Bentseenin esiintyminen virvoitusjuomissa

18.4.2006

<div>Helmikuun lopulla kiinnitettiin huomiota siihen, että virvoitusjuomiin voi syntyä tietyissä säilytysolosuhteissa bentseeniä askorbiinihapon (C-vitamiini) ja natriumbentsoaatin reagoidessa keskenään. Kumpikin on tavallinen lisäaine virvoitusjuomissa, ja niitä on myös elintarvikkeissa luonnostaan.</div>

Natriumbentsoaatti (E 210 - E 213) on säilöntäaine, joka estää mikrobiologista pilaantumista. Askorbiinihappoa (E 300 - E 302) käytetään virvoitusjuomissa hapettumisenestoaineena suojaamaan väriä ja makua

EU-maat ja virvoitusjuomateollisuus ovat tutkineet sekä virvoitusjuomien että mehujen bentseenipitoisuuksia. Tuloksia on saatu mm. Ruotsista, Englannista ja Irlannista ja tiedetään, että mm. Tanskassa, Belgiassa ja Norjassa on tehty tutkimuksia.

Mikä on bentseeni?

Bentseeni on karsinogeeni ja neurotoksinen aine. Bentseeniä saadaan useista eri lähteistä. Keskimääräinen kokonaissaanti on Englannin terveysministeriön arvion mukaan 400 mikrogrammaa vuorokaudessa. Suurin osa bentseeniä saadaan hengitysilman mukana, mm. liikenteen päästöistä ja savukkeista (yhden savukkeen savusta voi saada bentseeniä 50-150 mikrogrammaa). Ruoka-aineista bentseeniä saadaan amerikkalaisten arvioiden mukaan n. 5 mikrogrammaa vuorokaudessa.

Vain juomavedelle on asetettu bentseenipitoisuuden enimmäisraja. WHO:n raja on 10 mikrogrammaa/litra, USA:n FDA:n 5 mikrogrammaa/litra, EU:n ja siis myös Suomen raja on 1 mikrogrammaa/litra. Virvoitusjuomille tai muille elintarvikkeille ei ole asetettu bentseenipitoisuuden enimmäisrajaa.

Tutkimukset

Suomalaisesta juomateollisuudesta Hartwall, Marli, Olvi, Sinebrychoff ja VIP-Juicemaker ovat tutkituttaneet näytteitä viimeisen kuukauden aikana omista merkkituotteistaan sekä lisenssillä valmistamistaan Coca Colan ja PepsiCon tuotteista. Tähän mennessä on saatu n. 40 näytteen tulokset.

Tutkittavaksi lähetettiin eri-ikäisiä näytteitä, joista osaa oli säilytetty tarkoituksellisesti väärin kuumassa pitkiä aikoja. Kuten oli odotettu, väärinsäilytettyjen näytteiden pitoisuudet olivat korkeimpia.

Tutkittujen mehujen (5 kpl) bentseenipitoisuudet olivat kaikki alle 1 mikrogrammaa/litra. Myynnissä olevien virvoitusjuomien tulokset olivat myös hyvin alhaisia (alle 1 mikrogrammaa/litra), muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Teollisuus on aloittanut näissä tapauksissa juomien valmistusreseptien ja säilytysaikojen tarkistukset. Elintarvikevirasto suosittelee, että tuotteet, joiden bentseenipitoisuus ylittää WHO:n juomavedelle antaman rajan 10 mikrogrammaa/litra, vedetään pois markkinoilta.

Juomateollisuus jatkaa omia tutkimuksiaan ja Elintarvikevirasto on päättänyt tutkia muiden valmistajien myynnissä olevien virvoitusjuomien bentseenipitoisuuksia. Tulokset viedään EU-komission käsiteltäväksi ja yhteisön tasolla harkitaan mahdollisia toimenpiteitä.

Lisätietoja:
Elintarvikevirasto
- yksikön johtaja Auli Suojanen, puh. (09) 393 1513
- ylitarkastaja Taina Rautio, puh. (09) 393 1589 (18. ja 19.4.)
- elintarvikeylitarkastaja Anja Hallikainen, puh. (09) 393 540 (19.4. alkaen)

Elintarviketeollisuusliitto
- johtaja Seppo Heiskanen, puh. (09) 148 87230, 0400 612 329

Aihealueet: