EFSA on arvioinut energiajuomiin lisättyjen tauriinin ja glukuronolaktonin turvallisuutta

5.3.2009

<div>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on antanut tieteellisen lausunnon energiajuomien kahdesta yleisestä ainesosasta tauriinista ja glukuronolaktonista. Lausunnon mukaan energiajuomien säännöllisestä nauttimisesta aiheutuva altistuminen tauriinille ja glukuronolaktonille ei ole turvallisuuden kannalta huolestuttavaa. Energiajuomia ei kuitenkaan suositella lapsille, raskaana oleville eikä kofeiiniherkille henkilöille niiden kofeiinipitoisuuden vuoksi.</div>

EFSAn elintarvikkeiden lisäaineita ja elintarvikkeisiin lisättäviä ravintoaineita käsittelevä lautakunta katsoo, että huolta tauriinin mahdollisista haittavaikutuksista aivoihin ja glukuronolaktonin mahdollisista haittavaikutuksista munuaisiin voidaan pitää aiheettomina. Lautakunta toteaa kuitenkin, että erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten osalta energiajuomien tämänhetkisestä kulutuksesta tulisi kerätä lisää tietoa.

Tauriinin ja glukuronolaktonin turvallinen saanti

Tauriinia ja glukuronolaktonia on luonnollisina ainesosina ruoassa, ja ne ovat ihmisen normaaleja aineenvaihduntatuotteita. Tauriinia on runsaasti mm. lihassa, kalassa ja äyriäisissä ja glukuronolaktonin esiastetta kasvikunnan tuotteissa. Energiajuomissa niitä on kuitenkin paljon suurempina pitoisuuksina. EFSAn lausunnon mukaan tauriinin ja glukuronilaktonin runsaastakaan nauttimisesta ei näyttäisi olevan haittaa. Uudet tiedot vahvistivat kummankin aineen suurimmaksi vuorokautiseksi määräksi, jolla ei ole todettu haittavaikutuksia, 1 000 mg kehon painokiloa kohden eli 60 kg:n painoisella henkilöllä 60 g.

Yhteisvaikutukset

Energiajuomiin lisättyjen tauriinin ja glukuronolaktonin turvallisuutta arvioidessaan EFSAn lautakunta kiinnitti huomiota myös akuutteihin terveysongelmiin, mukaan lukien kuolemaan johtavat tapaturmat. Näitä on epäilty nuorilla, jotka ovat juoneet erittäin suuria määriä energiajuomia ja samanaikaisesti liikkuneet aktiivisesti (esim. tanssi). Useimmissa tapauksissa myös alkoholia on käytetty samassa yhteydessä. Näiden tapausten tulkitsemisen tekee erityisen vaikeaksi se, että usein energiajuomien kanssa on nautittu alkoholia ja/tai lääkkeitä. Joidenkin tuoreiden tapausten osalta lautakunta piti mahdollisena, että niissä mainitut terveysongelmat voisivat johtua kofeiinin suuren saannin tunnetuista sivuvaikutuksista. Tauriinin saannin syy-yhteydestä sen sijaan ei ole tieteellistä näyttöä.

Kofeiini lisää nesteen poistumista elimistöstä. Ihmisillä tehdyistä tutkimuksista saadun uuden tiedon perusteella EFSAn lautakunta pitää tauriinin ja kofeiinin yhteisvaikutusta kehon neste- ja natriumhukan osalta epätodennäköisenä. Lautakunta yhtyy myös päätelmään siitä, että glukuronolaktonin yhteisvaikutus kofeiinin, tauriinin, alkoholin tai fyysisen rasituksen vaikutusten kanssa on epätodennäköistä.

Energiajuomien kofeiinista enemmän haittaa kuin tauriinista ja glukuronilaktonista

Terveyden kannalta huomattavasti haitallisempi energiajuomien ainesosa on kofeiini. Suomessa keskeiset kofeiininlähteet ovat energiajuomien lisäksi kahvi, tee ja kolajuomat. Jatkuva, vähäinenkin kofeiinin saanti voi aiheuttaa nykytiedon mukaan osalle käyttäjistä fyysisen ja psyykkisen riippuvuuden. Tämä ilmenee ajoittain vieroitusoireina, esimerkiksi päänsärkynä. Jo kohtuullinen kofeiinimäärä (esim. 1,5 energiajuomatölkillisestä, 1,5 kahvikupillisesta tai 1 litrasta kolajuomaa) jatkuvasti nautittuna saattaa aiheuttaa kofeiiniherkillä ihmisillä tai lapsilla ahdistuneisuutta ja jännittyneisyyttä.

Käytettävissä olevien kulutustietojen perusteella energiajuomien jatkuva suurkäyttö näyttäisi koskevan hyvin pientä osaa väestöstä. Koska Suomessa ei ole kerätty kattavasti tietoa riskiryhmien, kuten lapset ja nuoret, eri ruokien ja juomien käytöstä, jatkossa tulisikin keskittää voimavaroja näissä ryhmissä tehtäviin ruoankäyttötutkimuksiin. Tämä mahdollistaisi näiden ryhmien ruoankäyttöön liittyvien riskien luotettavamman tarkastelun.

Runsas kofeiinipitoisten juomien, kuten kahvin, kolajuomien ja energiajuomien käyttö ei ole edellä mainittujen syiden takia suositeltavaa. Energiajuomien pakkauksissa tulee siksi olla varoitusmerkintä: ”Ei suositella lapsille, raskaana oleville tai kofeiiniherkille henkilöille”. Lisäksi pakkauksissa tulee olla suurin vuorokautinen käyttömäärä tarkasti ilmaistuna. Näitä ohjeita on syytä noudattaa.

Vastuu lapsen ostokäyttäytymisestä on hänen huoltajallaan. Nuoren ostokäyttäytymisestä vastuu on paitsi hänellä itsellään myös hänen huoltajallaan. Myös muilla lasten ja nuorten terveystottumuksiin vaikuttavilla tahoilla, kuten kouluilla, harrastusten ohjaajilla ja nuorisotoimella on mahdollisuus ohjata lasten osto- ja kulutustottumuksia sekä opettaa heille pakkausmerkintöjen lukutaitoa.

EFSAn lausunto
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902327742.htm  
EFSAn tiedote
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902328128.htm  
Lisää aiheesta palvelussamme
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/elintarviketietoa/energiajuomat/   

Lisätietoja antavat:
Erikoistutkija Kirsi-Helena Liukkonen, p. 020 77 24029, 040 822 5629 (Riskinarviointi)
Ylitarkastaja Annika Nurttila, p. 050 5576414 (Varoitusmerkinnät)

Aihealueet: