EFSA julkaisi viidennen erän lausuntoja terveysväitteistä

30.6.2011

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) on julkaissut viidennen erän terveysväitteiden tieteellisistä arvioista. Viimeinen lausuntoerä julkaistaan heinäkuussa 2011. Tämän jälkeen Euroopan komissio hyväksyy listan terveysväitteistä, joita voi käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa.</p>

EFSA on julkaissut uuden erän lausuntoja ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen (EY N:o 1924/2006) artiklan 13(1) mukaisista terveysväitehakemuksista. Tähän mennessä EFSA on arvioinut 2723 terveysväitteen tieteelliset perusteet. Heinäkuussa EFSAn odotetaan julkaisevan vielä 35 tieteellistä arviotaan.

Tämä jälkeen Euroopan komissio ja EU-jäsenmaat valmistelevat listan hyväksyttävistä terveysväitteistä, joita voi käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa. Listan arvioidaan valmistuvan vuoden 2012 alussa. Hylätyille terveysväitteille annetaan 6 kuukauden siirtymäaika, jonka kuluessa väite on poistettava elintarvikepakkauksista, mainoksista ja muusta materiaalista.

Alun perin Euroopan komissio toimitti EFSAlle arvioitavaksi 4637 EU-jäsenmaiden keräämää terveysväitettä. Näistä 331 terveysväitettä on vedetty pois arviointiprosessista. Vuonna 2010 komissio ilmoitti, että kasviperäisiä aineita koskevat terveysväitehakemukset arvioidaan erillään muista terveysväitehakemuksista. Kasviperäisiä aineita koskevat 1548 hakemusta odottavat komission päätöstä arvioinnin uudelleen aloittamisesta ja arviointikriteereistä.

EFSAn lausunnot terveysväitehakemuksista: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110630.htm

Lisätietoja ravitsemus- ja terveysväitteistä: Evira.fi > Elintarvikkeet > Valmistus ja myynti > Pakkausmerkinnät > Ravitsemus- ja terveysväitteet

Lisätietoja:
ylitarkastaja Marjo Misikangas (lomalla 4.-22.7.2011), p. 020 77 24283, marjo.misikangas at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
ylitarkastaja Kaisa Kukkonen (lomalla 11.–22.7.2011), p. 020 77 24520, kaisa.kukkonen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

Aihealueet: