EFSA julkaissut lausunnon eläinten kloonauksesta

24.7.2008

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut lausunnon kloonauksen vaikutuksista elintarviketurvallisuuteen, eläinten terveyteen ja hyvinvointiin sekä ympäristöön. </div>

Lausunnon johtopäätöksissä todetaan, että arvioinnin pohjaksi aiheesta oli saatavilla vain rajallinen määrä tietoa. Lisäksi arviointi koskee vain sikojen ja nautojen tumansiirtotekniikalla tehtävää kloonausta.

Lausunnon pääjohtopäätöksiä olivat muun muassa: 

  • Terveistä naudan ja sian klooneista tai niiden jälkeläisistä peräisin oleva liha ja maito ovat yhtä turvallisia kuin tavanomaisesti tuotetuista eläimistä.
  • Somaattisten solujen tumansiirtotekniikalla (yleisimmin käytetty kloonausmenetelmä) on aikaansaatu terveitä nauta- ja sikaklooneja, joiden jälkeläisetkin ovat olleet terveitä. Kloonaustekniikalla syntyneiden eläinten joukossa on kuitenkin normaalia enemmän elinvoimaltaan heikkoja yksilöitä, joten näiden yksilöiden kohdalla kloonauksella on haitallisia vaikutuksia eläinterveyteen ja hyvinvointiin. Ongelmat ovat yleisimpiä eläinten ensimmäisinä elinviikkoina.
  • Kloonieläimistä ei katsota aiheutuvan vaaraa ympäristölle.
  • Kloonaus tarjoaa mahdollisuuden turvata uhanalaisten lajien säilyminen.

EFSAn lausunto kokonaisuudessaan:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019540.htm

EFSAn tiedote:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902019762.htm

Lisätietoja:
Erikoistutkija Vesa Rainio, p. 050 386 7150 (eläinten terveys ja hyvinvointi)
Yksikönjohtaja Arja Kaiponen, p. 020 77 24280 (elintarvikkeet)Aihealueet: