EFSA julkaisi raportin salmonellan riskitekijöistä kalkkunaparvissa

10.11.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut selvityksen salmonellan riskitekijöistä kalkkunaparvissa EU-jäsenmaissa ja Norjassa. Tiedot perustuvat vuonna 2006-2007 tehtyyn vertailututkimukseen salmonellan esiintyvyydestä kalkkunaparvissa eri maissa.</div>

Selvityksen mukaan kalkkunoilla todetut salmonellakannat poikkesivat ihmisillä todetusta, mikä saattaa tarkoittaa kalkkunoilla olevan vähäisempi merkitys ihmisen salmonellatartunnan lähteenä kuin ilmeisesti esim. kananmunilla ja broilerinlihalla.

Tuotantomuodon pääteltiin vaikuttavan kalkkunoiden salmonellaesiintyvyyteen. Tutkimuksen perusteella teuraskalkkunoiden salmonellariski lisääntyi selvästi parvikoon kasvaessa. Myös tuotantotapa, jossa kasvatetaan sekä teuras- että siitoskalkkunoita näytti lisäävän riskiä, samoin muilla kuin tavanomaisilla tuotantotavoilla kasvatettujen lintujen todettiin lisäävän riskiä salmonellatartunnalle. Riskitekijöiden todettiin vaihtelevan maittain, minkä vuoksi raportti suosittelee jäsenmaita tutkimaan tarkemmin omaan kalkkunatuotantoonsa liittyviä riskitekijöitä. Tulosten perusteella myös eri salmonellakantojen esiintyvyys vaihtelee eli lähes joka maalla on omat tyypilliset salmonellakantansa. Jäsenmaat voivat hyödyntää tietoja salmonellatartuntaa aiheuttavista riskitekijöistä tehdessään päätöksiä salmonellan riskinhallintakeinoista.

Ihmisille ja eläimille yhteisistä taudinaiheuttajista eli zoonooseista, salmonellaan sairastuu vuosittain toiseksi eniten ihmisiä Euroopassa, näin myös Suomessa. Suomalaisissa tuotantoeläimissä ja elintarvikkeissa todetaan salmonellaa kuitenkin erittäin harvoin. Esimerkiksi nyt julkaistu raportti on jatkoa EFSAn keväällä julkaisemalle raportille salmonellan esiintyvyydestä kalkkunaparvissa, jonka mukaan EU:ssa salmonellaa esiintyi 30,7%:lla tutkituista teuraskalkkunaparvista ja 13,6%:lla tutkituista siitoskalkkunaparvista. Suomesta sen sijaan salmonellaa ei todettu lainkaan teuras- eikä siitoskalkkunaparvissa. Lisäksi Suomen kansallisen salmonellavalvontaohjelman mukaisessa seurannassa tuotantopolven kalkkunaparvissa todettu salmonellaesiintyvyys on ollut viime vuosina 0-0,6 %.

EFSAn raportti kokonaisuudessaan:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902151685.htm

EFSAn raportti salmonellan esiintyvyydestä kalkkunaparvissa EU-maissa:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1178706574172.htm

Lisätietoja Suomen salmonellavalvontaohjelmasta:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/valvonta_ja_yritt__j__t/salmonellavalvonta/  

Lisätietoja:
Tutkija, Henry Kuronen, p. 020 7724 956


Aihealueet: