EFSA julkaisi raportin salmonellan esiintyvyydestä porsastuotantotiloilla EU:ssa

18.12.2009

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut selvityksen salmonellan esiintyvyydestä porsastuotantotiloilla. Selvitys osoitti, että salmonellaa esiintyy yleisesti yhteisön jäsenmaissa.</p>

Tiedot perustuvat vuonna 2008 toteutettuun kartoitukseen 24:ssä jäsenmaassa sekä Norjassa ja Sveitsissä. Suomi ja Norja olivat ainoat maat, joissa salmonellaa ei selvityksessä todettu lainkaan. Selvityksen mukaan salmonellaa esiintyi EU:ssa keskimäärin yhdellä kolmesta tutkitusta porsastuotantotilasta. Esiintyvyys kuitenkin erosi suuresti jäsenmaiden välillä.

Selvityksen yhteydessä porsastuotantotiloilta eristettiin useita eri salmonellatyyppejä, yleisimmät niistä olivat Salmonella Derby ja Salmonella Typhimurium. Todetuista salmonellatyypeistä useat, erityisesti Salmonella Typhimurium ovat sellaisia, joiden on raportoitu liittyneen ihmisten sairastumisiin eripuolilla EU:a.

Kansallisen salmonellan valvontaohjelman puitteissa Suomessa tutkitaan vuosittain n. 15 000 teurassioista otettua näytettä. Yli 10 vuoteen tutkimuksissa ei ole todettu salmonellaa kuin alle kahdessakymmenessä näytteessä vuosittain.

Sikatiloilta otetuista näytteistä on viimeisen viiden vuoden aikana salmonellaa todettu vain vuonna 2007, jolloin yhdellä tilalla todettiin Salmonella Derby, sekä poikkeuksellisesti kevään 2009 rehusaastutuksen yhteydessä, jolloin Salmonella Tennessee todettiin kymmeneltä sikatilalta. Tapauksiin ei ole liittynyt tartuntoja ihmisillä.

EU:n selvityksellä saatuja tuloksia hyödynnetään asetettaessa tavoitteita salmonellan vähentämiseksi porsastuotannossa EU:n alueella. Yhteisenä tavoitteena on vähentää ihmisten elintarvikeperäisiä salmonellatapausten määrää EU:ssa.

EFSAn tiedote:
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/zoonoses091217.htm

EFSAn raportti:
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1377.htm

Lisätietoja:
Salmonellatutkimuksista Suomessa:
Tutkija Henry Kuronen, p. 020 77 24956, 044 720 1782

Salmonellakartoituksista ja - seurannasta:
Zoonoosikeskuksen johtaja Saara Raulo, p. 020 77 24060, 040 825 0261

 

Aihealueet: