Dioksiini- ja PCB-yhdisteiden pitoisuudet alhaisia poron- ja hirvenlihassa

12.5.2009

<div>Elintarviketurvallisuusvirasto Evira koordinoi vuosina 2006 – 2008 poron- ja hirvenlihan dioksiini- ja PCB -tutkimushankkeen. Tutkittujen näytteiden pitoisuudet olivat alhaisia. Korkeimmat pitoisuudet havaittiin porojen vasoilla. Tulosten perusteella poron- ja hirvenlihan syöntiä ei ole syytä rajoittaa. </div>

Poron vasoilla dioksiini ja PCB-pitoisuudet olivat korkeammat kuin aikuisilla poroilla. Pitoisuudet hirvenlihassa olivat keskimäärin poron lihaa alhaisempia eikä pitoisuuseroa aikuisten hirvien ja vasojen välillä havaittu. Tutkimuksen perusteella poron- ja hirvenlihan syöntiä ei ole syytä rajoittaa

Pohjois-, Etelä- ja Keski-Lapista otettuja poron lihanäytteitä tutkittiin 43 kpl ja hirven lihanäytteitä 12 kpl. Näytteitä oli sekä naaras- että koiraseläimistä. Tutkimuksessa oli mukana sekä vasoja että aikuisia yksilöitä. Näytteet analysoitiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL).

Tämän tutkimushankkeen tulokset vahvistivat aiemmin tehtyjä havaintoja poron vasojen dioksiini- ja PCB -pitoisuuksista. Analysoidut pitoisuudet olivat kuitenkin ennakoitua matalampia.

Euroopan Unionissa ei ole asetettu poron- tai hirvenlihan dioksiinipitoisuuksille enimmäispitoisuusrajaa.

Lisätietoja tutkimuksesta:
evira.fi>elintarvikkeet>elintarviketietoa>vierasaineet>poron- ja hirvenlihan dioksiini- ja PCB-pitoisuudet

Lisätietoa:
Tutkimusprofessori Anja Hallikainen, p. 050 3868433, Evira
Ylitarkastaja Ulla Karlström p. 040 4877798, Evira
Tutkija Sauli Laaksonen, p.050 4691471, Evira
Kemisti Päivi Ruokojärvi, p. 020 6106349 ja erikoistutkija Hannu Kiviranta, p. 020 6106361 THL


Aihealueet: