Bentseeniä virvoitusjuomissa

2.3.2006

<div>Tiedotusvälineissä esiintyneiden uutisten mukaan juomateollisuus on havainnut bentseeniä juomissa. Uutisten mukaan tiedossa on, että virvoitusjuomat saattavat sisältää bentseeniä kahden lisäaineen, bentsoehapon ja askorbiinihapon reaktion seurauksena.</div>

Lehtitietojen mukaan Yhdysvalloissa, Saksassa ja Englannissa on ryhdytty selvittämään, miten bentseeni joutuu virvoitusjuomiin ja millaisia pitoisuuksia niissä on. Euroopan komissio on ollut yhteydessä Euroopan elintarvike- ja juomateollisuusliittoon asian selvittämiseksi. Eurooppalainen juomateollisuus on lausunnossaan todennut, että analysoidut pitoisuudet ovat niin alhaisia, etteivät ne aiheuta akuuttia vaaraa kuluttajalle. Mahdollista ongelmaa selvitetään yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Elintarvikevirasto seuraa Euroopan komission kannanottoja asiassa ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin. Valmiudet bentseenin analyyttiseen määrittämiseen ovat olemassa.

Bentseeni on kemianteollisuudessa käytetty liuotin. Se on osoitettu syöpävaaralliseksi yhdisteeksi epidemiologisissa kokeissa, joissa bentseenille altistuminen on tapahtunut hengityksen tai ihon kautta.

Juomavedessä bentseenille on asetettu enimmäispitoisuusrajaksi 1 mikrogramma/litra. Noin 10-kertaisia bentseenin pitoisuuksia on analysoitu pintavesistä. Tupakkaa on pidetty bentseenin tärkeimpänä lähteenä. Yhden tupakan savusta voi saada bentseeniä 50-150 mikrogrammaa.

Lisätietoja:
Elintarvikeylitarkastaja Anja Hallikainen, puh. 050 3868 433
Ylitarkastaja Taina Rautio, puh. (09) 393 1589

sähköposti: etunimi.sukunimi@elintarvikevirasto.fi

Aihealueet: