Asiakirjaselvitys todistaa luomuvalvontaan kuulumisen

25.2.2009

<div>Luomutoimijat osoittavat jatkossa kuuluvansa luomuvalvontaan valvontaviranomaisten myöntämällä asiakirjaselvityksellä. Asiakirjaselvityksestä käyvät ilmi toimijaa valvovan viranomaisen tiedot sekä toimijan tuotetyypit. Asiakirjaselvitys on yhdenmukainen koko EU-alueella. </div>

Luomuvalvontaviranomaiset alkavat antaa tämän vuoden aikana valvontaansa kuuluville luomutoimijoille kuten viljelijöille komission asetuksen 889/2008 liitteen XII mukaista asiakirjaselvitystä. Asiakirjaselvityksellä toimija voi osoittaa kuuluvansa luomuvalvontaan. Asiakirjaselvitystä myöntävät Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, TE-keskukset ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Selvityksestä käyvät ilmi toimijan ja valvontaviranomaisen tietojen lisäksi viimeisin tarkastuspäivä sekä tuotetyypit tuotantotavoittain. Tuotetyypit on esitetty yleisellä tasolla. Alkutuotannossa tuotetyyppejä voivat olla esimerkiksi viljakasvit tai naudat, lihantuotanto. Selvitys ei kuitenkaan takaa yksittäistä tuotetta tai tuote-erää luonnonmukaisen tuotannon vaatimusten mukaisiksi. Se ei siten korvaa vaatimuksenmukaisuusvakuutusta, jolla toimija vakuuttaa tuotteensa täyttävän tuotantovaatimukset.

Luomutoimijan on jatkossa pyydettävä luonnonmukaisia tuotteita ostaessaan luomuvalvontaan kuuluvalta tavarantoimittajalta kopio asiakirjaselvityksestä. Selvitystä pyydetään myös ostettaessa luomutuotteita muista EU-maista, mutta ei EU:n ulkopuolelta tuotaessa.

Valvontaviranomainen toimittaa selvityksen yhdessä tuotantotarkastuspäätöksen kanssa. Selvitys on toimijalle maksuton ja se on toimijan ilmoituksen mukaan suomeksi tai ruotsiksi. Tarvittaessa toimija voi pyytää useampia kappaleita selvityksestä tai englanninkielisen selvityksen. Nämä ovat maksullisia.

Lisää ajankohtaista tietoa luomumaataloustuotannon valvonnasta on viljelijäkirjeessä 1/2009. Kirje on postitettu luomutuottajille helmikuun lopussa. Se on luettavissa Eviran internet-sivuilla.


Lisätietoja:

Luomuviljelijäkirje 1/2009 (www.evira.fi > Kasvintuotanto ja rehut > Luomu > Ajankohtaista luomuvalvonnassa

ylitarkastaja Beata Meinander, Evira, puh. 020 77 25044
ylitarkastaja Tuuli Pulkkinen, Evira, puh. 020 77 25393 (eläintuotanto)
ylitarkastaja Eeva-Liisa Taskinen, Evira, puh. 020 77 24319 (elintarvikkeet)
Aihealueet: