Akryyliamidipitoisuuksia elintarvikkeissa on edelleen laskettava

4.6.2007

<div>Suomessa tehdyt valvontatutkimukset markkinoilla olevista elintarvikkeista osoittavat, että akryyliamidin syntyä elintarvikkeiden valmistuksessa tulisi pyrkiä edelleen laskemaan.</div>

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira teetti viimeksi vuonna 2005 kartoituksen piparkakkujen, keksien ja näkkileipien akryyliamidipitoisuuksista. Lantmännen Analycen Oy:n analysoimat piparkakkujen akryyliamidipitoisuudet vaihtelivat 82 - 770 mikrogramman /kg välillä. Muiden keksien pitoisuudet yltivät 120 mikrogrammasta aina 1000 mikrogrammaan/kg asti. Yhden tuontinäkkileivän pitoisuus oli 970 mikrogrammaa/kg. Vastaavia pitoisuuksia on havaittu myös aikaisemmilta vuosilta.

Elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuksille ei ole EU:ssa toistaiseksi asetettu enimmäispitoisuusrajaa. Lähtökohtana on, että elintarviketeollisuus valvoo tuotteittensa laatua ja pyrkii tuotekehittelyssä alentamaan korkeita akryyliamidipitoisuuksia niistä elintarvikkeista, joihin sitä eniten syntyy. Näitä ovat mm. perunalastut, ranskanperunat, näkkileipä, keksit ja aamiaisvalmisteet.

Elintarvikkeen raaka-aineen sisältämästä asparagiinihaposta ja pelkistävästä sokerista, glukoosista, syntyy kuumennettaessa akryyliamidia sekä teollisessa valmistusprosessissa että kotivalmistuksessa. Mitä korkeampi lämpötila, sitä enemmän akryyliamidia syntyy. Akryyliamidi on syöpävaarallinen aine. EU:n komissio on järjestänyt vierasainelainsäädäntöä valmistelevalle työryhmälle erillisiä akryyliamidiseminaareja, jotka liittyvät EU:n tutkimusohjelman (www.heatox.org) tuloksiin akryyliamidin syntymekanismeista, haittavaikutuksista ja täten perusteltuun tarpeeseen vähentää akryyliamidin pitoisuuksia elintarvikkeista.

Elintarvikkeiden sisältämään akryyliamidiin alettiin kiinnittää maailmanlaajuisesti huomiota huhtikuussa 2002, jolloin ruotsalaiset julkistivat akryyliamiditutkimuksensa. Silloin myös Suomessa tehtiin ensimmäiset akryyliamidianalyysit elintarvikkeista. Sen jälkeen on vuosittain seurattu elintarvikkeiden akryyliamidipitoisuuksia. Tutkimustulokset löytyvät Eviran internetsivulta http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/akryyliamidi/

Valvontaa sekä tutkimusta varten Suomessa on luotu analyyttiset valmiudet akryyliamidin määrittämiseksi elintarvikkeista sekä Evirassa että Tullilaboratoriossa. Tullin omat tuontivalvontatulokset ovat osoitteessa www.tulli.fi.

Euroopan teollisuuden CIAA:n toimesta ja yhteistyössä EU:n komission kanssa valmisteltuja ohjeita toimijoille ja kuluttajille akryyliamidin vähentämiseksi elintarvikkeista löytyy Eviran internetsivuilta http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/akryyliamidi/. Suomen Elintarviketeollisuusliitto on lähettänyt asiasta kirjeen jäsenyrityksilleen.

Lisätietoja:
Elintarvikeylitarkastaja Anja Hallikainen, p. 020 77 24287, 050 386 8433

Aihealueet: