Broilereiden omistajan tai pitäjän ilmoitus aluehallintovirastolle

4.5.2011

<p>Eläinsuojelulain (247/1996) muutos 321/2011 on tullut voimaan 1.5.2011. Tämän säädöksen perusteella broilereiden omistajan tai pitäjän on tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle broilerikasvattamossa käytettävästä kasvatustiheydestä sekä tuotantojärjestelmää koskevista keskeisistä tiedoista.</p>

Broilereiden kasvatustiheyttä koskevista vaatimuksista ja tuotantojärjestelmää koskevista keskeisistä tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa broilereiden suojelusta (375/2011), joka on myös tullut voimaan 1.5.2011.

Jos broilereiden kasvatustiheys on yli 33 elopainokiloa neliömetriä kohti, broilerikasvattamossa käytettävästä kasvatustiheydestä tai siihen tehtävästä muutoksesta ja tuotantojärjestelmää koskevista keskeisistä tiedoista on ilmoitettava aluehallintovirastolle viimeistään 15 päivää ennen ensimmäisen parven sijoittamista rakennukseen. Tuotantojärjestelmää koskevia keskeisiä tietoja ovat esimerkiksi broilereiden käytettävissä oleva pinta-ala sekä ilmanvaihtojärjestelmän tyyppi. Tiedot ilmoitetaan kasvatusosastoittain. Tuotantojärjestelmään tehdyistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa broilereiden hyvinvointiin, on ilmoitettava viipymättä aluehallintovirastolle.

On kuitenkin huomattava, että 1.5.2011 toiminnassa olevassa broilerikasvattamossa käytettävästä kasvatustiheydestä on tehtävä ilmoitus ja toimitettava tuotantojärjestelmää koskevat keskeiset tiedot aluehallintovirastolle kuukauden kuluessa lain voimaantulosta eli viimeistään 1.6.2011. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys teurastamon kanssa tehdystä tuotantosopimuksesta ja teurastamon laatujärjestelmästä, jos kasvatustiheys on yli 39 kg/m 2.

Ilmoituksen voi tehdä täyttämällä oheisen ”Ilmoitus aluehallintovirastolle” -lomakkeen ja toimittamalla sen sille aluehallintovirastolle, jonka toimialueella eläintenpitoyksikkö sijaitsee.
Ilmoitus aluehallintovirastolle -lomake (doc, 171 kt)

Aluehallintovirastojen toimipaikkojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.avi.fi/fi/Sivut/etusivu.aspx

Lisätietoja:
ylitarkastaja Helena Hepola p. 020 77 24251

Aihealueet: