EFSA julkaisi kolmannen erän lausuntoja terveysväitteistä

19.10.2010

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on julkaissut kolmannen erän terveysväitteiden tieteellisistä arvioista. Hyväksyttävät terveysväitteet liitetään hyväksyttyjen väitteiden listalle Euroopan komission asetuksella aikaisintaan vuoden 2011 lopulla. Evira järjestää seminaarin ravitsemus- ja terveysväitteistä marraskuussa.</p>

EFSA on julkaissut uuden erän lausuntoja ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY N:o 1924/2006) artiklan 13(1) terveysväitehakemuksista. Kyseessä on ns. toiminnalliset terveysväitteet, jotka liittyvät elimistön normaaliin toimintaan, laihduttamiseen, psykologisiin toimintoihin tai käyttäytymiseen. Edelliset EFSAn lausuntoerät on julkaistu lokakuussa 2009 ja helmikuussa 2010.

EFSA arvioi ja Euroopan komissio hyväksyy
EFSA arvioi terveysväitteiden taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteen sanamuodon. Tieteellisen arvion jälkeen hakemuksien käsittely siirtyy Euroopan komissiolle, joka valmistelee hakemuksista päätösehdotuksen yhteistyössä jäsenmaiden edustajien kanssa.

Terveysväitteet hyväksytään Euroopan komission asetuksella. Päätökset julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja väitteet liitetään sallittujen terveysväitteiden listalle. Hylätyille väitteille annettaneen kuuden kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa kielletty väite tulee poistaa käytöstä.

Evira toimii Suomen kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, joka toimittaa väitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi. Eviran tehtäviin kuuluu johtaa, ohjata ja kehittää ravitsemus- ja terveysväitteiden valvontaa Suomessa.

Terveysväitteet hyväksytään kahdessa erässä
Euroopan komission on uudistanut terveysväitteiden hyväksyntäprosessia niin, että artiklan 13(1) mukaiset terveysväitteet tullaan hyväksymään kahdessa erässä. Ensimmäisessä erässä hyväksytään kaikki muut paitsi kasviperäisiä aineita (engl. botanicals) koskevat väitteet. Komissio on arvioinut, että ensimmäinen osa hyväksyttyjen terveysväitteiden listasta julkaistaan vuoden 2011 lopulla tai 2012 alussa.

Ilmoittaudu Eviran ravitsemus- ja terveysväiteseminaariin
Evira järjestää 29.11.2010 klo 9-12 erityisesti toimijoille suunnatun seminaarin ravitsemus- ja terveysväitteistä. Myös valvontaviranomaiset ovat tervetulleita. Ilmoittaudu seminaariin ja ehdota samalla kysymyksiä, joita haluat tilaisuudessa käsiteltävän: http://www.evira.fi/portal/fi/evira/tapahtumat/?eid=907

EFSAn lausunnot terveysväitehakemuksista: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda101019.htm

Lisätietoja ravitsemus- ja terveysväitteistä:
Evira.fi > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Pakkausmerkinnät > Ravitsemus- ja terveysväitteet

Lisätietoja: ylitarkastaja Marjo Misikangas, Evira, p. 020 77 24283, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: