EFSA julkaisi neljännen erän lausuntoja terveysväitteistä

8.4.2011

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on julkaissut neljännen erän terveysväitteiden tieteellisistä arvioista. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kehottaa elintarvikealan yrityksiä valmistautumaan siihen, että he pystyvät toimittamaan lisätiedot ns. harmaan listan terveysväitehakemuksiin uutena terveysväitehakemuksena. Elintarvikevalvonnassa puututaan enenevässä määrin ravitsemus- ja terveysväitteiden väärinkäyttöön.</p>

EFSA on julkaissut uuden erän lausuntoja ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY N:o 1924/2006) artiklan 13(1) mukaisia terveysväitehakemuksista. Kyseessä ovat ns. toiminnalliset terveysväitteet, jotka liittyvät elimistön normaaliin toimintaan, laihduttamiseen, psykologisiin toimintoihin tai käyttäytymiseen.

Edelliset EFSAn lausunnot on julkaistu lokakuussa 2009, helmikuussa 2010 ja lokakuussa 2010. EFSA julkaisee loput ei-kasviperäisiä aineita koskevat lausuntonsa kesällä ja alkusyksystä. Euroopan komission arvioidaan hyväksyvän terveysväitteet asetuksella vuoden 2012 alkupuolella. Kasviperäisten aineiden terveysväitteet käsitellään erikseen, mutta aikataulusta ei ole vielä tietoa.

Euroopan komissio toimittaa lähiaikoina lisätietoa ns. harmaasta listasta Euroopan komissio julkaisee piakkoin ohjeet siitä, miten yritykset voivat toimittaa lisätietoja ns. harmaan listan terveysväitteistä. Harmaalla listalla tarkoitetaan terveysväitteitä, joista EFSA on todennut, että väitteen kohteena olevaa mikrobia ei ole karakterisoitu riittävästi. Listalla on myös muutamia ravintoaineita tai ainesosia, joista esitetty tutkimusnäyttö ei ollut riittävä, jotta EFSA olisi voinut antaa siitä lopullisen lausuntonsa.

Euroopan komissio on arvioinut, että lisätietoja ns. harmaan listan väitteistä ryhdytään ottamaan vastaan toukokuussa. Aikaa lisätietojen toimittamiselle on kolme kuukautta. Evira kehottaa elintarvikealan yrityksiä valmistautumaan siihen, että lisätiedot tulee lähettää uutena terveysväitehakemuksena.

Yritykset ovat vastuussa käyttämistään väitteistä Ravitsemus- ja terveysväiteasetus on voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ainoastaan hyväksyttyjen väitteiden listaa ja ravintosisältöprofiileja ei ole vielä julkaistu. Elintarvikevalvonnassa puututaan enenevässä määrin ravitsemus- ja terveysväitteiden väärinkäyttöön.

Väiteasetuksen artiklan 13(1) mukaisia terveysväitteitä, jotka ovat arvioitavana EFSAssa, voi käyttää toimijan omalla vastuulla siihen asti, kun kyseisestä väitteestä on tehty virallinen päätös. Väitteiden tulee kuitenkin olla väiteasetuksen ja niihin sovellettavien kansallisten säädösten mukaisia. Yrityksen tulee huolehtia, että kaikki väitteiden käytön edellyttämät merkinnät on tehty pakkauksiin.

Evira haluaa muistuttaa, että väiteasetuksen artiklan 10.3 mukaiset viittaukset ravintoaineesta tai elintarvikkeesta saatavaan yleisluontoiseen, täsmentämättömään hyötyyn yleisen terveyden tai terveyteen liittyvän hyvinvoinnin kannalta ovat sallittuja ainoastaan, jos niihin liittyy 13 tai 14 artiklassa tarkoitettuihin luetteloihin sisältyvä yksittäinen terveysväite.

Evira katsoo, että esimerkiksi ’sydänystävällinen’, ’hyvinvointia vatsallesi’, ’luustosi parhaaksi’ tai 'superruoka' ovat yleisluontoisia, täsmentämättömiä väitteitä. Niiden yhteydessä on esitettävä terveysvaikutuksen täsmentävä hyväksytty terveysväite tai terveysväite, johon sovelletaan siirtymäaikasäännöksiä.

EFSAn lausunnot terveysväitehakemuksista: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/nda110408.htm

Lisätietoja ravitsemus- ja terveysväitteistä: Evira.fi > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Pakkausmerkinnät > Ravitsemus- ja terveysväitteet

Lisätietoja: ylitarkastaja Marjo Misikangas, p. 020 77 24283, marjo.misikangas@evira.fi

Aihealueet: