EFSA antanut ensimmäiset terveysväitehakemuksiin liittyvät lausunnot

22.8.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on julkaissut ensimmäiset uuden ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY N:o 1924/2006) mukaiset lausunnot terveysväitehakemuksista. EFSAn erityisruokavaliovalmisteita, ravitsemusta ja allergioita käsittelevä tieteellinen lautakunta (NDA) on tarkastellut väitteiden taustalla olevaa tieteellistä näyttöä. Nyt annetut lausunnot koskevat kahdeksaa väitehakemusta, joista neljä lasten kasvuun ja kehitykseen liittyviä väitteitä, kolme sairauden riskin vähentämiseen viittaavia väitteitä ja yksi elimistön normaaliin toimintaan liittyvää väitettä. </div>

EFSAn lausunnon antamisen jälkeen hakemuksien käsittely siirtyy komissiolle, joka valmistelee hakemuksista päätösehdotuksen komission alaisen pysyvän komitean lausuttavaksi. Komitea koostuu jäsenmaiden edustajista ja sen puheenjohtajana on komission edustaja. Päätökset julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja väite liitetään yhteisön luetteloon sallituista väitteistä. Mikäli EFSAn lausunto on ollut negatiivinen ja hakemuksessa ei ole pyydetty teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamista, menevät hakemukset myös Euroopan neuvoston ja parlamentin käsittelyyn. Myös hylätyt väitteet sisällytetään yhteisön väiteluetteloon kiellettyinä väitteinä.

EFSAlta odotettavissa väitelausuntoja tiiviiseen tahtiin

Tähän mennessä EFSA on vastaanottanut jo noin 220 terveysväitehakemusta, jotka liittyvät sairauden riskin alentamiseen, lasten kasvuun ja kehitykseen tai sellaisiin toiminnallisiin väitteisiin, joissa on kyse uudesta tieteellisestä tiedosta ja/tai teollisoikeuden alaisten tietojen suojaamispyynnöstä. EFSAlla on viisi kuukautta aikaa antaa lausunto hakemuksista, mutta mikäli hakijalta on tarvetta pyytää lisätietoa, hakemuksen käsittelyaika pitenee.

Edellä mainittujen hakemusten lisäksi EFSA on heinäkuun lopussa vastaanottanut komissiolta luettelon lähes 3000:sta jäsenmaiden markkinoilta kerätyistä toiminnallisista terveysväitteistä, jotka liittyvät elimistön normaaliin toimintaan, laihduttamiseen, psykologisiin toimintoihin tai käyttäytymiseen. Näiden väitteiden taustalla olevasta tieteellisestä näytöstä EFSAn tulee antaa lausunto niin, että komissio voi hyväksyä ne yhteisön luetteloon sallituista väitteistä viimeistään 31.1.2010 mennessä.

EFSAn lausunnot terveysväitehakemuksista: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/ScientificPanels/NDA/efsa_locale-1178620753812_Opinions465.htm

Ravitsemus- ja terveysväitteistä: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/ravitsemus-_ja_terveysvaitteet/

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Sari Sippola, 020 77 24283

Aihealueet: