Aasianrunkojäärä leviää puisessa pakkausmateriaalissa

10.5.2012

<p>Aasianrunkojäärä on vaaralliseksi luokiteltu lehtipuiden tuholainen, joka uhkaa levitä Aasiasta Eurooppaan puisen pakkausmateriaalin välityksellä. Erityisesti kivitavaran kuten katukivien ja pihalaattojen puulavoja ja muuta puista pakkausmateriaalia on tarkkailtava toukkakäytävien tai aikuisten jäärien varalta. Havainnoista pitää ilmoittaa Eviraan.</p>

Aasianrunkojäärän (Anoplophora glabripennis) isäntäkasveja ovat monet kotimaiset lehtipuulajit, kuten haavat, poppelit, pajut, vaahterat, koivut, lepät, omenapuut ja päärynäpuut. Jäärän suurikokoiset toukat elävät puunrungon sisällä ja syövät runkoon suuria käytäviä. Vioituksen seurauksena oksia kuihtuu ja koko puu saattaa kuolla.

Aasianrunkojäärä on kookas, 2,5 - 3,5 cm pitkä kovakuoriainen. Siinä on mustalla pohjalla valkoisia pilkkuja. Jäärän tuntosarvet ovat ruumista pidemmät ja raidalliset.

Tarkkaile puulavoista toukkakäytäviä, purua, toukkia ja aikuisia jääriä

Erityisen riskialtista runkojäärän leviämisen kannalta on kivitavaran puinen pakkausmateriaali. Esimerkiksi katukiviä ja pihalaattoja tuodaan paljon Kiinasta, jossa runkojääriä esiintyy. Kivitavara ja pakkausmateriaali voivat olla peräisin Kiinasta, vaikka tavara tuotaisiinkin Suomeen toisesta EU-maasta.

Suomesta on löydetty viime vuosina kaksi aasianrunkojääräyksilöä, joista molemmat olivat tulleet maahan kivitavaralähetyksissä. Löydöksiä on myös monesta muusta EU-maasta. Hollannissa löydettiin äskettäin aasianrunkojäärän toukkia kivitavaran pakkauksista. Huhtikuussa löydettiin Englannista jääräesiintymä, jossa aasianrunkojäärä oli levinnyt useisiin kasvaviin lehtipuihin kivitavaraa maahantuovasta yrityksestä.

Puista pakkausmateriaalia käsittelevien maahantuojien ja muiden yritysten tulee tarkkailla pakkausmateriaalia runkojäärien varalta. Myös esimerkiksi omakotipihojen kivitöitä tehtäessä tulee huomioida runkojääräriski. Toukkakäytäviä, purua, jääriä tai toukkia havaittaessa asiasta ilmoitetaan Eviraan. Pakkausmateriaalista voi löytyä eläviä jääriä tai toukkia, vaikka se olisi merkitty kansainvälisen ISPM 15 –standardin mukaisella, kasvintuhoojia vastaan tehtyä käsittelyä osoittavalla leimalla.

Japaninvaahteran taimissa voi tulla kiinanrunkojääriä

Taimikaupan välityksellä leviää aasianrunkojäärän sukulaislaji kiinanrunkojäärä (Anoplophora chinensis). Se on samannäköinen kuin aasianrunkojäärä, ja leviää erityisesti japaninvaahteran taimissa, joita tuodaan Kiinasta EU:n alueelle. Taimimyymälöiden ja taimitarhojen tulee tarkastaa saapuvat japaninvaahteran taimet jäärien varalta. Pyöreä ulostulosreikä rungon alaosassa, puupuru taimen tyvellä, kitukasvuisuus ja kuoren halkeamat ovat merkkejä jääristä.

Eviran ja ELY-keskusten kasvintarkastajat tekevät pistokoeluonteista markkinavalvontaa puiselle pakkausmateriaalille ja taimille.

Jäärähavainnoista ja epäilyistä ilmoitetaan Eviraan: kasvinterveys at-merkki.gif : 1Kb  evira.fi

Lisätietoa ja kuvia tuhoojista:
Aasianrunkojäärä: Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Kasvitaudit ja tuholaiset > Vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset > aasianrunkojäärä

Kiinanrunkojäärä: Evira.fi > Kasvit > Viljely ja tuotanto > Kasvitaudit ja tuholaiset > Vaaralliset kasvitaudit ja tuholaiset > kiinanrunkojäärä

Muita vaarallisia kasvintuhoojia: www.evira.fi/vaaralliset_kasvintuhoojat

Lisätietoa:
Ylitarkastaja Otto Hukka, Evira, p. 029530 5160

Aihealueet: