EFSA on arvioinut lehtivihannesten sisältämän nitraatin mahdollisia terveyshaittoja lapsille

14.12.2010

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut lausunnon nitraatin aiheuttamasta mahdollisesta akuutista terveydellisestä haitasta pienille lapsille, jotka käyttävät pinaattia ja salaattia. EFSA toteaa, että nitraattipitoisuudet näissä kasviksissa eivät aiheuta terveysriskiä suurimmalle osalle lapsista. Kuitenkin suuria määriä (yli 200 g päivässä) paljon nitraattia sisältävää pinaattia käyttävät 1-3 -vuotiaat lapset voivat satunnaisesti altistua nitraatille sellaisilla pitoisuuksilla, jotka voivat aiheuttaa methemoglobinemian¹&nbsp; riskin. Methemoglobinemia haittaa hapen kuljetusta elimistössä.</p>

Tämä lausunto täydentää EFSAn lausuntoa vuodelta 2008, jossa arvioitiin kasvisten nitraatin haittoja suhteessa hyötyihin. Euroopan komissio pyysi EFSAa vielä keräämään lisää tietoa nitraatin mahdollisista akuuteista vaikutuksista lasten terveyteen.

Kasvikset sisältävät luontaisesti nitraattia. Vihreät lehtivihannekset, kuten pinaatti, lehtisalaatti ja rucola sisältävät eniten nitraattia. Elimistössä nitraatti metaboloituu nitriitiksi, joka korkeina pitoisuuksina voi johtaa methemoglobinemiaan. EFSA arvioi kuitenkin lausunnossaan vuonna 2008, että kasvisten ja hedelmien käytön hyödyt ylittävät nitraatille altistumisesta mahdollisesti aiheutuvat terveyshaitat.

Evirassa on meneillään hanke, jossa arvioidaan aikuisten ja lasten altistumista nitraatille ja nitriitille. Hankkeessa tutkitaan yhdisteiden saantia kasviksista, liha- ja makkaratuotteista sekä juustoista. Eviran lisäksi hankkeessa ovat mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Tullilaboratorio. Hankkeen tulokset julkaistaan vuonna 2012.

EFSAn lausunto: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1935.pdf
EFSAn tiedote: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/contam101209.htm
EFSAn lausunto vuodelta 2008: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/contam_ej_689_nitrate_en.pdf

Eviran nitraattihanke: http://www.evira.fi/portal/30542

Lisätietoja:
Erikoistutkija Marika Lyly (riskinarviointi, Eviran nitraattihanke), p. 020 77 24294,
marika.lyly at-merkki.gif : 1Kb evira.fi
Ylitarkastaja Kirsi-Helena Kanninen (nitraattipitoisuuksien valvonta), 21.12. alkaen: p. 020 77 24289, kirsi-helena.kanninen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

¹ Methemoglobinemia on tila, jossa hemoglobiini ei pysty sitomaan happea, mikä heikentää kudosten hapensaantia. Hapenpuute aiheuttaa mm. päänsärkyä, huimausta ja hengitysvaikeuksia. Esimerkiksi lihavalmisteiden nitriitit ja kasvisten nitraatit voivat imeytyessään hapettaa hemoglobiinin methemoglobiiniksi.

Aihealueet: