EFSA arvioi mikrobilääkkeille vastustuskykyisten bakteerien siirtymistä elintarvikkeiden välityksellä

18.4.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on arvioinut mikrobil&auml;&auml;kkeille vastuskykyisten eli resistenttien bakteerien siirtymist&auml; elintarvikkeiden v&auml;lityksell&auml; ja t&auml;m&auml;n ihmiselle mahdollisesti aiheuttamia haittavaikutuksia. Resistenssin lis&auml;&auml;ntymisen seurauksena bakteeritautien antibioottihoito voi vaikeutua.</div>

Lausunnossa tunnistettuja resistenttien bakteerien leviämisteitä olivat resistenttejä bakteereita kantavasta eläimestä peräisin olevat elintarvikkeet, saastuneella vedellä kastellut kasvikset sekä käsittelyn tai valmistuksen yhteydessä saastuneet elintarvikkeet.

Yleisenä johtopäätöksenä lausunnossa todettiin, että kaikkien asiaankuuluvien tahojen (kuten lääketiede, eläinlääketiede, eläinten alkutuotanto, elintarviketuotanto ja ruoan valmistus sekä elintarviketurvallisuuslainsäädäntö) tulee estää omalta osaltaan sekä resistenssin kehittymistä että leviämistä.

EFSAn biologisia vaaroja käsittelevän paneelin suosituksesta näitä mahdollisia saastumisteitä ja riskinhallintamenetelmiä tulisi arvioida viimeisimmän tieteellisen tiedon valossa. Tämän vuoksi EFSA pyytää lisää tieteellisiä tutkimustuloksia tarkempaa arviointia varten.

EFSAn lausuntoluonnos
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/DocumentSet/biohaz_public_cons_amr_en.pdf

EFSAn tiedote
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178700897302.htm

Kuluttajat voivat kommentoida EFSAn lausuntoluonnosta internetosoitteessa:
http://www3.efsa.europa.eu/cf/consultation.cfm?doc=24

Tilanne Suomessa

Useimmat suomalaisista eläimistä ja elintarvikkeista eristetyt bakteerit ovat kansainvälisestikin vertailtuna herkkiä antibiooteille. Tämä perustuu Suomen hyvään eläintautitilanteeseen ja antibioottien hallittuun käyttöön eläinten lääkinnässä.

Salmonellaa todetaan suomalaisissa tuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa harvoin, ja tutkitut kannat ovat olleet antibiooteille herkkiä vuosien ajan. Kampylobakteereillakin todetaan resistenssiä kansainvälisesti vertailtuna vähän. Viime aikoina esillä olleen metisilliinille vastustuskykyisen Staphylococcus aureus  (MRSA) -bakteerin esiintymistä on seurattu jo usean vuoden ajan ja tutkimukset jatkuvat.

Lisätietoa eläimistä ja elintarvikkeista Suomessa eristettyjen bakteerien mikrobilääkeresistenssistä on saatavilla FINRES-Vetin raportista.

FINRES-Vet raportti
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tilauspalvelu/julkaisut___publikationer___publications/eviran_julkaisuja_2007/22_2007/

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Vesa Myllys, p. 020 77 24470
Tutkija Anna Pitkälä, p. 020 77 24247

Aihealueet: