EFSA on julkaissut arvioinnin, joka koskee metisilliiniresistentin Staphylococcus aureus – bakteerin (MRSA) esiintyvyyteen vaikuttavia riskitekijöitä sikaloissa

4.6.2010

<p>Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA on julkaissut arvioinnin MRSA:n esiintyvyyteen porsastuotantotiloilla vaikuttavista riskitekijöistä. Tämä arviointi on jatkoa 24.11.2009 julkaistuun kartoitukseen MRSA:n esiintymisestä sikatiloilla 24 jäsenmaassa, sekä Norjassa ja Sveitsissä.</p>

MRSA on myös Suomessa merkittävä kansanterveydellinen huolenaihe. Kansainvälisten tutkimusten mukaan tuotantoeläinten kanssa kosketuksissa olevilla henkilöillä on kohonnut riski altistua näille useille eri antibiooteille vastustuskykyisille bakteereille.

EFSAn arvioinnin mukaan tärkeimmät riskitekijät olivat sikatilan koko ja elävien eläinten tuonnit kyseisille tiloille. Mitä suurempi tila, sitä todennäköisempää oli MRSA:n löytyminen. Havainto piti paikkansa sekä jalostus- että tuotantosikaloissa. Esimerkiksi yli 400 eläimen jalostussikalalla oli kaksinkertainen riski MRSA:n löytymiseen verrattuna alle sadan eläimen jalostussikalaan. Jäsenmaiden sisällä MRSA:n esiintyvyys tuotantotyypin sikaloissa riippui suoraan esiintyvyydestä jalostussikaloissa. Eläinkuljetuksilla katsottiin olevan merkitystä MRSA:n leviämiseen sekä jäsenmaiden sisällä että niiden välillä. Arvioinnin mukaan jäsenmaissa esiintyvissä MRSA alatyypeissä on merkitseviä eroja.

Suomessa on käynnissä syyskuussa 2009 alkanut ja vuoden kestävä kartoitus MRSA:n esiintyvyydestä sikatiloilla, erityisesti teurassioilla. Selvitystiedot eivät vielä riitä MRSA:n esiintyvyyden arvioimiseksi Suomen sikatiloilla, mutta ne ovat jo osoittaneet, että MRSA:ta esiintyy sioilla myös Suomessa. Esiintyvyydessä on selvää alueittaisuutta. Kartoituksen perusteella on tarkoitus tehdä kotimaiset tuotantotavat ja –olosuhteet huomioon ottava riskitekijäselvitys, mikä on myös EFSAn suositusten mukaista.

EFSAn arvio (EFSA)

Lisätietoja:
Erikoistutkija Lasse Nuotio, p. 020 77 24453, 040 489 3443
Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara, p. 020 77 24224, 040 489 3352

Aihealueet: