EFSA julkaisi raportin salmonellan esiintymisestä sianlihassa

4.5.2010

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on selvittänyt sianlihasta kuluttajalle aiheutuvaa salmonellariskiä ja salmonellavalvonnan vaikutusta riskiin Euroopan unionissa (EU). Salmonella on kampylobakteerin rinnalla yleisimmin raportoituja ruokamyrkytysten aiheuttajia koko Euroopassa, myös Suomessa. Salmonellatartunnat saadaan pääasiassa ruuasta.</p>

Selvityksen mukaan siat ja sianliha aiheuttavat arviolta 10–20 prosenttia kaikista ihmisten salmonellatapauksista EU:ssa. Sianlihan aiheuttama riski kuitenkin vaihtelee maittain. Selvityksessä todetaan, että salmonellan esiintymisen hallinta sianlihan tuotantoketjussa vaikuttaa suoraan salmonellan esiintymiseen väestössä. Salmonellan esiintymisen lihassa todettiin riippuvan maan sikatilojen salmonellasaastumisen laajuudesta, mikä tulee huomioida hallintamenetelmiä valittaessa. Maissa, joissa sioissa esiintyy yleisesti salmonellaa, hallintatoimenpiteet ehdotetaan kohdistettavan erityisesti porsastuotantotiloihin. Sen sijaan maissa, joissa salmonellaa esiintyy sioissa harvoin, kuten Suomessa, hallintatoimenpiteet tulisi kohdistaa erityisesti rehujen salmonellavalvontaan. EFSAn selvitys perustuu ulkopuolisen konsortion kehittämään simulointimalliin, jolla yhdistettiin monivaiheisesti useita tietolähteitä, kirjallisuustietoja sekä asiantuntijamielipiteitä tuotantoketjun rakenteesta aina kulutuskäyttäytymiseen.

EFSAn raportissa viitataan myös Suomessa aiemmin tehtyyn salmonellariskinarviointiin. Arvioinnissa todettiin, että suhteutettuna kulutukseen suurimman tartuntariskin kuluttajalle Suomessa muodostaa maan ulkopuolella tuotettu sianliha. Tämän vuoksi Suomelle myönnetyt salmonellalisävakuudet eli ylimääräiset tutkimusvaatimukset tuonnin yhteydessä ovat edelleen perusteltuja.

Salmonellavalvontaohjelma varmistaa lihan turvallisuuden
Suomessa salmonellan esiintyvyydelle elintarviketuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa on asetettu alle yhden prosentin tavoite. Useimmista EU-maista poiketen Suomen tavoite koskee kaikkia salmonellatyyppejä. Tavoitteen saavuttamista valvotaan kansallisen salmonellavalvontaohjelman puitteissa, joka kohdistuu nautoihin, sikoihin, siipikarjaan, em. eläimistä saatavaan lihaan ja kananmuniin. Myös rehuihin kohdistuu salmonellavalvontaa.

Salmonellan esiintyvyyttä teurassioissa seurataan teurastuksen yhteydessä otetuista suoliston imusolmuke- ja ruhon pintasivelynäytteistä, sekä leikkaamoissa tuotantolinjoilta otetuista lihanäytteistä. Sikojen ja sianlihan osalta tavoite on saavutettu koko Suomen EU-jäsenyyden ajan, vuodesta 1995 lähtien. Vuodesta 2000 lähtien vuosittain tutkituista sikojen imusolmukkeista salmonellapositiivisia on ollut 0,2 prosenttia tai sen alle ja sianruhon pintasivelynäytteistä salmonellapositiivisia on ollut alle 0,1 prosenttia. Lihaleikkaamoiden tuotantolinjoilta otetuista sianlihanäytteistä salmonellaa on löydetty 2000-luvulla vain vuosina 2002, 2003 ja 2007, jolloin niiden osuus oli alle 0,1 prosenttia.

Raportit:
EFSAn tiedepaneelin raportti (EFSA)
Konsortion riskinarviointiraportti (EFSA)

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Susanna Kangas (salmonellavalvontaohjelma), p. 020 77 24279
Yksikönjohtaja Sinikka Marmo (rehujen salmonellavalvonta), p. 020 77 25202
Erikoistutkija Jukka Ranta (salmonellariskinarviointi), p. 020 77 24024

Aihealueet: