EFSA antoi kielteisen lausunnon vanadiiniyhdisteiden käytöstä elintarvikkeissa

4.3.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on antanut kielteisen lausunnon vanadiiniyhdisteiden k&auml;yt&ouml;st&auml; elintarvikkeissa. Vanadiiniyhdisteiden turvallista k&auml;ytt&ouml;&auml; ei voitu osoittaa perustuen vanadiinin havaittuihin haitallisiin vaikutuksiin ja yhdisteiden imeytymisen tehokkuuteen. Muihin elintarvikkeisiin kuin ravintolisiin vanadiinin lis&auml;&auml;minen ei ole ollut sallittua.</div>

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira selvittää Suomessa markkinoilla olevat vanadiiniyhdisteitä sisältävät tuotteet ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin. Evira edellyttää niiden tuotteiden takaisinvetoa markkinoilta, jotka sisältävät EFSAn lausunnossa mainittuja vanadiiniyhdisteitä.

Vanadiini on metallinen alkuaine, jota on pieniä määriä myös tavanomaisissa elintarvikkeissa. Vanadiiniyhdisteiden on koe-eläintutkimuksissa havaittu olevan haitallisia munuaisille, pernalle ja keuhkoille ja nostavan verenpainetta. Niiden on myös havaittu useissa solukokeissa (in vitro) ja joissakin eläinkokeissa olevan perimälle haitallisia.

Nyt annettu lausunto koskee seuraavia vanadiiniyhdisteitä: vanadiinisitraatti, bismaltolato-oksovanadiini ja bisglygosinaato-oksovanadiini, vanadyylisulfaatti, vanadiinipentoksidi, ammoniumvanadaatti. Vanadiinipentoksidia lukuun ottamatta nyt arvioitujen vanadiiniyhdisteiden imeytymisen todettiin olevan suurempaa kuin normaalin ruokavalion kautta tulevien vanadiiniyhdisteiden. Vielä arvioimatta vanadiiniyhdisteistä on vanadiinikelaatti, vanadiinirikastettu hiiva ja vanadiinisulfaatti.

Euroopan yhteisön lainsäädännössä on säädetty ravintolisissä sallituista vitamiini- ja kivennäisaineista. Muitakin kuin sallittuja vitamiini- ja kivennäisaineita ja niiden yhdisteitä (ml. tietyt vanadiiniyhdisteet) on saanut käyttää ravintolisissä, mikäli niillä on käyttöhistoriaa, niistä on jätetty tiedot EFSAn arvioitavaksi ja EFSA ei ole antanut niistä kielteistä lausuntoa. EFSAn lausuntojen perusteella säädetään ravintolisissä sallituista vitamiini- ja kivennäisaineiden lähteistä Euroopan yhteisössä.

Lisätietoa lausunnosta löytyy EFSAn internetsivuilta:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178689482553.htm

Lisätietoja
riskinarviointi: ylitarkastaja Tero Hirvonen, p. 020 77 24294
Eviran toimenpiteet: ylitarkastaja Emma Pikkarainen, p. 020 77 24291, 050 464 9354

Aihealueet: