Älä tuo raivotautia Suomeen

26.9.2008

<div>Raivotauti eli rabies on maailmanlaajuisesti erittäin yleinen sairaus, joka vaatii vuosittain 50.000–60.000 ihmisen hengen. Suomi on ollut virallisesti raivotaudista vapaa maa vuodesta 1991 lähtien. Ilman asianmukaisia rokotuksia maahantuodut koirat ja kissat voivat kuitenkin levittää raivotaudin Suomeen. Rokottaminen on tärkein keino ehkäistä raivotautia, jota esiintyy edelleen yleisesti Suomen lähialueilla. Maailman rabiespäivää vietetään sunnuntaina 28.9.2008.</div>

Raivotautia on vastustettu Suomessa määrätietoisesti vuosikymmenten ajan. Vuosien 1988–1989 epidemian taltuttamisen jälkeen Suomi sai virallisen raivotautivapauden vuonna 1991 eikä suomalaisissa eläimissä ole todettu tämän jälkeen raivotautia. Tavoitteena on pitää Suomi jatkossakin taudista vapaana.

Noudata lemmikkieläinten tuontiin liittyviä määräyksiä

Tuotaessa Suomeen koiria, kissoja ja frettejä eläimeltä vaaditaan tuontimaasta riippuen muun muassa raivotautirokotus tai raivotautirokotus ja tutkimus riittävästä vasta-ainetasosta.

Ilman asianmukaisia rokotuksia tuodut koirat ja kissat muodostavat suurimman uhan maamme raivotautivapaudelle. Raivotautiriski on suuri, jos koira tai kissa tuodaan maahan vastoin määräyksiä maasta, jossa esiintyy raivotautia. Erityisen suuri riski on, jos eläimen taustaa ei tunneta, kuten löytökoirien tai kulkukoirien ja -kissojen kohdalla. Tällaisten eläinten tuominen Suomeen voi pahimmassa tapauksessa uhata myös eläimen omistajan ja hänen läheistensä terveyttä. Vuoden 2007 marraskuussa eläinlääkäri lopetti Intiasta tuodun, huonokuntoisen koiranpennun. Pennun todettiin Eviran tekemissä tutkimuksissa sairastavan raivotautia. Pentu oli tuotu Intiasta vastoin voimassa olevia määräyksiä ja puutteellisilla asiakirjoilla.

Rokota lemmikkisi

Luolakoirametsästyksessä käytettävät koirat on rokotettava raivotautia vastaan joka vuosi, muut metsästykseen käytettävät koirat ja viranomaisten palveluskoirat vähintään joka toinen vuosi. Lisäksi Evira suosittelee, että myös kotimaassa lemmikkikoirat ja -kissat rokotetaan säännöllisesti.

Raivotautia vastustetaan pienpetojen rokotuksin ja tutkimalla epäilytapauksia

Raivotaudin leviäminen Suomeen luonnonvaraisten eläinten välityksellä pyritään estämään rokotuksin. Suomi levittää kaakkoisrajalle keväällä ja syksyllä 80 000 supikoirille ja ketuille tarkoitettua syöttirokotetta. Myös Venäjä rokottaa pienpetoja syöttirokottein omalla puolellaan. Evira vastaa rokotelevityksestä.

Evira tutkii jatkuvasti luonnonvaraisia eläimiä ja muita epäilyttävistä oireista kärsiviä eläimiä raivotaudin varalta. Poikkeuksellisesti käyttäytyvästä luonnonvaraisesta ketusta, supikoirasta, sudesta tai muusta petoeläimestä tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Metsästäjien lähettämät pienpetonäytteet ovat välttämättömiä raivotautivapauden seurannassa.

Raivotauti on maailmalla yleinen ja vastustus jatkuvaa

Maailmalla raivotautitilanne ei ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Raivotauti on yleistynyt viime vuosina itäisessä Euroopassa pienpedoissa ja sitä tavataan myös kotieläimissä. Se on yleinen myös monissa Aasian maissa ja Afrikassa. Amerikassa erityisesti lepakoiden raivotauti on yleinen. Monissa Euroopan maissa taudin järjestelmällinen vastustus on kuitenkin ollut tehokasta, ja villieläinten raivotaudin väheneminen tai hävittäminen on vähentänyt myös kotieläinten tautitapauksia.

Raivotauti on nisäkkäiden kuolemaan johtava virustauti, joka tarttuu pääasiassa sairaan koiran, lepakon tai muun eläimen puremasta. Raivotauti on zoonoosi eli tarttuu sairaan eläimen puremasta myös ihmiseen. Oireiden puhjettua tauti johtaa aina kuolemaan niin eläimillä kuin ihmisillä. Taudin itämisaika on pitkä (jopa kuusi kuukautta), ja eläin voi levittää tartuntaa jo muutamia päiviä ennen oireiden ilmaantumista.

Lisätietoja:
Tutkimusyksikön johtaja Liisa Kaartinen, Evira, Eläintautivirologian tutkimusyksikkö, p. 020 77 24577, 040 840 7364
Eläinlääkintötarkastaja Tiia Tuupanen, Evira, Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö, p. 020 77 24215, 0400 318 510
Ylitarkastaja Virva Valle, Evira, Eläinten terveys- ja hyvinvointiyksikkö (eläinten maahantuonti), p. 020 77 24309
Eläinlääkintöylitarkastaja Riitta Rahkonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 09 1605 3280,
040 356 7675
Tartuntatautilääkäri Ville Lehtinen, KTL, infektioepidemiologian ja -torjunnan yksikkö, p. 09 4744 8557

Eläinten tuonnin ja viennin neuvontapuhelin: 020 690 991 (klo 9.00–11.00), s-posti ehyt@evira.fi

Lisätietoa internetistä:
Raivotauti ja sen oireet eläimillä
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Eläintaudit > Rabies

Raivotauti ja sen oireet ihmisellä
www.ktl.fi > Terveys ja sairaudet > Infektiosairaudet > Eläinten välityksellä tarttuvat taudit > Vesikauhu

Ohjeita koirien, kissojen ja frettien tuontiin
www.evira.fi > Eläimet ja terveys > Tuonti ja vienti

Tietoa raivotaudin vastustamisesta, rokotuksista ja vasta-ainetutkimuksista
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Eläintautitutkimus > Seurantatutkimukset > Raivotaudin seuranta ja vastustaminen

Ohjeet pienpetojen lähettämisestä
www.evira.fi > Eläintauti- ja elintarviketutkimus > Näytteiden lähetysohjeet > Pakkaus- ja lähetysohjeet > Pienpetojen lähettäminen

Maailman rabiespäivä
http://www.worldrabiesday.org/


Aihealueet: