMIEN VALVONTATULOKSET VUONNA 2016

Kasvinsuojeluaineiden jäämiä ja käyttöä valvotaan viranomaisten yhteistyönä. Evira koordinoi vuosittaisen valvontaohjelman suunnittelua ja raportointia. Valvontaohjelma toteutetaan yhteistyössä kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten (kotimaiset tuotteet), Tullin (ei-eläinperäiset EU:n...

Ajankohtaista

Erityisruokavaliovalmisteita koskeva lainsäädäntömuutos vaikuttaa väitteiden käyttöön Lainsäädäntö muuttuu 20.7.2016. Painonhallintaan tarkoitettuja ateriankorvikkeita (koskee sekä LCD- että VLCD-ateriankorvikkeita) sekä urheilijoille markkinoituja elintarvikkeita ei enää lasketa kuuluvaksi uuden...

Ohjeita elintarvikealan toimijoille

Elintarvikkeiden markkinointiin hyväksyttiin 222 toiminnallista terveysväitettä Euroopan komissio on asetuksellaan hyväksynyt 222 toiminnallista eli väiteasetuksen artiklan 13(1) mukaista terveysväitettä käytettäväksi elintarvikkeiden markkinoinnissa. Ei-hyväksyttyjen listalle joutuneita väitteit...

Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvalla materiaalilla ja tarvikkeella eli kontaktimateriaalilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka jo ovat kosketuksessa (suoraan tai välillisesti) tai jotka on tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi...

Usein kysyttyä ravitsemus- ja terveysväitteistä

  1. Voiko kaikkia terveysväitteen saaneita aineita (esim. melatoniini) käyttää elintarvikkeissa? – Terveysväitteen hyväksyminen ei muuta esimerkiksi kansallisten lääkeviranomaisten tekemiä luokittelupäätöksiä tai elintarvikkeen uuselintarvikestatusta. Terveysväitteiden käytön lähtökohta on, että...

Ravitsemus- ja terveysväitteet

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa käytettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (= väiteasetus ). Väiteasetus määrittelee edellytykset,...

Opi lisää kontaktimateriaaleista

Power Point esitykset itseopiskeluun - Klikkaa tekstiä niin pääset esitykseen (videoina tai pdf-tiedostoina).   Mitä ovat kontaktimateriaalit ja mistä niiden vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus muodostuu Mitä ovat kontaktimateriaalit ja mistä niiden vaatimustenmukaisuus ja turvallisuus muodostuu...

Terveysväitehakemukset

Uuteen tieteelliseen tietoon perustuvia terveysväitteitä tai tietosuojapyynnön sisältäviä terveysväitteitä voi saattaa luetteloon erillisellä hakemuksella. Komission asetus terveysväitehakemusten soveltamissäännöistä (358/2008) löytyy sivun alaosasta.   Artiklan 13(5) terveysväitteiden hakeminen...

Terveysväitteet

Terveysväitteellä tarkoitetaan väitettä, jossa todetaan, esitetään tai annetaan ymmärtää, että elintarvikeryhmän, elintarvikkeen tai sen ainesosan ja terveyden välillä on yhteys. Terveysväitteet jaetaan kahteen ryhmään. Artikla 13 terveysväitteet (= toiminnalliset väitteet ): ravintoaineen tai mu...