EFSA julkaisi raportin salmonellan esiintyvyydestä lihasioissa EU:ssa

9.6.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut selvityksen salmonellan esiintyvyydest&auml; lihasioissa EU-j&auml;senmaissa. Tiedot perustuvat j&auml;senmaiden vuosina 2006 - 2007 toteuttamaan kartoitukseen. </div>

Salmonella on toiseksi eniten raportoitu ruokamyrkytyksen aiheuttaja Euroopassa, samoin Suomessa. Vuonna 2006 EU:ssa raportoitiin 160 649 salmonellatartuntaa, eli noin 35 henkilöä 100 000:sta sairastui.

Selvityksen mukaan salmonellaa esiintyi yhdellä kymmenestä (10,3 %) tutkitusta lihasiasta. Osallistuneet 25 jäsenmaata ja Norja keräsivät tutkittavat näytteet maansa teurastamoilta. Esiintyvyys vaihteli jäsenmaissa 0 %:sta 29 %:iin. Suomi oli ainoa jäsenmaa, jossa salmonellaa ei todettu lainkaan. Tulos vahvisti kansallisesti hyvän salmonellatilanteemme.

EU:ssa yleisimmin ihmisillä tavatut salmonellatyypit ovat Salmonella Typhimurium ja Salmonella Derby. Niitä todettiin tässä kartoituksessa 4,7 % (S.Typhimurium) ja 2,1 % (S. Derby) tutkituista lihasioista. Kartoituksesta saatuja tuloksia hyödynnetään asetettaessa  tavoitteita salmonellan esiintyvyyden vähentämiseksi lihasioissa EU:n alueella. 

EFSAn tiedote:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178713190137.htm

EFSAn raportti:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Report/zoon_report_ej135_finslpigs_en,0.pdf

Lisätietoja:
Zoonoosikeskuksen johtaja Saara Raulo, p 040 8250261

Aihealueet: