Botulismi siipikarjatuotannossa

2.2.2009

<div>Länsisuomalaisella siipikarjatilalla on todettu lintujen sairastuneen botulinumneurotoksiinin aiheuttamaan botulismiin. Tapaus on toinen tänä vuonna Suomessa. Tautitapaus varmistui edellisen tilan tavoin C-tyypin botulismiksi. Sairastunutta parvea lääkittiin ensin, mutta koska eläimet eivät parantuneet, ne lopetettiin eläinsuojelunäkökohdat huomioiden ja toimitettiin hävitettäviksi. </div>

Clostridium botulinum -bakteerin aiheuttamia siipikarjan joukkosairastumisia esiintyy maailmalla toisinaan. Esimerkiksi Ruotsissa tapauksia on ollut joitakin kymmeniä, eikä varsinaista syytä niihin tiedetä. Siipikarjan botulismitapaukset ovat olleet yleensä C-tyyppiä. Tämän toksiinityypin ei tiedetä aiheuttaneen ihmisten sairastumista.

C. botulinum –bakteerin itiötä esiintyy yleisesti maaperässä ja vesistöissä sekä terveidenkin lintujen suolistossa. Bakteerien itiömuodot ovat erityisen kestäviä. Sopivassa lämpötilassa ja hapettomissa olosuhteissa itiöistä kehittyy vegetatiivibakteereita, jotka voivat tuottaa neurotoksiineja. Toksiinit aiheuttavat eläinten sairastumisen. Eläimet voivat saada toksiinia saastuneen rehun mukana tai itiöiden alkaessa itää eläinten suolistossa esim. jonkin poikkeamatilanteen yhteydessä. Tauti ei tartu tilalta toiselle. Siksi se ei myöskään kuulu lakisääteisesti vastustettavien eläintautien joukkoon, kuten esimerkiksi monet tarttuvat virustaudit. Botulismille altistavia tekijöitä siipikarjantuotannossa ei tunneta.

Botulismi on Suomessa eläimillä harvinainen. Sitä pyritään ennaltaehkäisemään tilan hyvillä tuotantotavoilla.

Lisätietoa botulismista Eviran internetsivuilla: evira.fi>eläintauti- ja lintarviketutkimus>eläintautitutkimus>riista ja luonnonvaraiset eläimet>botulismi

Lisätietoja:
Evira, siipikarjataudit: erikoistutkija Laila Rossow, p. 020 77 24542, 050 544 1953
Evira, eläintautivalvonta: ylitarkastaja Sirpa Kiviruusu p. 020 77 24216, 0400 920 503
Helsingin yliopisto, botulismitutkimus: ELT, dosentti Miia Lindström, p. (09) 191 57107, 040 520 3627


Aihealueet: