EFSA julkaisi raportin salmonellan esiintymisestä munintakanoissa

22.4.2010

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut selvityksen, joka koskee munintakanojen salmonellan esiintyvyydelle asetettujen vähentämistavoitteiden vaikutusta kuluttajan turvallisuuteen. Salmonellan esiintymistä munintakanoissa on pidetty riskinä, sillä kuluttaja voi saada salmonellatartunnan kanoista peräisin olevista munista.</p>

Salmonella on kampylobakteerin rinnalla yleisimmin raportoituja ruokamyrkytysten aiheuttajia koko Euroopassa, myös Suomessa.

Selvityksen mukaan S. Enteritidis on yleisin salmonellan serotyyppi, joka aiheuttaa ihmisen sairastumisen kulutusmunien välityksellä. Salmonella Enteritidis -bakteeri pystyy lisääntymään kanan sukuelimissä ja siirtymään munan sisään. Sen lisäksi se voi saastuttaa valmiin munan ulkopuolelta kuten muutkin salmonellat. Ihmisen sairastumisen kannalta nimenomaan munan sisällön salmonellasaastutus on merkittävä, erityisesti käytettäessä raakoja tai huonosti kypsennettyjä kananmunia.

Koska Salmonella Enteritidis -positiivisten kulutusmunien määrä on suorassa suhteessa positiivisiin munintakanaparviin, tartunnan vähentäminen kanoissa vähentää vastaavasti saastumista munissa. Sen sijaan vaikeampi on päätellä, miten paljon tämä vaikuttaa ihmisten sairastumiseen, sillä ei ole luotettavaa tietoa siitä, miten usein salmonellatartunta on saatu kulutusmunista EU-alueella. Suomessa S. Enteritidistä on todettu munintakanoissa viimeksi vuonna 1999.

EFSAa pyydettiin myös arvioimaan salmonellan esiintyvyyden vähentämiseksi munintakanoissa asetettujen tavoitteiden vaikutusta kuluttajanturvallisuuteen. Tavoitteena on EU-tasolla ollut vähentää esiintyvyyttä vuoden 2008 tasosta (keskiarvo 3,1 prosenttia) asteittain 1 prosenttiin kaikissa jäsenmaissa. Selvitys tuki uusien tavoitteiden asettamista.

Salmonellavalvontaohjelma varmistaa kananmunien turvallisuuden

Suomessa salmonellan esiintyvyydelle on jo aiemmin asetettu tavoitteeksi alle 1 prosenttia elintarviketuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa. Useimmista Euroopan maista poiketen Suomen tavoite koskee kaikkia salmonellaserotyyppejä. Tavoitteen saavuttamista valvotaan kansallinen salmonellavalvontaohjelman puitteissa. Tavoitteeseen on päästy koko Suomen EU-jäsenyyden ajan, vuodesta 1995 lähtien. Poikkeuksena oli vuosi 2009, jolloin rehun välityksellä levisi Salmonella Tennessee useille munantuotantotiloille.

EFSAn raportissa viitataan myös EELAssa (nykyisin osa Eviraa) aiemmin tehtyyn salmonellariskinarviointiin. Arvioinnissa todettiin, että saastuneiden kulutusmunien maahantuonti muodostaa suurimman tartuntariskin suomalaisen kuluttajan kannalta. Tämän vuoksi Suomelle myönnetyt salmonellalisävakuudet eli ylimääräiset tutkimusvaatimukset tuonnin yhteydessä ovat edelleen perusteltuja. Myös EFSAn selvityksessä käytetty riskinarviointimenetelmä perustui Suomessa aiemmin kehitettyyn menetelmään.

EFSAn raportti: 
Scientific Opinion on a quantitative estimation of the public health impact of setting a new target for the reduction of Salmonella in laying hens  (EFSA)

EELAn riskinarviointi 2006:
Salmonella in egg production in Finland - a quantitative risk assessment. Lievonen S, Ranta J and Maijala R. EELA publications 04/2006 (pdf, 4 Mt)

Lisätietoja:
Yksikönjohtaja Sinikka Pelkonen (salmonellatutkimukset), p. 0400 287 061
Ylitarkastaja Sirpa Kiviruusu (salmonellavalvonta), p. 0400 920 503
Erikoistutkija Jukka Ranta (salmonellariskinarviointi), p. 020 77 24024

Aihealueet: