Aspartaamin uusi turvallisuusarvio valmistui

8.5.2006

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA julkisti perjantaina aspartaamin karsinogeenisuutta koskevan arvionsa. Tässä arvioitiin vuoden 2005 heinäkuussa italialaisen Ramazzini Instituutin julkaisemaa pitkäaikaista tutkimusta aspartaamin syöpää aiheuttavasta vaikutuksesta.</div>

EFSA päätyi arviossaan siihen, ettei tässä vaiheessa ole tarvetta laajempaan aspartaamin uudelleenarviointiin. EFSA katsoi myös, että käytössä olleen tutkimusaineiston perusteella ei ole tarvetta muuttaa aspartaamille aikaisemmissa arvioissa annettua hyväksyttävää päivittäistä enimmäissaantia eli ADI-arvoa.  Lisäksi se totesi, ettei tässä tutkimuksessa ole sellaista tieteellistä syytä, jonka vuoksi aspartaamin käyttöä elintarvikkeissa olisi syytä tarkastella uudelleen.

Linkki EFSAn kotisivulle:  http://www.efsa.eu.int/press_room/press_release/1472_en.html

Aspartaamiarvio  http://www.efsa.eu.int/science/afc/afc_opinions/1471_en.html

 

Aihealueet: