Tutkimus

Aflatoksiini

Aflatoksiini on mykotoksiini eli homesienten tuottama terveydelle haitallinen yhdiste. Se on voimakas ja tunnettu karsinogeeni eli syöpää aiheuttava aine. Aflatoksiinia erittyy monissa homesienilajeissa, joista merkittävimpiä ovat Aspergillus -suvun homeet. Aflatoksiinit B1, B2, G1 ja G2...

Yhteenveto Evirassa tehdyistä Talvivaaran kaivoksen vaikutusalueen vesistöjen ja vertailujärvien kalastustutkimuksista

Taustaa Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL (1.1.2015 Luonnonvarakeskus Luke), Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Kainuun ELY-keskus saivat 12.11.2012 maa- ja metsätalousministeriöstä toimeksiannon laatia koekalastus-, näytteenotto- ja analyysisuunnitelma Sotkamossa sijaitsevan...

Hankkeet

Tieteellinen tutkimus tehdään yhteistyössä yliopistojen, kansainvälisten tutkimuslaitosten ja kansallisten sektoritutkimuslaitosten kanssa. Tutkimuksessa hyödynnetään jo olemassa olevia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimusverkostoja. Virasto osallistuu myös uusiin tutkimusverkostoihin, jotka...

Hevosten sairaudet

Hevosten tautitutkimuksissa merkittävimpiä tutkimussyitä olivat sairauden, luomisen tai kuolinsyyn selvittäminen, oriiden siitoskäyttö ja hevosten sekä sperman tuonti ja vienti. EU-alueelta tuotuja hevosia tutkittiin astumataudin (dourine), räkätaudin (malleus) ja näivetystaudin varalta myös...

Tutkimukset ja projektit

Elintarvikkeissa voi esiintyä vaihtelevia määriä haitallisia aineita, jotka ovat peräisin raaka-aineista, pakkausmateriaaleista tai ne syntyvät ruoanvalmistuksen yhteydessä. Evira tutkii ja valvoo haitallisten aineiden esiintymistä elintarvikkeissa sekä osallistuu vierasaineita koskevaan...

Kalan- ja ravunviljelylaitosten terveyspalveluohjelma

Kalaterveyspalvelu on Eviran tarjoama terveyspalveluohjelma kalan- ja ravunviljelylaitoksille. Palvelu on vapaaehtoinen ja kattaa lakisääteisen tautidiagnostiikan ulkopuolelle jäävän muun tautidiagnostiikan ja terveydenhuollon. Evira pyrkii kouluttamaan terveydenhuoltoeläinlääkäreitä laitosten...

Julkaisut

Tieteelliset julkaisut ja suulliset esitykset löytyvät vasemmalla oleva valikon kautta. Lisätietoa tieteellisestä tutkimuksesta antavat tutkimusjohtaja ja tutkimusyksiköiden johtajat.   

Käynnissä

1. Elintarviketurvallisuus- ja laatututkimus Mikrobiologinen elintarviketurvallisuus Ihmisille tautia aiheuttavien bakteerien esiintyminen ja kontaminaatiolähteet maitotiloilla ja raakamaidossa INNUENDO: A novel cross-sectorial platform for the integration of genomics in surveillance of foodborne...

Linjaus tieteellisestä tutkimuksesta

Tieteellisellä tutkimuksella on yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Eviran tieteellisen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvien ohjeiden kehittämisessä, säädösvalmistelussa ja valvonnan suuntaamisessa.

Päättyneet

Vaikka nämä hankkeet ovat päättyneet, osasta niistä on vielä valmisteilla raportti tai julkaisu. Lisätiedot hankkeen vastuuhenkilöltä. 1. Elintarviketurvallisuus- ja laatututkimus Mikrobiologinen elintarviketurvallisuus Elintarvikevälitteisten bakteeritartuntojen terveydelliset riskit ja...

Tieteellinen tutkimus

Eviran tieteellisen tutkimuksen tuloksia hyödynnetään elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvien ohjeiden kehittämisessä, säädösvalmistelussa ja valvonnan suuntaamisessa.

Toimenpideohjelma

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tehdä korkeatasoista elintarviketurvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä kasvinterveyteen liittyvää tieteellistä tutkimus alueilla, jotka ovat viraston strategisten tavoitteiden mukaisia. Samalla vastataan toimintaympäristön muutoksiin...

Väitöskirjat

Eviran väitöskirjoihin voi tutustua vasemman puoleisen listan avulla.

Yhteistyösopimukset

Tieteellinen tutkimus tehdään yhteistyössä yliopistojen, kansainvälisten tutkimuslaitosten ja kansallisten sektoritutkimuslaitosten kanssa. Helsingin yliopisto FGI Federal Centre for Animal Health Itä-Suomen yliopisto