Avoin yleisötilaisuus 8.12.2008: Modernit in vitro –tekniikat viranomaistoksikologian apuna

5.12.2008

<div>Professori Hanna Tähti, Tampereen yliopisto, lääketieteenlaitos/ympäristötoksikologia, luennoi tutkimushankkeesta Nykyaikaisten molekulaaristen menetelmien soveltaminen yleisesti esiintyvien Fusarium avenaceum – mykotoksiinien vaikutusmekanismien tutkimuksessa </div>

Evira/Helsinki Viikki, Luentosali C111 Kalevi
ma 8.12.2008, klo 10.30 – 12.00

Professori Hanna Tähti on useasti palkittu uraauurtavasta työstään eläinkokeita korvaavien solupohjaisten mallien kehittämisestä. Professori Tähti aloitti 1980-luvulla tutkimukset orgaanisten liuottimien vaikutuksista punaisten verisolujen entsyymitoimintoihin. Jo tällöin hän keskitti tutkimuksensa yksinkertaisten in vitro -solumallien kehittämiseen. Professori Tähti on kehittänyt solumalleja keskushermostosta ja silmän eri soluista sekä solupohjaisia menetelmiä veri-aivoesteen tutkimuksiin. Lisäksi hän on kouluttanut ja kannustanut useita opiskelijoita tutkimaan uusia tekniikoita.

Luento on osa Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimushanketta Nykyaikaisten molekulaaristen menetelmien soveltaminen yleisesti esiintyvien Fusarium avenaceum – mykotoksiinien vaikutusmekanismien tutkimuksessa.

Lisätietoja:
Prof. Kimmo Peltonen, Evira, kemian ja toksikologian tutkimusyksikkö, 020 77 24410, kimmo.peltonen at-merkki-kapea.gifevira.fi

Tervetuloa!

Aihealueet: