Ajankohtaista laboratoriorintamalla

16.10.2007

Perinteinen ”Ajankohtaista laboratoriorintamalla” -tapahtuma oli tänä vuonna kaksipäiväinen ja se järjestettiin 3. – 4.10.2007 Etelä-Suomen lääninhallituksen tiloissa Pasilassa. Koulutuksen järjesti Evira, FINAS -akkreditointipalvelu ja Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus STTV.

Tilaisuuteen oli ilmoittautunut ennätysmäärä osallistujia, noin 140 henkilöä. Avauksen yhteydessä esiteltiin Eviran 1.1.2008 voimaan tuleva uusi organisaatio. Ensimmäisenä aamupäivänä kuulijat saivat tietoa myös hallinnonalan yleisistä ajankohtaisista asioista kun maa- ja metsätalousministeriön edustaja kertoi elintarvikeketjun lainsäädännön valmistelun keskittämisestä maa- ja metsätalousministeriöön, Evira esitteli valvontastrategiansa ja kauppa- ja teollisuusministeriön edustaja pohti miten kunnille taataan kattavat laboratoriopalvelut. Todettiin, että laboratoriopalvelujen saatavuuden varmistaminen on kaikkien toimivaltaisten viranomaisten tehtävä. Mikään yksittäinen viranomainen, kuten Evira, ei voi yksin ottaa vastuuta asiassa.

Keskusteluissa tuotiin myös esille laboratorioiden kilpailutilanne ja pienten laboratorioiden selviytymismahdollisuudet kovenevassa kilpailussa ja kustannuspaineissa. Todettiin myös, että viranomaisten ja toimijoiden näytteenotto on vähäistä eikä aina tarkoituksenmukaista. Tilannetta selkeytetään vuonna 2008 kun Evirassa aloitetaan valtakunnallisen riskiin perustuvan näytteenotto- ja tutkimussuunnitelman laatiminen.

Ensimmäisen päivän iltapäivän teemana oli Eviran käynnistämä laboratorioselvitys. Eviran edustaja esitteli yhteistyössä STTV:n ja Suomen Kuntaliiton kanssa aloitettua selvitystä, jossa tarkastellaan mm. ympäristöterveydenhuollon viranomaisten ja toimijoiden laboratoriopalvelujen tarvetta sekä laboratorioiden tulevaisuuden suunnitelmia analyysivalikoimien suhteen 5-10 vuoden tähtäimellä. Ehdotuksessa laboratoriotoimintojen tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi huomioidaan koko hallinnonalan laboratoriotoiminnan kehittämistarpeet ja se valmistuu vuonna 2008.

Toisena päivänä esiteltiin Eviran laboratoriotoimintastrategiaa ja erityisesti Eviran laajaa vertailulaboratoriotoimintaa eläintauti- ja elintarviketurvallisuuden alueilla. Tämän lisäksi käsiteltiin lähinnä mikrobiologiseen laboratoriomaailmaan ja analyyttisiin menetelmiin liittyviä ajankohtaisia asioita. Esiteltiin erilaisia mikrobiologisia menetelmäsovelluksia, kuten kvalitatiivinen PCR-menetelmä sekä ajankohtaista asumisterveys-, vesi- ja lannoitevalmistemenetelmistä. Kuulijat saivat myös tietoja ristikontaminaatioriskeistä laboratoriossa sekä päivitetyt ohjeet bakteerikantojen ja elintarvikenäytteiden lähettämisestä Eviraan.

Koulutuspäivät onnistuivat hyvin. Osallistujapalautteessa järjestäjät saivat myös useita hyviä ehdotuksia päivien kehittämiseksi. Laboratorioiden henkilökunta toivoi koulutustilaisuuksiin enemmän käytännönläheisyyttä. Päiviltä toivottiin enemmän täsmäkoulutusta ja vähemmän yleisluontoisia aiheita.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Harriet Wallin p. 020 77 24313, harriet.wallinat-merkki.gifevira.fi

Aihealueet: