Bakteerien antibiootteihin kohdistuvan vastustuskyvyn seuranta EU:ssa tuottaa tärkeää tietoa kamppailussa antibioottiresistenssiä vastaan

27.3.2012

<p>Yleisimmin ruokamyrkytyksiä Euroopassa aiheuttavat zoonoottiset bakteerit, kuten salmonella ja kampylobakteeri, osoittautuivat vuonna 2010 usein vastustuskykyisiksi usealle antibiootille. Antibioottiresistenssin esiintyvyys eläimistä ja elintarvikkeista eristetyissä bakteereissa vastasi vuonna 2010 edellisvuosia. Pohjoismaissa eläimistä eristetyillä bakteereilla tavataan antibioottiresistenssiä selvästi harvemmin kuin Euroopassa keskimäärin. Raportissa ei ollut mukana tietoja suomalaisista potilaista eristetyistä bakteerikannoista. Aikaisempien tutkimusten perusteella antibioottiresistentit kannat löytyvät useimmiten henkilöillä, jotka ovat saaneet tartunnan ulkomailla.</p>

Yleisimmin ruokamyrkytyksiä Euroopassa aiheuttavat zoonoottiset bakteerit, kuten salmonella ja kampylobakteeri, osoittautuivat vuonna 2010 usein vastustuskykyisiksi usealle antibiootille. Antibioottiresistenssin esiintyvyys eläimistä ja elintarvikkeista eristetyissä bakteereissa vastasi vuonna 2010 edellisvuosia. Pohjoismaissa eläimistä eristetyillä bakteereilla tavataan antibioottiresistenssiä selvästi harvemmin kuin Euroopassa keskimäärin. Raportissa ei ollut mukana tietoja suomalaisista potilaista eristetyistä bakteerikannoista. Aikaisempien tutkimusten perusteella antibioottiresistentit kannat löytyvät useimmiten henkilöillä, jotka ovat saaneet tartunnan ulkomailla.

Tiedot käyvät ilmi Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen EFSAn ja Euroopan tautikeskus ECDC:n toisesta yhteisraportista. Raporttiin on koottu vuoden 2010 seurantatiedot ihmisistä, eläimistä ja elintarvikkeista peräisin olevilla tautia aiheuttavilla salmonella- ja kampylobakteereilla, sekä eläimistä ja elintarvikkeista eristetyillä indikaattoribakteereilla esiintyvästä antibioottiresistenssistä. Indikaattoribakteereina käytettyjen suolistoperäisten Escherichia coli – ja enterokokkibakteerien resistenssi kuvaa välillisesti eläinten antibioottihoitojen yleisyyttä ja tasoa. Indikaattoribakteerit voivat myös toimia resistenssitekijöiden varastona tautia aiheuttaville bakteereille. Raportissa on myös tietoa eläimistä ja elintarvikkeista eristetyistä metisilliinille resistenteistä Staphylococcus aureus (MRSA) -bakteereista.

Antibioottiresistenssi oli eläimistä ja elintarvikkeista eristetyillä salmonella-, kampylo- ja indikaattoribakteerikannoilla vuonna 2010 aiempien vuosien tapaan jäsenmaissa verraten tavallista. Raportissa kiinnitetään erityistä huomiota näiden bakteerien siprofloksasiini resistenssin yleisyyteen, varsinkin siipikarjasta eristetyillä kannoilla. Siprofloksasiini kuuluu fluorokinoloneihin, jotka ovat ihmisten lääkinnässä tärkeä lääkeryhmä. Siprofloksasiini- ja tetrasykliiniresistenssi oli siipikarjasta eristetyillä Campylobacter jejuni -kannoilla Pohjoismaita lukuun ottamatta EU:ssa varsin yleistä (yli 50 % kannoista). Kotimaisen siipikarjan kampylobakteeriseurannan eristyksistä resistenssiä löytyi kuitenkin vain hyvin satunnaisesti . Yksittäisten maitten tuloksia verrattaessa on kuitenkin huomioitava, etteivät seuranta- ja raportointijärjestelmät ole edelleenkään täysin yhteneviä.

Suomesta salmonellan osalta raportti käsittää naudoista vuonna 2010 tehdyt kolmetoista eristystä, joista kymmenen oli serotyyppiä S. Typhimurium. Kotimaassa sioista vuonna 2010 eristetyistä Campylobacter coli –kannoista oli 26 prosenttia resistenttejä siprofloksasiinille. Näiden siprofloksasiinille resistenttien Campylobacter coli –kantojen osuus on vuosina 2004, 2007 ja 2010 tehtyjen seurantatutkimusten mukaan Suomessa noussut. Suomessa indikaattoribakteereita tutkitaan vuosittain vaihtuvilta eläinlajeilta (nauta, sika, broileri). Vuoden 2010 tiedot koskevat sioista tehtyjä eristyksiä. Kaikilla kolmella indikaattoribakteerilla merkittävin resistenssi kohdistui tetrasykliineihin. MRSA:n esiintymisestä raportoivat vain jotkin jäsenmaista. Bakteerihavaintoja ilmoitettiin useista eri eläinlajeista kuten sioista, siipikarjasta, naudoista, koirista ja hevosista sekä joissain eläinperäisissä elintarvikkeissa. MRSA -bakteerin esiintymistä suomalaisissa terveissä sioissa kartoitettiin vuosina 2009 - 2010, jolloin MRSA -löydös tehtiin 15 prosentilla tiloista.

Lisätietoa antibioottiresistenssi seurannasta eläimistä ja elintarvikkeista eristetyillä bakteereilla Suomessa on koottu internetsivulle www.zoonoosikeskus.fi.

Lue myös
EFSA-ECDC tiedote  (englanniksi)
EFSA-ECDC raportti kokonaisuudessaan  (englanniksi)

Lisätietoja:
Eläinten resistenssiasiat: professori , tutkimusyksikönjohtaja Anna-Liisa Myllyniemi, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, p. 0400287398
Resistenssistä ihmisillä: ylilääkäri Antti Hakanen,
Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos THL, p. 020 610 6630

Aihealueet: