EFSA julkaisi raportin salmonellan esiintyvyydestä kalkkunaparvissa EU:ssa

13.5.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut selvityksen salmonellan esiintyvyydest&auml; kalkkunaparvissa EU-j&auml;senmaissa ja Norjassa. Tiedot perustuvat vuonna 2006-2007 tehtyihin tutkimuksiin. </div>

Selvityksen mukaan salmonellaa (S. Enteritidis ja S. Typhmurium) esiintyi 3,8%:lla tutkituista teuraskalkkunaparvista ja 1,7%:lla tutkituista siitoskalkkunaparvista. Taso vaihteli selvästi eri maiden välillä. Muun muassa Suomesta, Ruotsista ja Norjasta teuraskalkkunaparvista ei löytynyt salmonellaa lainkaan. Salmonellaa ei myöskään ollut Suomesta tutkituissa siitoskalkkunaparvissa. Tulos vahvisti kansallisesti hyvän salmonellatilanteemme.

Salmonellan esiintyvyysselvityksiä käytetään taustatietoina, kun asetetaan yhteisiä tavoitetasoja salmonellan vähentämiseksi EU:ssa. Ihmisille ja eläimille yhteisistä taudinaiheuttajista eli zoonooseista, salmonellaan sairastuu vuosittain toiseksi eniten ihmisiä Euroopassa, näin myös Suomessa. Suomalaisissa tuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa todetaan salmonellaa kuitenkin erittäin harvoin.

EFSAn tiedote:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178706575685.htm

EFSAn raportti kokonaisuudessaan:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178706574172.htm

Lisätietoja Suomen salmonellavalvontaohjelmasta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/salmonellavalvonta/  

Lisätietoja:
Eläinlääkintöylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p. 02077 24216, 0400 920 503

Aihealueet: