EFSA julkaisi lausunnon bluetongueviruksen leviämisestä eläinten kauttakuljetusten välityksellä

21.11.2008

<div>Bluetongue (BT) eli sinikielitauti on märehtijöiden virustauti, joka leviää eläimestä toiseen Culicoides-polttiaisten välityksellä. EFSAn eläinten terveyttä ja hyvinvointia käsittelevän lautakunnan (AHAW) juuri julkaistussa lausunnossa todetaan, että sinikielitauti voi levitä taudista vapaille alueille kauttakuljetettavien infektoituneiden eläinten välityksellä. </div>

Bluetonguevirus (BTV) –tartunta voi levitä, jos paikalliset polttiaiset saavat tartunnan puremalla kauttakuljetettavaa eläintä. On oletettavaa, että tartunta voisi levitä myös kuljetusautossa olevien infektoituneiden polttiaisten avulla. Leviämisen riski on EFSAn mukaan pienempi ajanjaksoina, jolloin BTV:n leviämisen riski on yleisesti ottaen pieni (esim. tammi-heinäkuu) verrattuna muihin ajanjaksoihin (esim. elo-joulukuu).

EFSA toteaa eläinten ja kuljetusautojen käsittelyn hyönteismyrkyillä ja –karkotteilla ennen kuljetusta mahdollisesti vähentävän riskiä viruksen leviämisestä kauttakulkuliikenteen mukana. Aiheesta tarvitaan kuitenkin vielä lisää tutkimusta. EFSAn kanta on, että kauttakuljetettavaksi tarkoitetut eläimet olisi parempi rokottaa tautia vastaan ennen kuljetusta eikä ainoastaan tutkia taudin varalta.

Sinikielitautia ei ole todettu Suomessa, mutta Culicoides-polttiaisia, jotka voisivat toimia taudin vektoreina, esiintyy myös meillä. Sinikielitautia esiintyy tällä hetkellä laajasti Keski-Euroopassa. Suomea lähin tartunta-alue on Etelä-Ruotsissa. Eläviä eläimiä kuljetetaan muualta Euroopasta Suomen kautta ainoastaan Venäjälle. Kuljetusmäärät ovat vähäisiä. Useimmiten Suomen kautta kuljetetaan hevosia, mutta viime vuosina on ollut myös yksittäisiä sika- ja märehtijälähetyksiä.

Suomessa seurataan parhaillaan sinikielitaudin esiintymistä rannikkoalueen nautakarjoissa, eikä tautia toistaiseksi ole todettu. Viime vuonna tutkittiin 1677 näytettä 340 karjasta. Tämän lisäksi Evira selvittää parhaillaan, onko Suomessa sellaiset olosuhteet, erityisesti ilmaston osalta, että virus voisi levitä Suomen märehtijäpopulaatiossa. Selvityksen (Bluetongue-riskiprofiili) on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä.

EFSAn raportti kokonaisuudessaan:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902182343.htm

Lisätietoja sinikielitaudista:
http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet_ja_terveys/el__intaudit/bluetongue/

Lisätietoja:
johtaja Taina Aaltonen, p. 02077 24008, taina.aaltonen at-merkki-kapea.gifevira.fi
erikoistutkija Ulla Rikula, eläintautivirologia, p. 02077 24585, ulla.rikula at-merkki-kapea.gifevira.fi
tutkija Niina Tammiranta, riskinarviointi, p. 02077 24028, niina.tammiranta at-merkki-kapea.gifevira.fi


Aihealueet: