Antibioottiresistenssiä ja antibioottien käyttöä eläimille seurataan FINRES-Vet -ohjelmalla

7.4.2011

<p>Antibioottiresistenssiä ja antibioottien käyttöä eläimille kuvaava raportti FINRES-Vet 2007-2009, Finnish Veterinary Antimicrobial Resistance Monitoring and Consumption of Antimicrobial Agents, on julkaistu. Se on sarjan neljäs ja se kattaa vuodet 2007-2009. FINRES-Vet ohjelma seuraa eläimille käytettävien antibioottien kulutusta ja antibioottiresistenssin esiintymistä tuotantoeläimistä ja seuraeläimistä eristetyissä bakteereissa.</p>

Eläimille käytettävien mikrobilääkkeiden kulutus laski vuoteen 2003 asti, mutta lisääntyi välillä 2004 - 2008. Nousu kuitenkin taittui v 2009. Eniten käytettiin G-penisilliiniä ja toiseksi eniten sulfa-trimetopriimi yhdistelmää.

Eläimistä ja eläinperäisistä elintarvikkeista eristettyjen bakteerien resistenssitilanne on pysynyt yleisesti ottaen hyvänä myös tällä raportointijaksolla. Tämä on ollut seurausta kansainvälisesti vertaillen eläinten hyvästä tautitilanteesta ja mikrobilääkkeiden hallitusta käytöstä. Mikrobilääkkeiden käytön lisääntymisellä on suora yhteys resistenttien bakteerikantojen ilmaantuvuuteen. Tämän vuoksi eläinten hoidossa on entistä tärkeämpää noudattaa Suomessa annettuja mikrobilääkkeiden käyttösuosituksia.

Zoonoottisilla taudinaiheuttajilla (salmonella ja kampylobakteeri) todettiin vain vähän resistenssiä. Sikojen suolistotulehduksista eristetyillä E.coli -kannoilla moniresistenssi oli edelleen yleistä. Moniresistenssiä esiintyi lisääntyvässä määrin myös koirien infektioista eristetyillä Staphylococcus pseudintermedius -kannoilla. Uutena alakohtana raportissa on katsaus metisilliinille resistentin Staphylococcus aureus -bakteerin (MRSA) esiintymiseen seuraeläimissä ja sioissa.

FINRES-Vet -ohjelmaa koordinoi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira yhteistyössä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEAn kanssa.

Lue  FINRES-Vet 2007-2009
Tänä vuonna World Health Organization  WHO:n teemana on antibioottiresistenssi.

Lisätietoja:
erikoistutkija Lasse Nuotio, Evira, mikrobiologian tutkimusyksikkö, resistenssitutkimukset ,
lasse.nuotio at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, p. 040 489 3443
eläinlääkäri Katariina Kivilahti-Mäntylä, FIMEA, mikrobilääkkeiden kulutus eläimille,
katariina.kivilahti-mantyla at-merkki.gif : 1Kb fimea.fi, p. (09) 47334285
professori Tuula Honkanen-Buzalski, FINRES-Vet –ohjelma, Evira, tutkimus- ja analytiikkaosaston osastonjohtaja,
tuula.honkanen-buzalski at-merkki.gif : 1Kb evira.fi, p. 050 382 7996

Aihealueet: