EFSA julkaisi raportin kampylobakteerin ja salmonellan esiintyvyydestä broilereissa EU:ssa

18.3.2010

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut selvityksen kampylobakteerin ja salmonellan esiintyvyydestä broilereissa EU -jäsenmaissa. Tiedot perustuvat jäsenmaiden vuonna 2008 toteuttamaan kartoitukseen, jossa tutkitut näytteet kerättiin jäsenmaiden teurastamoilta.</p>

Kampylobakteeri ja salmonella ovat eniten raportoituja ruokamyrkytyksen aiheuttajia Euroopassa, samoin Suomessa.

Selvityksen mukaan tutkituissa broilerin ruhoissa todettiin kampylobakteereja keskimäärin 76 prosentissa ja salmonellaa 15,7 prosentissa. Esiintyvyys vaihteli suuresti: kampylobakteerilla 4,9 prosentista 100 prosenttiin ja salmonellalla 0 prosentista 85,6 prosenttiin.

Suomessa salmonellaa ei todettu lainkaan. Kampylobakteereidenkin esiintyvyys oli jäsenmaiden alhaisimpia (5,5 prosenttia) ja todetut pitoisuudet matalia. Saman kartoituksen yhteydessä tutkittiin myös kampylobakteereiden esiintyvyyttä broilereiden teuraserissä. Eräkohtainen esiintyvyys oli EU:ssa keskimäärin 71,2 prosenttia, Suomessa 3,9 prosenttia. Tulokset vahvistivat Suomen hyvän kampylobakteeri- ja salmonellatilanteen.

Nyt valmistunut selvitys tukee EFSAn viimeaikaista lausuntoa, jonka mukaan broilerinliha näyttäisi olevan merkittävimpiä tartuntalähteitä ihmisen kampylobakteerioosille.

Kartoituksesta saatuja tuloksia hyödynnetään asetettaessa tavoitteita sekä kampylobakteerin että salmonellan esiintyvyyden vähentämiseksi broilereissa EU:n alueella.

EFSAn tiedote:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/zoonoses100317.htm  

EFSAn raportti:
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1503.htm  

EU –tason selvitys broilerinlihan merkityksestä ihmisten kampylobakteeritartuntojen lähteenä:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/ajankohtaista/?bid=1876

Lisätietoja:
erikoistutkija Pirkko Tuominen, p. 020 77 24026, 0400 211 624

 

Aihealueet: