EFSA on arvioinut elintarvikeväriaineiden turvallisuutta

12.11.2009

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on tänään julkaissut päivitetyn arvion kuuden elintarvikeväriaineen turvallisuudesta. Käytyään läpi olemassa olevan tutkimusmateriaalin EFSAn tieteellinen paneeli päätyi alentamaan kinoliinikeltaisen, paraoranssin ja uuskokkiinin hyväksyttävän päiväsaannin ylärajaa (ADI).</p>

Arvioidut väriaineet olivat tartratsiini (E102), kinoliinikeltainen (E104), paraoranssi (E110), atsorubiini eli karmosiini (E122), uuskokkiini (E124) ja alluranpunainen (E129). Väriaineet ovat atsovärejä kinoliinikeltaista lukuun ottamatta.

Olemassa olevaan tutkimustietoon perustuen EFSAn tieteellinen paneeli alensi kinoliinikeltaisen, paraoranssin ja uuskokkiinin hyväksyttävän päiväsaannin ylärajaa (ADI). Uudella ADI-arvolla (esitetty alla) näiden väriaineiden hyväksyttävä päiväsaanti voi ylittyä sekä aikuisilla että lapsilla.

EFSAn paneelin mukaan nykyinen tietämys ei vaadi tartratsiinin, atsorubiinin eli karmosiinin ja alluranpunaisen hyväksyttävän päiväsaannin muuttamista. Paneelin mukaan vain pienellä osalla lapsia, jotka käyttävät suuria määriä atsorubiinia eli karmosiinia ja alluranpunaista sisältäviä elintarvikkeita ja juomia, näiden väriaineiden ADI-arvo voi ylittyä.

Kuudesta arvioidusta väriäineesta tartratsiini voi aiheuttaa pienellä osalla väestöä yliherkkyysreaktioita, kuten ihoärsytystä. Viiden muun väriaineen ja yliherkkyyden välillä ei voitu osoittaa yhteyttä.

Miten asia etenee?
EFSA arvioi kaikki EU:ssa käytössä olevat lisäaineet uudelleen. Arviointiohjelma on aloitettu väreistä. Arvioiden perusteella väriaineiden suurimpia sallittuja enimmäismääriä elintarvikkeissa tullaan tarkastelemaan uudelleen värikohtaisesti. Käyttö eräissä nyt sallituissa käyttökohteissa tullaan mahdollisesti kieltämään. Elintarvikelisäaineita koskevat säädökset on täysin yhdenmukaistettu EU-alueella. Mahdollisista säädösmuutoksista keskustellaan Euroopan komission lisäainetyöryhmässä. Päätökset tehdään yhteisötasolla komission asetuksella.

Väriaineiden ADI-arvot:
Kinoliinikeltanen E 104; uusi ADI 0,5 mg/kg/päivä
Paraoranssi E 110; uusi ADI 1 mg/kg/päivä
Uuskokkiinin E 124; uusi ADI 0,7 mg/kg/päivä
Tartratsiinin E102, ADI 7,5 mg/kg/päivä)
Atsorubiini eli karmosiini E122; ADI 4 mg/kg/päivä
Alluranpunaisen E 129; ADI 7 mg/kg/päivä

EFSAn lausunto:
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211903038267.htm

ADI-arvolla (Acceptable Daily Intake) tarkoitetaan päivittäistä hyväksyttävää ylintä saantia, joka ilmoitetaan milligrammoina henkilön painokiloa kohti vuorokaudessa. ADI-arvo ilmoittaa määrän, jonka ihminen voi syödä kyseistä lisäainetta päivässä koko elinajan ilman terveydellisiä haittavaikutuksia. Esimerkiksi kinoliinikeltaisen ADI-arvon ollessa 0,5 mg painokiloa kohden päivässä 60 kiloa painava henkilö voi syödä tätä väriainetta 0-30 mg päivässä.

Lisätietoja:
Erikoistutkija Kirsi-Helena Liukkonen (riskinarviointi), Elintarviketurvallisuusvirasto Evira,
p. 040 882 5629
Ylitarkastaja Liisa Rajakangas (lainsäädäntö), Maa- ja metsätalousministeriö,
p. 050 369 7613

 

Aihealueet: