Ajantasaista tietoa eläinlääkäreistä, tietopalvelusta ja eläinlääkäriluettelosta

7.11.2011

<p>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira laillistaa Suomessa toimivat eläinlääkärit. Evira myöntää myös eläinlääketieteen opiskelijoille väliaikaiset oikeudet harjoittaa eläinlääkärin ammattia (Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta 29/2000). Laissa määriteltyjen valvontavelvoitteiden hoitamiseksi Evira julkaisee eläinlääkäriluetteloa, jonka uusin numero, Eläinlääkärit 2011, on nyt ilmestynyt. Eläinlääkäritietoja löytyy myös Eviran reaaliaikaisesta julkisesta tietopalvelusta.</p>

Eläinlääkäriluettelosta löytyvät tiedot lähes 2200 Suomessa laillistetusta eläinlääkäristä sekä hieman yli sadasta väliaikaisen oikeuden omaavasta eläinlääketieteen opiskelijasta.

Jatkuvasti päivittyvää tietoa
Suomessa ja ulkomailla opiskelleita eläinlääkäreitä laillistetaan säännöllisesti. Vuonna 2010 laillistettiin 69 Helsingin yliopistossa ja 27 ulkomailla opintonsa suorittanutta eläinlääkäriä. Ulkomailla opiskelleista ylivoimaisesti suurin osa eli 15 henkeä oli suorittanut opintonsa Virossa, Tarton Maatalousyliopistossa.
Vuoden 2011 kymmenen ensimmäisen kuukauden aikana on laillistettu 68 eläinlääkäriä, joista 34 on valmistunut Suomen rajojen ulkopuolella.

Eläinlääkäreiden lukumäärä- ja yhteystiedot muuttuvat jatkuvasti. Eläinlääkäriluettelon lisäksi eläinlääkäreiden ja eläinlääkärin ammattiin oikeutettujen opiskelijoiden tiedot ja tuoreimmat päivitykset voi aina tarkistaa Eviran sivuilta löytyvästä julkisesta tietopalvelusta, Evira > Asiointi > Sähköinen asiointi > Yleiset > Eläinlääkärirekisterin tietopalvelu.

Julkinen tietopalvelu otettiin käyttöön kesällä 2011. Siinä olevat tiedot päivittyvät reaaliajassa ja ovat näin paremmin ajan tasalla kuin kerran vuodessa ilmestyvän luettelon tiedot.

Eläinlääkärit 2011 -luetteloa jaetaan kaikkiin Suomen apteekkeihin, aluehallintovirastoihin ja lääketukkukaupoille.
Maksullista luetteloa voi tilata Eviran internetsivuilta Evira> Julkaisut

Lisätietoja:
sihteeri Kirsi Rantala, oikeudellinen yksikkö,
p. 02077 24322, 050 555 3982, kirsi.rantala at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: