Alhainen maaperän kadmium edistää osaltaan elintarvikkeiden turvallisuutta ja kuluttajan terveyttä

30.7.2008

<div>Suomessa on tavoitteena säilyttää kotimainen elintarviketuotanto puhtaana lannoitevalmisteiden haitallisilta aineilta. Suomessa käytettyjen lannoitevalmisteiden kadmiumpitoisuudet ovat säilyneet alhaisina puhtaiden lannoiteraaka-aineiden ansiosta. Hyvä tilanne halutaan säilyttää seuraamalla kadmiumin kertymistä maaperään, koska lannoitevalmisteiden valikoima markkinoilla on kasvamassa ja valmisteiden kadmiumpitoisuus vaihtelee. </div>

Lannoiteraaka-aineiden ja -valmisteiden myllerryksessä olevat maailmanmarkkinat ja kohonneet hinnat ovat tuoneet muutoksia myös maatiloille. Uudet lannoitevalmisteet ja tyyppinimien laajeneva kirjo sekä erilaiset markkinointikeinot asettavat uusia haasteita sekä viranomaisvalvonnalle että lannoitevalmisteita ammattimaisessa maa- ja metsätaloustuotannossa käyttäville.

Lannoitevalmisteiden hintojen nousu tuo haasteita niiden laadunvalvontaan. Perinteisesti käytettyjen hyvälaatuisten lannoitteiden korkeat hinnat houkuttelevat markkinoille uusia halvempia lannoitevalmisteita, joiden laatu haitallisten aineiden osalta saattaa olla totuttua heikompi. Myös teollisuuden sivutuotteiden käyttö lannoitevalmisteina esim. kalkitukseen on lisännyt riskejä haitallisten metallien joutumisesta maaperään.

Kadmiumkertymän rajoitus lainsäädäntöön

Lannoitevalmisteiden käytön turvallisuus pyritään varmistamaan sillä, että laatuvaatimuksista on säädetty lainsäädännössä ja lannoitevalmisteiden laatua valvotaan säännöllisesti. Vuonna 2007 voimaan tulleen maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (12/07 5 §) mukaan kadmiumin hehtaarikohtainen kertymä ei saa maa- ja puutarhataloudessa ylittää kuutta grammaa neljän vuoden käyttöjakson aikana. Vuositasolla kadmiumia on luvallista levittää enintään 1,5 g hehtaaria kohden. Kadmiumkertymää on rajoitettu myös maisemoinnissa ja viherrakentamisessa (enintään 15 g hehtaarille 10 vuoden aikana) sekä metsätaloudessa (enintään 60 g hehtaarille 40 vuoden aikana). Vastuu kadmiumkertymän seurannasta on lannoitevalmisteen levittäjällä eli maatilalla viljelijällä.

Kadmiumkertymän seuranta tilalla

Käytännössä kadmiumkertymän seuranta edellyttää viljelijän kirjaavan vuosittain lohkokortteihin lannoitekirjanpidon yhteydessä eri lohkoille levitetyt kadmiumin määrät. Haitallisten metallien pitoisuudet ovat saatavissa lannoitevalmisteen valmistajalta, markkinoijalta tai maahantuojalta. TE-keskukset seuraavat kadmiumkertymiä tiloilla muun valvonnan yhteydessä.

Kadmiumkertymän seurannan toteutuminen tilalla ei ole ehtona maataloustukien saannille.


Lisätietoja:
ylitarkastaja Mirva Levonmäki, p. 020 77 25245


Aihealueet: